МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГЛІЦИРИЗИН

Група/призначення:

Харчовий підсолоджував; протизапальний засіб. Це головний компонент солодкого смаку кореня Glycyrrhiza glabra.

Локриця/солодка застосовується як смакова приправа та підсолоджувач в цукерках, жувальних гумках, лікерах, чаях та жувальному тютюні разом з іншими продуктами. Вона також застосовується у фітотерапії і є загальновідомим компонентом китайської гомеопатії.

Гліциризин, також відомий як гліциризова кислота або гліциризинова кислота, є основним біологічно активним компонентом локриці та застосовується як протизапальний засіб.

Гліциризин метаболізується до гліцеритинової кислоти, яка може викликати псевдопервинний альдостеронізм та гіпокаліємію, симптоми можуть включати підвищений кров’яний тиск та набряк. В США більшість цукерок з вмістом локриці містять не справжню локрицю, а анісову олію, яка має такий самий запах та смак.

Альтернативні назви/ синоніми:

Локриця, солодка, корінь солодки, сироп кореня солодки.

Діюча речовина: гліциризин.
Рекомендації при вагітності:

Уникати надмірного впливу (>250 мг/тиждень).

Рекомендації при лактації:

Уникати надмірного впливу.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Споживання великої кількості справжньої локриці протягом вагітності може асоціюватися зі зростаючим ризиком передчасних пологів; не повідомляється про випадки підвищення частоти вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

В тератологічному дослідженні у щурів рослинна комбінація з дев’яти компонентів, одним з яких був корінь солодки, не підвищила частоти вроджених аномалій та, ймовірно, упередила виникнення дефектів, індукованих вальпроєвою кислотою. Інше дослідження у самців та самок щурів, які піддавалися впливу екстракту локриці рівнями доз до 2000 мг/кг/день до спарювання та протягом вагітності не виявило зростання частоти вроджених вад розвитку, ембріональної чи фетальної смерті або несприятливого впливу на фертильність. Мінерально-рослинний препарат, який містить солодку давали самцям та самкам щурів з харчуванням. Спостерігалося пониження рівня імплантації, якщо самок спарювали з самцями, які піддавалися впливу або самки були ліковані безпосередньо.

Рослинний продукт зазвичай містить декілька компонентів, тому важко зробити висновки щодо самої солодки.

Інформація щодо впливу на плід:

В одному випадку асоціювали важку прееклампсію на 18 тижні вагітності зі споживанням локриці. Також описано індивідуальний випадок прееклампсії та сімейний анамнез прееклампсії у пацієнтки, проте дослідники вважають, що преклампсія, асоційована з локрицею була особливо важкою.

Дослідження з використанням анкетування у Фінляндії ідентифікувало невелике пониження тривалості вагітності, асоційоване зі споживанням локриці протягом вагітності.

Високий рівень споживання локриці (>500 мг/тиждень гліциризину) асоціювався з відносним ризиком пологів до 38 тижнів 2,5 (95% ДІ 1,1-5,5).

Дослідження 14 жінок, які використовували локрицю щоденно протягом вагітності та після пологів повідомило про зростання випадків загрози переривання вагітності (35,7%) та передчасних пологів (16,7%) при порівнянні з тими, хто не споживав. Ретроспективне повідомлення від тієї ж самої фінської групи також виявило асоціацію між високим споживанням локриці 64 матерями в пренатальному періоді (500 мг/тиждень) та низьким результатом когнітивної функції у віці 8 років. Ці діти мали симптоми екстерналізації та проблеми з увагою.

Дослідження in vitro припустило, що гліциризиновий компонент локриці подавляє плацентарну 11 бета-гідроксистероїд дегідрогеназу, один з регуляторів впливу глюкокортикоїдів на плід.

Дівчатка, чиї матері споживали локрицю >500 мг/тиждень протягом вагітності, були вищими (0,4 SD (стандартні (сигнальні) відхилення), 95% ДІ 0,1-0,8), важчими (0,6 SD, 95% ДІ 0,2-0,9), мали вищий для віку індекс маси тіла і повідомили про прискорення статевого розвитку в порівнянні з дівчатами з нижчим впливом.

Дівчата та хлопці, чиї матері споживали гліциризин протягом вагітності, продемонстрували на 7 балів нижчі показники в IQ тестах (95% ДІ 3,1-11,2), гіршу пам’ять та 3,3 кратне (95% ДІ 1,4-7,7) підвищення частоти СДУГ* при порівнянні з дітьми, чиї матері вживали гліциризину <250 мг/тиждень.

*Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ; Attention–Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) — неврологічно-поведінковий розлад розвитку, що починається в дитячому віці. Проявляється такими симптомами, як труднощі концентрації уваги, гіперактивність і погано керована імпульсивність.

Корейська тератологічна інформаційна служба досліджувала 185 жінок, які застосовували безрецептурні або натуральні препарати локриці протягом вагітності, і не виявила зростання випадків втрати вагітності, вроджених вад розвитку, гестаційного віку при народженні, ваги та росту, об’єму голови при народженні, оцінки за шкалою Апгар при порівнянні з контрольною групою без впливу. Вплив відбувався між 4 та 25 тижнями вагітності. Повідомлено про 4 випадки мертвонароджень (коефіцієнт ризику 7,9 ДІ 0,9-71,5) при споживанні локриці від 202 до 1000 мг/день. Порівняння рівня мертвонародженості із показниками загальної популяції в Кореї продемонструвало зростання коефіцієнту ризику до 13,3 (95% ДІ 4,9-35,8). Для підтвердження цих даних потрібні нові дослідження.

Застосування препарату під час вигодовування.

Японське дослідження, доступне з другорядного джерела, повідомляє, що гліциризин був виявлений в грудному молоці 2 жінок, які приймали рослинну суміш з вмістом локриці.

Повідомляється про випадок гіперпролактинемії, асоційованої зі споживанням локриці, однак, інше дослідження (абстракт) зазначає, що локриця, більш ймовірно, понижує рівень пролактину в плазмі.

Вплив на фертильність чоловіків та жінок.

Азійський рослинний препарат shakuyaku-kanzoh-toh містить корінь солодки та корінь півонії. Цей препарат використовується для лікування неплідності у жінок з синдромом полікістозних яєчників з очевидно позитивним результатом відносно продукції андрогенів, а в кількох жінок – настання вагітності.

Одне дослідження у щурів припустило, що антиандрогенний ефект препарату shakuyaku-kanzoh-toh перш за все обумовлений коренем солодки, а не півонії, хоча інше дослідження показує видимий антиандрогенний ефект обох компонентів.

У мишей екстракт локриці дозою до 2000 мг/кг протягом 6 тижнів не спровокував зміни рівня тестостерону в плазмі, ваги яєчок або продукції, рухливості, морфології сперматозоїдів. Також відзначили пришвидшення проліферації сперматогоній та диференціації сперматоцитів, якщо яєчка мишей піддавалися впливу in vitro екстракту локриці, що містив гліциризин 20 мкМ. Клінічне значення цих даних невідоме.

Хоча одне дослідження виявило, що у здорового чоловіка локриця, яка містить 500 мг гліциризину і споживається щоденно протягом тижня призводить до пониження в плазмі концентрації тестостерону та 17-гідроксипрогестерону, більше дослідження використало декілька джерел локриці і не виявило впливу на концентрацію тестостерону в слині, яка є вищою, але корелює з концентрацією в плазмі.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Перекладач – К.В. Колядко.
Адаптовано 28.07.2019 р.:
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.07.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!