МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФОНДАПАРИНУКС

Група/призначення: антитромботичні засоби.

Це синтетичний селективний інгібітор активованого фактору Х. Покази: профілактика тромбозу глибоких вен у пацієнтів з переломом стегна, ендопротезуванням стегна та колінного суглобу. Розподіл в позасудинній рідині є мінімальним. Препарат щільно зв’язуєтся з білками (94%) і специфічно зв’язується з антитромбіном ІІІ і не зв’язується з іншими білками плазми чи еритроцитами. Зв’язування з антитромбіном ІІІ посилює нейтралізацію фактору Х антитромбіном ІІІ.

Альтернативні назви / синоніми: арикстра.
Діюча речовина: фондапаринукс.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча досвід застосування фондапаринуксу при вагітності обмежений, повідомлення про ембріо/фетальну шкоду відсутні. Ряд повідомлень свідчать про безпечність препарату при вагітності, тому у випадку призначення за показами не слід відміняти при настанні вагітності.

Виходячи з періоду напіввиведення рекомендовано припиняти лікування за 24 години до пологів або з появою перших перейм.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у вагітних щурів та кролів з підшкірними дозами, які у 32 та 65 разів перевищували рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла, відповідно, не виявили доказів порушення фертильності чи шкоди для плода.

Інформація щодо впливу на плід:

Фондапаринукс не впливає на функцію тромбіну і тромбоцитів. Метаболізм препарату не досліджено, але відомо, що більша частина дози виділяється з сечею не зміненою. Препарат протипоказаний пацієнтам вагою до <50 кг, оскільки загальний кліренс в цій групі знижується приблизно на 30%.

Фондапаринукс не проникає через плаценту в моделі котиледону* перфузованої плаценти людини in vitro (від 6 здорових білошкірих жінок віком приблизно 31 рік). Тестована доза відповідала терапевтичній концентрації в плазмі на фоні рекомендованої дози. Цей результат відповідає високій молекулярній вазі і мінімальному позасудинному розподілу препарату.

*Котиледон – структурно-функціональна одиниця сформованої плаценти, що являє собою чашоподібний простір, розділений децидуальними сектами. Кожний котиледон містить головну гілку, що складається з пупкових кровоносних судин плода, яка розгалужується далі до безлічі ворсинок хоріона, які утворюють поверхню котиледона.

Однак, дослідження 2004 року з охопленням 5 жінок перед пологами виявило концентрацію фондапаринукса в плазмі <5-40 нг/мл. Пацієнтка, в якої не виявлявся препарат, отримала тільки 1 дозу, в той час як в інших 4 був стабільний рівень в плазмі 255-340 нг/мл. Концентрація в плода становила біля 10% материнського рівня.

31-річна жінка на 12 тижні вагітності втратила зір правого ока на 2 хвилини. Після поглибленого обстеження діагностували гіпереозинофільний синдром і призначили гепарин і преднізолон. В жінки розвинулась індукована гепарином тромбоцитопенія і антикоагулянтну терапію змінили на аргатробан (доза невідома). Тромбоцитопенія зникла і через 15 днів жінку виписали додому на фоні прийому фондапаринукса (75 мг/день) і поступово знижуваній дозі преднізолону. Приблизно через 6-7 місяців народилась здорова дитина.

У 2012 році у 33- річної жінки з анамнезом спадкового дефіциту антитромбіну на 7 тижні вагітності розвинувся тромбоз глибоких вен лівої ноги внаслідок дефіциту. Жінку лікували урокіназою (24000 Од/день), гепарином (20000 Од/день), концентратом антитромбіну (3000 Од/день). Через 10 днів, на 9 тижні діагностували індуковану гепарином тромбоцитопенію, було відмінено гепарин і призначено постійну інфузію аргатробану (2,5 мкг/кг/хвилину). На 21 тижні відмінили аргатробан і призначили фондапаринукс (2,5 мг/день) на 24 тижні. Лікування аргатробаном в дозі 2,5-3,5 мкг/кг/день відновили в індукованих пологах на 37 тижні. Народився хлопчик вагою 2800 грам з оцінкою за шкалою Апгар 9 і 10 балів на 1-й і 5-й хвилинах, відповідно. У немовляти активність антитромбіну становила 14%. Маму з дитиною виписали на 15 добу.

На додаток до двох вищенаведених 4 інші повідомлення описали використання фондапаринукса при вагітності у людини без шкоди для ембріону і плода. 4 рев’ю стверджують, що препарат є безпечним при вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення. Незважаючи на високу молекулярну вагу, препарат може проникати до грудного молока. Потенційні наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі, але, ймовірно, клінічно незначимі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 31.03.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 01.04.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!