МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГАНЦИКЛОВІР

Група/призначення:

Противірусний препарат для системного застосування. Це синтетичний нуклеозидний аналог гуаніну, що пригнічує реплікацію вірусів герпесу як in vitro, так і in vivo; до препарату чутливі такі віруси людини, як ЦМВ, віруси простого герпесу типів 1 і 2 (HSV-1 і HSV-2), вірус Епштейна-Барр і вірус Varicella zoster; доведена ефективність препарату у хворих на ЦМВ-інфекцію; противірусна активність ганцикловіру пояснюється його включенням в ДНК  вірусу і припиненням синтезу або обмеженням подовження ДНК вірусу.

Альтернативні назви / синоніми: цимевен.
Діюча речовина: ганцикловір.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний; користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Доступна інформація тільки про 6 випадків лікування ганцикловіром при вагітності. Не виявлено несприятливих наслідків в 5 випадках з відомими результатами вагітностей, правда, в однієї дитини були позитивні дані щодо наявності ЦМВ в сечі без ознак інфекції. Через потенційну токсичність  ганцикловіру та дані від експериментальних тварин багато дослідників вважають, що цей препарат при вагітності можна призначати тільки за життєвими показами або пацієнтам з імунодефіцитом і важкою ЦМВ-інфекцією, як, наприклад,  з ретинітом. Тобто, єдиним перевіреним показом для призначення ганцикловіру є  ЦМВ- ретиніт або попередження ЦМВ-інфекції у пацієнтів з імунодефіцитом, або пацієнтам з трансплантацією органів. Однак, виходячи з вищенаведених випадків і уникаючи призначення в І триместрі, використання ганцикловіру для лікування та попередження інфекції у плода може бути обґрунтованим.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату дози, як вдвічі перевищували рекомендовану для людини (виходячи з концентрації в плазмі), виявились ембріотоксичними для мишей та кролів, з резорбцією понад 85% плодів. Нижчі дози призводили до формування розщілини піднебіння, дефектів очей, аплазії нирок у кролів. При призначенні щурам на 10 гестаційний день ганцикловіру в дозі 300-450 мг/кг у потомства спостерігали гіпоплазію яєчок, гідроцефалію, однобічну агенезію нирок, деформацію печінки, скелетні дефекти. Вплив ганцикловіру на 10 день пригнічував статеве дозрівання у самців щурів та сперматогенез у мишей та собак.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Повідомляється про проникнення ганцикловіру через перфузовану плаценту людину.

У 1993 році виявили, що первинно ганцикловір концентрується в материнській частині плаценти, а потім  пасивно, без метаболізму проникає до плода. При наступному дослідженні відзначили, що ганцикловір та ацикловір (противірусний препарат) проникають до плаценти в приблизно однаковій кількості простою дифузією.

Шість повідомлень (3 з них неопубліковані) інформують про прийом ганцикловіру при вагітності. В першому випадку 31-річна жінка перенесла трансплантацію нирки приблизно через 3 тижні після останньої менструації. Для підтримки трансплантату отримувала наступні препарати: метилпреднізолон, азатіоприн (імуносупресор), циклоспорин (імуносупресор), потім додали триметоприм (антибактеріальний препарат), ніфедипін (селективний антагоніст кальцію), ацикловір (противірусний препарат). Наростаючу гіпертензію контролювали ніфедипіном. Через 6 тижнів після оперативного втручання (через 9 місяців після останньої менструації) проявилась цитомегаловірусна інфекція, яку лікували ганцикловіром (внутрішньовенно 2,5 мг/кг двічі на день) протягом 2 тижнів, одноразово внутрішньовенно ввели ЦМВ гіперімунний глобулін. Після лікування та до кінця вагітності були ЦМВ-негативні результати. У терміні 38 тижнів жінка народила здорового хлопчика з оцінкою за шкалою Апгар по 9 балів на 1-й та 5-й хвилинах. В плаценті виявляли вірус (ЦМВ), у немовляти був позитивний тест на ЦМВ у сечі. Дитина була здоровою при спостереженні до віку 18 місяців.

В другому випадку 29-річна ЦМВ-негативна жінка отримала трансплантат ЦМВ-позитивної печінки. Вона завагітніла через 5 місяців після трансплантації. Вона отримувала перорально ганцикловір (3 г/день), такролімус (імунодепресант), преднізон перед заплідненням та протягом І триместру. Прийом ганцикловіру припинили  у 3 місяці вагітності, коли її було діагностовано. Погіршення прееклампсії та дистрес плода призвели до пологів на 30 тижні вагітності плодом жіночої статі вагою 790 грам з оцінкою за шкалою Апгар  4 та 7 балів на 1-й та 5-й хвилинах, відповідно. У новонародженої не діагностували вроджених вад, тільки малість та помірні дихальні розлади. Дитина почувалась нормально і була виписана додому на 50 день життя.  Автори також згадують 3 інші вагітності з вживанням ганцикловіру, інформація про які не була опублікована, а тільки надана виробнику. Одна пацієнтка була втрачена з-під нагляду, іншу лікували внутрішньовенно введеним ганцикловіром останні 4 тижні вагітності, а третю – перорально ганцикловіром у терміні 14-18 тижнів. Останні 2 вагітності закінчились народженням нормальних дітей.

Повідомлення 2005 року описує прийом ганцикловіру для лікування ЦМВ-інфекції у плода на 22 тижні вагітності. Мамі була проведена трансплантація нирки до вагітності та лікування ЦМВ-інфекції після гемотрансфузії. Хоча у матері не було проявів ЦМВ-інфекції, при амніоцентезі припустили інфікування плода. У терміні 22 тижнів вагітності призначили перорально ганцикловір (3 г/день). У 25 тижнів при повторному амніоцентезі виявлено негативний рівень ДНК ЦМВ. Шляхом кесаревого розтину народилась здорова дівчинка без ознак ЦМВ-інфекції. У віці 3 років у дівчинки не виявили порушень.

Застосування препарату під час вигодовування:  

Повідомляється про проникнення ганцикловіру до молока щурів. В них співвідношення молоко:плазма становило приблизно 1,6. Відсутня інформація про використання ганцикловіру при лактації у людини. Через потенційну токсичність ганцикловіру жінкам, які його приймають, краще відмовитись від грудного вигодовування. Однак, препарат призначають новонародженим.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У дорослих щурів введення ганцикловіру асоціювалось з атрофією яєчок.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 31.05.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 06.06.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!