МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГЕКСАХЛОР-ЦИКЛОПЕНТАДІЄН

Група/призначення:

Хлорорганічні сполуки. Гексахлор-циклопентадієн є проміжним продуктом синтезу деяких пестицидів та антипіренів (речовини, що утруднюють займання матеріалів та знижують швидкість поширення полум’я).

Альтернативні назви/синоніми: немає.
Діюча речовина: гесахлор-циклопентадієн.
Рекомендації при вагітності: уникнення впливу.
Рекомендації при лактації: уникнення впливу.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку від впливу гексахлор-циклопентадієну.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Призначення вагітним мишам та кролям доз до 75 мг/кг/день не призводило до зростання частоти несприятливих наслідків у потомства. Материнську токсичність відзначали у кролів при найвищих дозах; у мишей таких явищ не спостерігали.

Тест на токсичність (Chernoff-Kavlock test) у вагітних мишей при дозі 45 мг/кг не продемонстрував зменшення ваги та виживання плодів. Спостереження вже за дорослими тваринами не виявило жодних ознак затримки розвитку, виживання або проблем з народженням наступного покоління (F1).

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:  відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Не спостерігали несприятливого впливу гексахлор-циклопентадієну на репродуктивні органи у щурів ні при інгаляційному введенні 0,5 ppm (частин на мільйон, parts per million), ані при пероральному дози 300 мг/кг/день.

Повідомляється про відсутність порушень індексу фертильності, рівня імплантації та резорбції плодів при спарюванні лікованих самців з самками без впливу агенту.

Адаптовано за матеріалами:

  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 10.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!