МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕНОЛДОПАМ

Назва англійською мовою: Fenoldopam.
Група/призначення:

Медикаменти, що підвищують скоротливість міокарда (за винятком серцевих глікозидів). Фенолдопаму мезилат – це агоніст дофамін D1-подібного рецептору (Дофамін). Це вазодилятатор, який впливає на коронарні, ниркові, мезентеріальні, периферичні артерії у тварин.

Покази: швидкий початок лікування (до 48 годин) важкої гіпертензії (внутрішньовенна інфузія).

Альтернативні назви / синоніми: корлопам.
Діюча речовина: фенолдопаму мезилат.
Рекомендації при вагітності: 

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Хоча дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, відсутність досвіду застосування в період вагітності у людини не дозволяє коректно оцінити вплив на ембріон/плід. Оскільки препарат призначається ургентно при вираженій артеріальній гіпертензії у матері, то користь для матері перевищує невідомий ризик для плода. В той же час зниження тиску крові матері може негативно вплинути на плацентарну перфузію, що призведе до гіпоксії плода з наступною брадикардією. Потенційним наслідком такого процесу є загибель плода. Таке лікування матері (внутрішньовенна інфузія фенолдопаму) вимагає моніторингу серцевих скорочень плоду.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів з використанням пероральних доз до 200 та 25 мг/кг/день відповідно. На фоні найвищих доз відзначали ознаки токсичного впливу на організм матері, а негативного впливу на плід або порушення фертильності виявлено не було.

Інформація щодо впливу на плід:

Не відомо, чи препарат проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага припускає плацентарний трансфер.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання фенолдопаму в період лактації у людини. Молекулярна вага припускає екскрецію до грудного молока. Оскільки покази до призначення препарату є специфічними, то наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні зустрічатимуться нечасто. У невагітних дорослих найчастішими побічними явищами (>5%) були головний біль, почервоніння, нудота, гіпотензія.

Ряд експертів вважають, що несприятливий вплив на дитину на грудному вигодовуванні у випадку лікування матері є малоймовірним, враховуючи низьку пероральну біодоступність та короткий період напіввиведення фенолдопаму
Крім того,  фенолдопам можна призначати дітям віком менше одного місяця з вагою від 2кг та доношеним
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.        
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Fenoldopam (Corlopam) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Fenoldopam – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  4. Corlopam – fenoldopam mesylate injection, solution. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 25.12.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.12.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!