МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГЕКСАХЛОР-ДИБЕНЗО-ПАРАДІОКСИН

Група/призначення:

Хлорорганічні сполуки, інсектицид. Гексахлор-дибензо-парадіоксини включають різні ізомери, з них найкраще вивчені ті, де хлор знаходиться в положеннях 1,2,3,7,8,9; 1,2,3,6,7,8 та 1,2,3,4,7,8. Поліхлоровані дибензодіоксини є побічними продуктами промислових процесів спалювання. Їхню токсичність часто порівнюють з такою тетрахлор-дибензо-парадіоксину (ТХДД). Вважається, що гексахлор-дибензо-парадіоксину притаманно 5% ефективності ТХДД.

Альтернативні назви/синоніми: гексахлор-дибензо-п-діоксин.
Діюча речовина: гесахлор-дибензо-парадіоксин.
Рекомендації при вагітності: уникнення впливу.
Рекомендації при лактації: уникнення впливу.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Вплив гексахлор-дибензо-парадіоксину часто поєднується з впливом інших поліхлорованих продуктів спалювання. Вплив при лактації більш значний, ніж трансплацентарний.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Пренатальний вплив гексахлор-дибензо-парадіоксину широко не вивчався. При введенні в преімплантаційну культуру ембріона миші 5,6 нг/мл 1,2,3,4,7,8-гексахлор-дибензо-п-діоксину виникала дегенерація ембріону. Лікування вагітних мишей сумішшю поліхлорованих дибензодіоксинів підвищувало частоту розщілини піднебіння, але гексахлоровані агенти становили меншу частину суміші. При тестуванні у мишей тільки 1,2,3,4,7,8-гексахлор-дибензо-п-діоксином окремо частота цієї вади становила 15% при дозі 200 нмоль/кг. Це можна порівняти з 34% розщілин піднебіння у мишей при лікуванні ТХДД в дозі 25 нмоль/кг.

Поліхлоровані дибензодіоксини проникають через плаценту у приматів, включно з людиною, однак, трансплацентарний транспорт був обмеженим порівняно з лактаційним.

Інформація щодо впливу на плід:

Голландське дослідження припускає, що більша кількість поліхлорованих біфенілів та діоксинів проникають через грудне молоко, ніж через плаценту.

Несприятливі неврологічні наслідки, особливо гіпотонія, асоціювались з концентрацією поліхлорованих сполук в материнській та пуповинній крові, особливо поліхлорованих біфенілів.

Наступні дослідження, оцінюючи вагу новонароджених та тестуючи когнітивний розвиток приблизно 400 дітей протягом 42 місяців, виявили негативну кореляцію між цими показниками та материнською концентрацією поліхлорованих сполук.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Гексахлор-дибензо-п-діоксин виявляється в грудному молоці.

Дослідження в групі немовлят жінок інуїтів (етнічна група корінних народів Північної Америки) виявило асоціацію між зменшенням росту новонароджених хлопчиків та концентрацією хлорорганічних сполук в грудному молоці. Роль саме гексахлор-дибензо-п-діоксину не встановлена.

Інше дослідження виявило позитивну кореляцію між печінковими трансаміназами та негативну між рівнем тромбоцитів з кумулятивним впливом діоксину з грудного молока у немовлят віком 11 тижнів. Роль саме гексахлор-дибензо-п-діоксину не встановлена.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 10.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!