МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЛУНАРИЗИН

Назва англійською мовою:  Flunarizine.
Група/призначення:

Блокатори кальцієвих каналів. Флунаризин є похідним піперазину, блокатор кальцієвих каналів, який зв’язує кальмодулін.

Покази: головний біль, мігрень, цереброваскулярні зміни. Також використовується в якості антиконвульсанта.

Цей препарат відсутній на фармацевтичному ринку США.

Альтернативні назви / синоніми: сібеліум.
Діюча речовина: флунаризин.
Рекомендації при вагітності:

Обмежений досвід застосування у людини – припускається низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Обмежений досвід застосування у людини – не рекомендований.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення частоти вроджених аномалій.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Призначення вагітним щурам та кролям дози 30 мг/кг/день та 36 мг/кг/день відповідно призводило до порушення розвитку та виживання плодів. Доза 60 мг/кг/день у щурів спричиняла утворення додаткових кісток між середньою та дистальною фалангами деяких пальців у плодів. Препарат попереджав ураження головного мозку плодів овець з мінімальними побічними кардіоваскулярними ефектами.

Інформація щодо впливу на плід:

Повідомляється про відсутність вроджених вад  у 21-ї дитини від матерів, які приймали флунаризин в І триместрі вагітності в рамках дослідження від тератологічних служб. Інша група жінок (N=50) отримувала лікування флунаризином в терміні 16-20 тижнів вагітності без несприятливих наслідків.

Дослідження від тератологічної служби оцінювало результати вагітностей з впливом наступних блокаторів кальцієвих каналів: амлодипін (N=38), дилтіазем (N=41), фелодипін (N=21), флунаризин (N=21), ісрадипін (N=7), лацидипін (N=1), нікардипін (N=18), ніфедипін (N=76), нілвадипін (N=1), німодипін (N=6), нітрендипін (N=14), верапаміл (N=62). Дане дослідження не виявило підвищення частоти мальформацій при порівнянні з контрольною групою, але воно є малоінформативним через малу кількість вагітних з впливом окремих препаратів.

Дослідження на основі фармакологічної бази даних, виходячи з даних виписаних рецептів, оцінювало результати вагітностей з впливом блокаторів кальцієвих каналів. Не виявлено підвищення частоти мальформацій за винятком аеродигестивних розладів (у двох дітей). Зареєстровано підвищення частоти неонатальних судом. Проте немає даних про корекцію на хвороби матері, вживання етанолу чи наркотичних речовин, паління. Також невідомо, скільки було виписано рецептів саме на флунаризин.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відомо, що флунаризин проникає до молока у собак в концентрації вищій за показник у плазмі матері.

Відсутня інформація про екскрецію флунаризину до грудного молока жінок та потенційного впливу на немовлят. Оскільки період напіввиведення флунаризину становить 19 днів, ряд авторів вважають даний препарат протипоказаним в період лактації.

 Більшість експертів вважають, що не слід призначати флунаризин, принаймні, для профілактики мігрені в період грудного вигодовування
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Антагоністи кальцію, включно з флунаризином, in vitro підвищують рухливість сперматозоїдів.  Немає інформації про такий ефект in vivo.

У деяких жінок відзначали галакторею та гіперпролактинемію в перші два місяці лікування. Ці явища зникали після відміни препарату. Деякі з цих жінок одночасно приймали оральні контрацептиви.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  2. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  3. Flunarizine – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 28.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!