МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФРОВАТРИПТАН

Група/призначення:

Серотонінергічний засіб для лікування мігрені. Споріднені препарати: наратриптан, суматриптан, різатриптан, елетриптан, алмотриптан, золмітриптан.

Альтернативні назви / синоніми: фровамігран.
Діюча речовина: фроватриптан.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання фроватриптану при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, проте через обмежений досвід важко його оцінити. Хоча рев’ю 2008 року щодо використання триптанів (сучасні засоби для лікування мігрені) не виявило доказів тератогенності, припускається можливе підвищення ризику передчасних пологів.

Препарати для лікування мігрені вважають протипоказаними при вагітності, якщо вони мають судинозвужуючі властивості.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів фроватриптан вводили в період органогенезу перорально дозами, які в 130-1300 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Виявлено залежне від дози підвищення частоти дилятованого сечоводу, одно- або двобічної кавітації лоханки, гідронефрозу, гідроуретеру. Ці зміни в нирках розцінили як ефекти невеликої затримки дозрівання плодів. Доза, яка не призводила до наслідків не була встановлена. На фоні всіх рівнів доз виявили скелетні варіації (неповна осифікація грудних ребер, черепа та кісток носа).

У вагітних кролів пероральні дози, в 210 разів вищі від максимально рекомендованої для людини в період органогенезу не впливали на розвиток плода.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Зв’язування з білками плазми мінімальне (біля 15%). Препарат має кілька метаболітів. Період напіввиведення біля 26 годин.

Також невідомо, чи фроватриптан або його менш активні метаболіти проникають через плаценту у людини. Молекулярна маса основної сполуки, мінімальне зв’язування з білками та подовжений період напіввиведення припускають трансфер до ембріону/плода.

Дослідження Норвезького медичного реєстру народжень вивчало питання прийому медикаментів шляхом опитування вагітних до відомого результату вагітності. Не виявлено підвищення частоти вроджених вад розвитку у дітей 1535 жінок, які отримували при вагітності триптан (47% суматриптан, 23,6% ризатриптан, 17,5% золмітриптан, 12,9% елетриптан). Спостерігали підвищення частоти атонії матки, що автори віднесли до основного захворювання.

Рев’ю 2008 року щодо безпечності триптанів при вагітності відзначило нечисленність пов’язаних з вагітністю даних про використання золмітриптану та подібних препаратів.

Інший аналіз 2008 року, не зважаючи на обмежену інформацію, дійшов висновку, що суматриптан видається безпечною альтернативою для лікування вагітних з вперше виявленою мігренню або погіршенням в І триместрі. Автори вважають, що необхідно провести ряд наступних досліджень, щоб рекомендувати суматриптан на пізніх триместрах.

Літературний огляд 2015 року та мета-аналіз щодо репродуктивної безпечності триптанів включив 6 досліджень з охопленням 4208 дітей жінок, що приймали суматриптан або інші триптани при вагітності для лікування мігрені. При порівнянні з контрольною групою здорових жінок виявлено істотне підвищення спонтанних абортів (співвідношення шансів 3,54, 95% ДІ 2,24-5,59). Не виявлено істотного підвищення рівня великих вроджених вад, недоношеності, спонтанних абортів при порівнянні з групою жінок з мігренню, які не приймали триптанів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна маса основної сполуки, мінімальне зв’язування з білками (15%) та подовжений період напіввиведення (біля 26 годин) припускають трансфер до грудного молока. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий. Для лікування мігрені слід застосовувати препарат з коротшим періодом напіввиведення.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Преклінічне тестування самців та самок щурів не продемонструвало несприятливого впливу на фертильність доз до 1000 мг/кг/день, що в 1300 разів перевищує рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 14.08.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.08.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!