МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІНСУЛІН ГЛАРГІН

Група/призначення:  

Протидіабетичний засіб, аналог інсуліну.

Вироблений за рекомбінантною ДНК-технологією, з використанням штаму E. coli (штами К 12), має ідентичну з інсуліном людини структуру; знижує рівень глюкози в крові; повністю розчинний у кислому середовищі, рН препарату дорівнює 4; після введення в підшкірні тканини кислий розчин нейтралізується, що призводить до виникнення мікроосаду/мікропреципітатів, з якого поступово вивільняється невелика кількість інсуліну гларгіну, який забезпечує повільний, без піків профіль залежності концентрації від часу; це дозволяє досягати довготривалої дії препарату.

Альтернативні назви / синоніми: лантус.
Діюча речовина:

Інсулін людський біосинтетичний.

Рекомендації при вагітності:

Обмежена інформація про використання у людини; ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Ефекти інсуліну гларгін при вагітності подібні до ефектів інсуліну, тобто він не спричиняє зростання вроджених вад.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дослідження вагітних експериментальних тварин були обмеженими через виникнення материнської гіпоглікемії. В інструкції повідомляється про асоційовану з вживанням препарату вентрикуломегалію в експериментальних тварин при дозі, яка вдвічі перевищує рекомендовану для людини. Тут же зазначається про двох уражених дитинчат без більш детальних пояснень. Німецький виробник проводив вивчення репродуктивної токсичності та ембріотоксичності препарату у щурів та кролів і не виявив несприятливого впливу на репродукцію, розвиток ембріону та плода або постнатальний   розвиток, крім гіпоглікемії.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Швидше за все, інсулін гларгін не проникає через плаценту, як і інсулін.

Італійські дослідники порівнювали результати народжень та вагу новонароджених між двома групами жінок: 62 вживали тільки інсулін гларгін в І триместрі та 46 вживали його протягом всієї вагітності. Вони не виявили впливу цього препарату на вагу або збільшення частоти несприятливого результату вагітності.

Повідомляється про 27 пацієнток з догестаційним діабетом. 17 з них лікували інсуліном гларгін всю вагітність, 5 – тільки в І триместрі, а тоді перейшли на людський інсулін; одна з жінок лікувалась в І та ІІ триместрах, а тоді продовжила лікування людським інсуліном, а 3 почали лікування в ІІ триместрі. В цих жінок описали наступні результати: 1 самовільний викидень, в 1 новонародженого транзиторна гіпоглікемія, інші новонароджені здорові.

Також повідомляється про нормальні результати вагітностей в 14 жінок, які отримували інсулін гларгін.

У 2011 році ця ж група дослідників не знайшла різниці між результатами вагітностей 100 жінок з діабетом, яких лікували іншими аналогами інсуліну та 44, лікованих інсуліном гларгін.

У 2013 році данські вчені оголосили ретроспективні дані порівняння результатів 67 вагітностей з вживанням інсуліну детемір та 46 – інсуліну гларгін. Ефективність ліків виявилась подібною з меншою частотою великих для гестаційного віку немовлят у жінок, що лікувалися гларгіном.

Масштабні огляди літератури та мета-аналіз у 2011 році припустив, що гларгін є безпечним при вагітності у жінок з цукровим діабетом.

Застосування препарату під час вигодовування:

Не є протипоказаним при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.07.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!