МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФОСТАМАТИНІБ

Назва англійською мовою: Fostamatinib.
Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, інгібітор тирозинкінази.

Покази: лікування тромбоцитопенії у пацієнтів з хронічною імунною тромбоцитопенією.

Альтернативні назви / синоніми: таваліс.
Діюча речовина: фостаматиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про застосування фостаматинібу в період вагітності у людини. Препарат є виражено токсичним в експериментальних тварин.

РЕКОМЕНДОВАНО:

  1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ
  2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМНІ ОДИН МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Препарат при введенні в період органогенезу продемонстрував тератогенність, призводив до загибелі ембріонів/плодів, зменшення ваги плодів, структурних аномалій (варіацій та мальформацій). Використані дози чинили вплив на материнський організм на рівні 0,3 та 10,0 від отримуваного впливу у людини на фоні максимальної рекомендованої дози.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики препарату: рівень зв’язування з білками плазми становить 98,3%, період напіввиведення складає приблизно 15 годин. Препарат метаболізується в кишечнику до основного активного метаболіту.

Невідомо, чи фостаматиніб проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага такий трансфер припускає.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання фостаматинібу в період лактації у людини. Його молекулярна вага припускає екскрецію до грудного молока.

РЕКОМЕНДОВАНО ВІДМОВИТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА ПЕРІОД ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ НА ОДИН МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Fostamatinib (Tavalisse) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Fostamatinib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Fostamatinib – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Tavalisse – fostamatinib tablet (nih.gov). Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 08.01.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.01.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!