МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГАЛАНТАМІН

Група/призначення:

Інгібітори холінестерази, засоби, що застосовуються при деменції. Антихолінестеразний засіб зворотної дії.

Альтернативні назви / синоніми: нівалін, ремініл.
Діюча речовина: галантамін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання галантаміну при вагітності у людини. Виходячи з показань до призначення препарату, це є малоймовірним. Більше того, дані від експериментальних тварин свідчать про низький ризик для ембріону чи плода. Випадковий вплив галантаміну при вагітності не є показом до переривання вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів. У щурів доза, 3-кратна максимальній рекомендованій для людини, виходячи з площі поверхні тіла, призначена протягом 14 днів до парування і далі протягом органогенезу, призводила до не значного підвищення частоти скелетних варіацій. На фоні 7-кратної дози не відзначали великих вроджених вад. При введенні щурам 3- та 7-кратних максимальній рекомендованій для людини доз, починаючи з періоду органогенезу до 21 дня після пологів знижувалась вага дитинчат. Однак, інших несприятливих наслідків не спостерігали. Ці дози також викликали не значну материнську токсичність. У кролів дози, які в 32 рази перевищували максимальну рекомендовану для людини, введені в період органогенезу, не були тератогенними.

Інформація щодо впливу на плід:

Метаболіти галантаміну є не активними. Рівень зв’язування з білками низький (18%), період напіввиведення становить біля 7 годин.

Невідомо, чи галантамін проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками, помірний період напіввиведення припускають трансфер до ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація при використання галантаміну при грудному вигодовуванні. Виходячи з показів до призначення препарату, такі повідомлення є малоймовірними. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками (18%), помірний період напіввиведення (близько 7 годин) припускають, що галантамін буде проникати до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля невідомі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату галантамін не порушує фертильності у самців і самок щурів на фоні 7-кратної максимальній рекомендованій для людини дозі і не призводить до хромосомних аберацій в клітинах яєчників китайських хом’ячків.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 19.05.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.05.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!