МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІНСУЛІН АСПАРТ

Група/призначення:

Протидіабетичний засіб, двохфазова суспензія, що є сумішшю аналогів інсуліну: інсуліну аспарт (аналог людського інсуліну короткої дії) і протамін-інсуліну аспарт (аналог людського інсуліну середньої тривалості дії).

Це інсулін ультракороткої дії, отриманий методом рекомбінантної ДНК-технології з використанням штаму Saccharomyces cerevisiae, в якому амінокислота пролін в положенні B28 замінена на аспарагінову кислоту.

Альтернативні назви / синоніми:

Новомікс, новорапід, флекспен.

Діюча речовина:

Інсулін людський біосинтетичний.

Рекомендації при вагітності:

Обмежена інформація про використання у людини; ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Ефекти інсуліну аспарт при вагітності подібні до таких як інсулін, тобто він не спричиняє зростання вроджених вад.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Не відрізняють від описаних для звичайного інсуліну, як зазначено в інструкції. Доклінічні обстеження, зазначені в інструкції не виявили несприятливого впливу на фертильність у щурів, лікованих інсуліном аспарт дозами до 300 Од/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Невідомо, чи інсулін аспарт проникає через плаценту, але швидше за все, що ні, як і звичайний людський інсулін.

У 2003 році проводилось порівняння дії інсуліну та інсуліну аспарт у 15 жінок в період вагітності при почерговому введенні препаратів. Результати вагітностей не повідомлялися.

У 2007 році FDA змінив позицію інсуліну аспарт в групі ризику для плоду з С на В.

Інсулін аспарт порівнювали з людським інсуліном в рандомізованому контрольованому випробуванні у 18 країнах з охопленням 322 вагітних з діабетом І типу. Рівні материнської гіпоглікемії та зміни глікозильованого гемоглобіну (А) були порівнювальні в обох групах. Однак інсулін аспарт показав кращий, хоча статистично не значущий, результат щодо передчасних пологів, неонатальної гіпоглікемії, що потребує лікування. Дослідження було замалим, щоб оцінити ризик вроджених вад розвитку.

Один з аналізів дійшов висновку, що швидкодіючим інсулінам (як аспарт) можна надавати перевагу при виборі серед інсулінів під час вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:   відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.07.2015 р.