МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕНОЛДОПАМ

Назва англійською мовою: Fenoldopam.
Група/призначення:

Медикаменти, що підвищують скоротливість міокарда (за винятком серцевих глікозидів). Фенолдопаму мезилат – це агоніст дофамін D1-подібного рецептору (Дофамін). Це вазодилятатор, який впливає на коронарні, ниркові, мезентеріальні, периферичні артерії у тварин.

Покази: швидкий початок лікування (до 48 годин) важкої гіпертензії (внутрішньовенна інфузія).

Альтернативні назви / синоніми: корлопам.
Діюча речовина: фенолдопаму мезилат.
Рекомендації при вагітності: 

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Хоча дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, відсутність досвіду застосування в період вагітності у людини не дозволяє коректно оцінити вплив на ембріон/плід. Оскільки препарат призначається ургентно при вираженій артеріальній гіпертензії у матері, то користь для матері перевищує невідомий ризик для плода. В той же час зниження тиску крові матері може негативно вплинути на плацентарну перфузію, що призведе до гіпоксії плода з наступною брадикардією. Потенційним наслідком такого процесу є загибель плода. Таке лікування матері (внутрішньовенна інфузія фенолдопаму) вимагає моніторингу серцевих скорочень плоду.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів з використанням пероральних доз до 200 та 25 мг/кг/день відповідно. На фоні найвищих доз відзначали ознаки токсичного впливу на організм матері, а негативного впливу на плід або порушення фертильності виявлено не було.

Інформація щодо впливу на плід:

Не відомо, чи препарат проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага припускає плацентарний трансфер.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання фенолдопаму в період лактації у людини. Молекулярна вага припускає екскрецію до грудного молока. Оскільки покази до призначення препарату є специфічними, то наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні зустрічатимуться нечасто. У невагітних дорослих найчастішими побічними явищами (>5%) були головний біль, почервоніння, нудота, гіпотензія.

Ряд експертів вважають, що несприятливий вплив на дитину на грудному вигодовуванні у випадку лікування матері є малоймовірним, враховуючи низьку пероральну біодоступність та короткий період напіввиведення фенолдопаму
Крім того,  фенолдопам можна призначати дітям віком менше одного місяця з вагою від 2кг та доношеним
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.        
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Fenoldopam (Corlopam) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Fenoldopam – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  4. Corlopam – fenoldopam mesylate injection, solution. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 25.12.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.12.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...