Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГЕКСАХЛОР-ЦИКЛОПЕНТАДІЄН

Група/призначення:

Хлорорганічні сполуки. Гексахлор-циклопентадієн є проміжним продуктом синтезу деяких пестицидів та антипіренів (речовини, що утруднюють займання матеріалів та знижують швидкість поширення полум’я).

Альтернативні назви/синоніми: немає.
Діюча речовина: гесахлор-циклопентадієн.
Рекомендації при вагітності: уникнення впливу.
Рекомендації при лактації: уникнення впливу.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку від впливу гексахлор-циклопентадієну.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Призначення вагітним мишам та кролям доз до 75 мг/кг/день не призводило до зростання частоти несприятливих наслідків у потомства. Материнську токсичність відзначали у кролів при найвищих дозах; у мишей таких явищ не спостерігали.

Тест на токсичність (Chernoff-Kavlock test) у вагітних мишей при дозі 45 мг/кг не продемонстрував зменшення ваги та виживання плодів. Спостереження вже за дорослими тваринами не виявило жодних ознак затримки розвитку, виживання або проблем з народженням наступного покоління (F1).

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:  відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Не спостерігали несприятливого впливу гексахлор-циклопентадієну на репродуктивні органи у щурів ні при інгаляційному введенні 0,5 ppm (частин на мільйон, parts per million), ані при пероральному дози 300 мг/кг/день.

Повідомляється про відсутність порушень індексу фертильності, рівня імплантації та резорбції плодів при спарюванні лікованих самців з самками без впливу агенту.

Адаптовано за матеріалами:

  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 10.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.08.2016 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати