Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГАЛАНТАМІН

Група/призначення:

Інгібітори холінестерази, засоби, що застосовуються при деменції. Антихолінестеразний засіб зворотної дії.

Альтернативні назви / синоніми: нівалін, ремініл.
Діюча речовина: галантамін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання галантаміну при вагітності у людини. Виходячи з показань до призначення препарату, це є малоймовірним. Більше того, дані від експериментальних тварин свідчать про низький ризик для ембріону чи плода. Випадковий вплив галантаміну при вагітності не є показом до переривання вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів. У щурів доза, 3-кратна максимальній рекомендованій для людини, виходячи з площі поверхні тіла, призначена протягом 14 днів до парування і далі протягом органогенезу, призводила до не значного підвищення частоти скелетних варіацій. На фоні 7-кратної дози не відзначали великих вроджених вад. При введенні щурам 3- та 7-кратних максимальній рекомендованій для людини доз, починаючи з періоду органогенезу до 21 дня після пологів знижувалась вага дитинчат. Однак, інших несприятливих наслідків не спостерігали. Ці дози також викликали не значну материнську токсичність. У кролів дози, які в 32 рази перевищували максимальну рекомендовану для людини, введені в період органогенезу, не були тератогенними.

Інформація щодо впливу на плід:

Метаболіти галантаміну є не активними. Рівень зв’язування з білками низький (18%), період напіввиведення становить біля 7 годин.

Невідомо, чи галантамін проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками, помірний період напіввиведення припускають трансфер до ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація при використання галантаміну при грудному вигодовуванні. Виходячи з показів до призначення препарату, такі повідомлення є малоймовірними. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками (18%), помірний період напіввиведення (близько 7 годин) припускають, що галантамін буде проникати до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля невідомі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату галантамін не порушує фертильності у самців і самок щурів на фоні 7-кратної максимальній рекомендованій для людини дозі і не призводить до хромосомних аберацій в клітинах яєчників китайських хом’ячків.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 19.05.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.05.2020 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати