Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЛУВАСТАТИН

Група/призначення:  

Гіполіпідемічний засіб, препарат групи статинів. Статини — група гіполіпідемічних засобів, механізмом дії яких є пригнічення ферменту ГМГ – КоА редуктази, що каталізує початкові та проміжні стадії біосинтезу холестерину (перетворення ГМГ – КоА на меволат — попередник стеринів) у печінці, та призводить до зниження рівня холестерину та ліпопротеїнів низької щільності в крові і підвищення ліпопротеїнів високої щільності. Ловастатин – перший препарат цієї групи застосований клінічно.

Покази: гіперхолестеринемія за відсутності ефекту від дієтотерапії, комбінована гіперхолестеринемія і тригліцеридемія (ІІА-ІІВ ступеня), ішемічна хвороба серця, профілактика інфаркту міокарда та інсульту, атеросклероз.

Альтернативні назви / синоніми: лескол.
Діюча речовина: флувастатин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Немає ніякої користі та потреби для жінки лікуватись статинами в період вагітності, оскільки ця терапія довготривала, а холестерин відіграє певну роль в розвитку ембріону. Жінкам, які приймають флувастатин, слід припинити лікування при плануванні вагітності і, звичайно, протягом всієї вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією  препарат не призводив до підвищення частоти вроджених вад у щурів та кролів при дозах до 36 та 10 мг/кг/день, відповідно. Відзначали затримку осифікації у щурів (доза 12 мг/кг/день) та кролів (доза 10 мг/кг/день). При введенні самкам щурів на пізніх термінах вагітності дози 12 та 24 мг/кг/день спостерігали материнську смертність в пологах та після пологів. При використанні таких доз також підвищувалась летальність плодів та новонароджених, чого не відзначали при 2 мг/кг.  Інструкція повідомляє, що дані іншого дослідження свідчать про неонатальну смертність починаючи від дози 6 мг/кг. Рекомендована доза для людини становить 0,5 мг/кг/день. Пре-постнатальне дослідження продемонструвало материнську та перинатальну смертність на фоні материнської дози 12 та 24 мг/кг/день. Мертвонародження та неонатальна загибель були пов’язані з вираженою материнською токсичністю, яка характеризувалась кардіоміопатією.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

У 1999 році повідомили про 28-річну жінку, яка приймала флувастатин (20 мг/день) протягом 18 місяців до запліднення та перших 9 тижнів вагітності. За 6 років до цієї вагітності проведено трансплантацію нирки, тому жінка приймала преднізон, циклоспорин (імуносупресант), азатіоприн (імуносупресант), цефалексин, ранітидин (блокатор Н2-рецепторів) протягом всієї вагітності. Народилась здорова дівчинка вагою 2901 грам, оцінкою за шкалою Апгар 4 та 9 балів на 1-й і 5-й хвилинах, відповідно. Крім транзиторного тахіпноє інших ускладнень в дитини не було. У віці 19 місяців параметри немовляти (вага, ріст, окружність голови – на 50 перцентилі або вищі) та розвиток були нормальними.

Серед 19 випадків, за якими спостерігала тератологічна інформаційна служба, флувастатин приймався в одному. В результаті цієї вагітності народилась дитина з брадикардією та внутрішньоутробною затримкою розвитку.

Позаяк холестерин зв’язується з сигнальним білком (Sonic Hedgehog protein), який відіграє важливу роль в розвитку ембріону, було висловлене припущення, що зміни продукції холестерину, викликані препаратами цієї групи, можуть зашкодити нормальному розвитку ембріона. Дослідники з Національного інституту здоров’я США припустили, що можливий ризик розвитку голопрозенцефалії у плода викликаний змінами сигнального білка у щурів, які отримували препарати для зниження рівня холестерину.  Одна група коментаторів поставила під сумнів такі припущення щодо голопрозенцефалії.

Два повідомлення від тератологічних інформаційних служб представили результати 58 вагітностей, при яких жінки в І триместрі вживали статини, і не відзначено підвищеного ризику розвитку вроджених вад.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату він проникає до грудного молока, співвідношення молоко : плазма становить 2,0. Японське дослідження повідомило, що флувастатин акумулюється в молоці щурів. Якщо припустити концентрацію флувастатину в грудному молоці на рівні 300 нг/мл (подвійний пік концентрації в плазмі після дози 20 мг), немовля отримає біля 0,015 мг/кг/день – 3% від дорослої дози, скорегованої на вагу.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Репродуктивні дослідження у щурів, результати яких наводяться в інструкції, з дозами до 6 мг/кг/день (самки) та 20 мг/кг/день (самці) не продемонстрували порушень фертильності. Дослідження у хом’яків, згідно інструкції, виявило зменшення сім’яних канальців та яєчок у самців, лікованих протягом 3 місяців дозами до 20 мг/кг/день – приблизно трикратна добова доза для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Такі наслідки також спостерігали у щурів, лікованих протягом 2 років дозою 18 мг/кг/день.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
 
Адаптовано 01.11.2017 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун
, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.11.2017 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати