МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА ТА ВАГІТНІСТЬ.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), або рефлюксна хвороба — це хронічне рецидивуюче захворювання, що проявляється симптомами запалення дистальних відділів стравоходу, та зумовлене порушеннями моторно-евакуаторної функції гастроезофагеальної зони, що характеризується спонтанними або регулярно повторюваними закидами шлункового або дуоденального вмісту в стравохід, що призводить до пошкодження дистального відділу стравоходу з розвитком у ньому ерозивно-виразкових, катаральних і функціональних порушень.

Альтернативні назви / синоніми:

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, рефлюксна хвороба.

ГЕРХ під час вагітності (короткий висновок):

Зростання вираженності нудоти та блювоти при вагітності (токсикоз) асоціюється з  печією та кислотним рефлюксом.

Гастроезофагеальна рефлексна хвороба (ГЕРХ) присутня при 80% вагітностей, ймовірно, внаслідок зниження тиску нижнього стравохідного сфінктеру через підвищення рівнів естрогену та прогестерону в матері при вагітності. Гормональні зміни при вагітності також можуть знижувати моторику шлунку, що призводить до подовження часу спорожнення шлунку та підвищення ризику ГЕРХ, основними симптомами якої є печія та кислотний рефлюкс. Алгоритм лікування включає поетапні міри, починаючи зі зміни способу життя (дробне і частіше харчування, уникнення прийому їжі перед сном, сон з піднятим під головою ліжком), якщо це не допомагає – медикаментозна терапія.

Антацидні препарати, антагоністи Н2-рецепторів, інгібітори протонної помпи можна безпечно призначати вагітним без несприятливих наслідків для плода.

Лікування ГЕРХ при вагітності:

Антацидні препарати.

Першою лінією терапії є антацидні препарати на основі алюмінію, кальцію, магнію, які  не були тератогенними в експериментальних тварин, а в людини, як вважається, не підвищують ризику вроджених вад при використанні у відповідних дозах. Не рекомендується використовувати натрію бікарбонат, магній трисилікат, антациди з вмістом бікарбонатів (через ризик метаболічного ацидозу в матері та дитини і навантаження рідиною). Також повідомляється про випадки молочно-лужного синдрому у вагітних, які використовували добові дози понад 1,4 грами елементарного кальцію, отриманого з карбонату кальцію.

Антагоністи Н2-рецепторів.

Останній мета-аналіз з охопленням 2398 вагітних з впливом антагоністів Н2-рецепторів, принаймні, в І триместрі в порівнянні з контрольною групою жінок (N=119892) продемонстрував співвідношення шансів 1,14 (95% ДІ 0,89-1,45) для вроджених вад розвитку. Не виявлено статистично істотної різниці в ризику спонтанних абортів або передчасних пологів між двома групами.

Препарати циметидин, ранітидин, фамотидин, нізатідін розглянуті в окремих статтях.

Інгібітори протонної помпи.

Останній мета-аналіз порівняв 1530 вагітних з впливом інгібіторів протонної помпи, принаймні, в І триместрі з контрольною групою (N=133410) вагітних без такого впливу і продемонстрував співвідношення шансів 1,12 (95% ДІ 0,84-1,45) для вроджених вад розвитку. Не виявлено статистично істотної різниці в ризику спонтанних абортів або передчасних пологів між двома групами.

Препарати: омепразол, пантопразол, лансопразол, езомепразол, рабепразол розглянуті в окремих статтях.

Навіщо лікувати печію та кислотний рефлюкс під час вагітності?

Печія та кислотний рефлюкс традиційно вважаються нешкідливими, тому що вони поширені при вагітності і, зазвичай, самообмежені. Однак, останні дослідження припустили, що ГЕРХ асоціюється з погіршенням важкості нудоти та блювоти при вагітності, що негативно впливає на якість життя жінки.

Проспективне когортне дослідження від програми Motherisk охопило 194 жінок з нудотою та блювотою при вагітності та печією чи кислотним рефлюксом і порівняло їх з 188 вагітними з нудотою та блювотою, але без печії і кислотного рефлюксу. Дві групи аналізували за важкістю нудоти і блювоти з використанням спеціального тесту з оцінки раннього гестозу та нудоти (Pregnancy-Unique Quantification of Emesis/Nausea (PUQE) score), в основі якого визначення частоти та тривалості нудоти, блювоти, позивів до блювання за останні 24 години, де найвищі бали вказують на більш важкий  токсикоз (нудоту та блювання при вагітності). Якість життя визначали за шкалою самопочуття, від «0» (найгіршого) і до «10» (найкращого) показника. 48% жінок в контрольній групі мали важкий токсикоз згідно PUQE, а в основній (з печією та кислотним рефлюксом) – 75%. Середній бал самопочуття в контрольній групі був значно вищим, ніж в групі з печією та кислотним рефлексом (4.9 SD [2.0] vs 3.9 [SD 2.1]; P = .0004).

Інше проспективне дослідження також від програми Motherisk вивчало зв’язок між використанням антацидних препаратів та важкістю нудоти і блювоти у 60 вагітних. Цих жінок консультували щодо продовження прийому антиеметиків та призначення антацидних препаратів; тести PUQE та оцінки самопочуття проводились перед початком лікування антацидами і при наступному спостереженні. Використання антацидних препаратів асоціювалось зі зниженням при тестуванні

Результати цих двох досліджень свідчать, що  лікування печії і кислотного рефлюксу асоціюється з покращенням стану щодо нудоти і блювоти при вагітності та якості життя.

Висновок. Печію та кислотний рефлюкс при вагітності необхідно лікувати, згідно з даними останніх досліджень симптоми ГЕРХ асоціюються з погіршенням явищ нудоти і блювоти вагітних. Антациди, антагоністи Н2-рецепторів, інгібітори протонної помпи є безпечними при вагітності. Тобто, якщо зміною стилю життя не вдається здолати симптоми ГЕРХ, ці препарати слід додати до антиеметиків. Лікарі повинні керуватися важливістю покращення якості життя вагітних.

ГЕРХ під час вигодовування:

Відсутня інформація, але симптоми, викликані вагітністю зникають.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 08.01.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 09.01.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!