МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ІМІПЕНЕМ-ЦИЛАСТАТИН

Назва англійською мовою:  Imipenem-cilastatin.
Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Бета-лактамні антибіотики. Карбапенеми.

Іміпенем, інша назва N-формамідоїл-тієнаміцин, є напівсинтетичним похідним тієнаміцину, вихідної сполуки, що продукується нитчастою бактерією Streptomyces cattleya

Іміпенем-Циластатин складається з двох компонентів: іміпенему, першого представника нового класу b-лактамних антибіотиків – тієнаміцину, і циластатину натрію, особливого інгібітора ферменту, який блокує метаболізм іміпенему в нирках і значно підвищує концентрацію незміненого іміпенему в сечовивідних шляхах. Вагове співвідношення іміпенему й циластатину натрію в препараті становить 1:1.

Циластатин натрію – це інгібітор, який чинить конкурентну, оборотну та специфічну дію на дегідропептидазу-I, нирковий фермент, який метаболізує та інактивує іміпенем. Він не має природної антибактеріальної активності і не впливає на антибактеріальну активність іміпенему.

Покази: інфекції нижніх дихальних шляхів, сечового тракту, інтраабдомінальні, гінекологічні інфекції, бактеріальний сепсис, інфекції кісток і суглобів, шкіри і придатків, ендокардит.

Альтернативні назви / синоніми:

Тієнам, Primaxin, рекарбріо (іміпенем, циластатин, релебактам).

Релебактам – це хімічна сполука, яка використовується в поєднанні з антибіотиками для підвищення їх ефективності. Як інгібітор бета-лактамаз, він блокує здатність бактерій розщеплювати бета-лактамний антибіотик.

Діюча речовина:

Іміпенем-циластатин або імепенем-циластатин-релебактам.

Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Обмежені дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про використання імепенему-циластину в І триместрі не перерваної вагітності. 4 джерела вважають цю комбінацію препаратів безпечною та ефективною в перинатальному періоді. Невеликої кількості постмаркетингових випадків лікування цим препаратом не достатньо для визначення ембріо-фетального ризику.

ІМІПЕНЕМ-ЦИЛАСТАТИН МОЖНА ПРИЗНАЧАТИ ВАГІТНИМ ТІЛЬКИ В ТОМУ ВИПАДКУ, ЯКЩО СТАН МАТЕРІ ПОТРЕБУЄ ТАКОГО ЛІКУВАННЯ
 Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у кролів і щурів з використанням доз, які перевищували максимальну рекомендовану для людини: імепенем – в 2 і 30 разів, а циластатин – в 10 і 33 рази відповідно без несприятливого впливу на плід. Також не було виявлено негативних наслідків у вагітних мишей і щурів на фоні доз, що у 11 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини. При введенні вагітним мавпам цього препарату в дозі 40 мг/кг/день внутрішньовенно або 160 мг/кг/день підшкірно відзначали втрату апетиту, втрату ваги, блювоту, діарею, аборти, інколи загибель. У невагітних мавп на фоні підшкірної дози 180 мг/кг/день не спостерігали істотних токсичних проявів. Внутрішньовенна доза 100 мг/кг/день, яка приблизно втричі перевищує рекомендовану для людини внутрішньом’язову дозу, у вагітних мавп не призводила до значного токсичного впливу на організм матері, тератогенних наслідків, але підвищувала рівень втрати ембріонів.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики препарату: рівень зв’язування з білками плазми становить відповідно для іміпенему 20%, для циластину – 40%; період напіввиведення приблизно 1 година.

Японське дослідження 2005 року порівняло результати вагітностей 1000 жінок з передчасним розривом мембран у терміні 24-31 тиждень вагітності, які отримували іміпенем-циластин натрію разом з бетаметазоном з контрольною групою, до якої входило 40 жінок з  аналогічним ускладненням, яких лікували іншими антибіотиками, такими як пеніциліни і цефалоспорини, але без бетаметазону. Середній час від розриву мембран до пологів склав у основній і контрольній групах 11 та 6 днів відповідно. В основній групі не померла жодна дитина при спостереженні до віку 1 року, на відміну від контрольної, в якій померло 5 немовлят.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Невелика кількість іміпенем-циластатину проникає до грудного молока. Ця кількість порівняльна з показниками, отриманими при дослідженні інших бета-лактамних антибіотиків. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий. У дорослих найчастішими побічними реакціями є флебіт, нудота, діарея, блювота, висипка, біль у місці ін’єкції, лихоманка, гіпотонія, судоми, еритема в місці ін’єкції, запаморочення, свербіж, ущільнення вен, кропив’янка, сонливість. Немовля у випадку  лікування матері слід моніторити на предмет таких ефектів.

Потенційними проблемами для немовляти на грудному вигодовуванні є модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна реакція), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

ЛІКАР ПОВИНЕН ЗВАЖИТИ ЙМОВІРНИЙ НЕВІДОМИЙ РИЗИК ВІД ЛІКУВАННЯ ІМІПЕНЕМ-ЦИЛАСТАТИНОМ ТА ПЕРЕВАГИ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ, ВИХОДЯЧИ З ОЦІНКИ СТАНУ МАТЕРІ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Cilastatin/imipenem Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Primaxin IM (Imipenem and Cilastatin): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Imipenem and Cilastatin – NCBI Bookshelf (nih.gov). База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed”).
  7. Recarbrio: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  8. Imipenem and cilastatin sodium injection, powder, for solution. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 28.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...