МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЛУВАСТАТИН

Група/призначення:  

Гіполіпідемічний засіб, препарат групи статинів. Статини — група гіполіпідемічних засобів, механізмом дії яких є пригнічення ферменту ГМГ – КоА редуктази, що каталізує початкові та проміжні стадії біосинтезу холестерину (перетворення ГМГ – КоА на меволат — попередник стеринів) у печінці, та призводить до зниження рівня холестерину та ліпопротеїнів низької щільності в крові і підвищення ліпопротеїнів високої щільності. Ловастатин – перший препарат цієї групи застосований клінічно.

Покази: гіперхолестеринемія за відсутності ефекту від дієтотерапії, комбінована гіперхолестеринемія і тригліцеридемія (ІІА-ІІВ ступеня), ішемічна хвороба серця, профілактика інфаркту міокарда та інсульту, атеросклероз.

Альтернативні назви / синоніми: лескол.
Діюча речовина: флувастатин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Немає ніякої користі та потреби для жінки лікуватись статинами в період вагітності, оскільки ця терапія довготривала, а холестерин відіграє певну роль в розвитку ембріону. Жінкам, які приймають флувастатин, слід припинити лікування при плануванні вагітності і, звичайно, протягом всієї вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією  препарат не призводив до підвищення частоти вроджених вад у щурів та кролів при дозах до 36 та 10 мг/кг/день, відповідно. Відзначали затримку осифікації у щурів (доза 12 мг/кг/день) та кролів (доза 10 мг/кг/день). При введенні самкам щурів на пізніх термінах вагітності дози 12 та 24 мг/кг/день спостерігали материнську смертність в пологах та після пологів. При використанні таких доз також підвищувалась летальність плодів та новонароджених, чого не відзначали при 2 мг/кг.  Інструкція повідомляє, що дані іншого дослідження свідчать про неонатальну смертність починаючи від дози 6 мг/кг. Рекомендована доза для людини становить 0,5 мг/кг/день. Пре-постнатальне дослідження продемонструвало материнську та перинатальну смертність на фоні материнської дози 12 та 24 мг/кг/день. Мертвонародження та неонатальна загибель були пов’язані з вираженою материнською токсичністю, яка характеризувалась кардіоміопатією.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

У 1999 році повідомили про 28-річну жінку, яка приймала флувастатин (20 мг/день) протягом 18 місяців до запліднення та перших 9 тижнів вагітності. За 6 років до цієї вагітності проведено трансплантацію нирки, тому жінка приймала преднізон, циклоспорин (імуносупресант), азатіоприн (імуносупресант), цефалексин, ранітидин (блокатор Н2-рецепторів) протягом всієї вагітності. Народилась здорова дівчинка вагою 2901 грам, оцінкою за шкалою Апгар 4 та 9 балів на 1-й і 5-й хвилинах, відповідно. Крім транзиторного тахіпноє інших ускладнень в дитини не було. У віці 19 місяців параметри немовляти (вага, ріст, окружність голови – на 50 перцентилі або вищі) та розвиток були нормальними.

Серед 19 випадків, за якими спостерігала тератологічна інформаційна служба, флувастатин приймався в одному. В результаті цієї вагітності народилась дитина з брадикардією та внутрішньоутробною затримкою розвитку.

Позаяк холестерин зв’язується з сигнальним білком (Sonic Hedgehog protein), який відіграє важливу роль в розвитку ембріону, було висловлене припущення, що зміни продукції холестерину, викликані препаратами цієї групи, можуть зашкодити нормальному розвитку ембріона. Дослідники з Національного інституту здоров’я США припустили, що можливий ризик розвитку голопрозенцефалії у плода викликаний змінами сигнального білка у щурів, які отримували препарати для зниження рівня холестерину.  Одна група коментаторів поставила під сумнів такі припущення щодо голопрозенцефалії.

Два повідомлення від тератологічних інформаційних служб представили результати 58 вагітностей, при яких жінки в І триместрі вживали статини, і не відзначено підвищеного ризику розвитку вроджених вад.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату він проникає до грудного молока, співвідношення молоко : плазма становить 2,0. Японське дослідження повідомило, що флувастатин акумулюється в молоці щурів. Якщо припустити концентрацію флувастатину в грудному молоці на рівні 300 нг/мл (подвійний пік концентрації в плазмі після дози 20 мг), немовля отримає біля 0,015 мг/кг/день – 3% від дорослої дози, скорегованої на вагу.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Репродуктивні дослідження у щурів, результати яких наводяться в інструкції, з дозами до 6 мг/кг/день (самки) та 20 мг/кг/день (самці) не продемонстрували порушень фертильності. Дослідження у хом’яків, згідно інструкції, виявило зменшення сім’яних канальців та яєчок у самців, лікованих протягом 3 місяців дозами до 20 мг/кг/день – приблизно трикратна добова доза для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Такі наслідки також спостерігали у щурів, лікованих протягом 2 років дозою 18 мг/кг/день.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
 
Адаптовано 01.11.2017 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун
, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.11.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!