МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕЛОДИПІН

Група/призначення:

Блокатор кальцієвих каналів, селективний антагоніст іонів кальцію з переважним впливом на судини.

Блокатори кальцієвих каналів (антагоністи кальцію) — це гетерогенна група лікарських препаратів, що мають антиангінальні та антигіпертензивні властивості, однаковий механізм дії — блокування повільних кальцієвих каналів L-типу, які розміщені в міокарді, провідній системі серця та в гладких м’язах судин.

Покази: ессенціальна гіпертонія.

Альтернативні назви / синоніми: плендил.
Діюча речовина: фелодипін.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча дані від експериментальних тварин припускають ризик, дуже обмежений досвід застосування у людини при вагітності не дає змоги дійти висновку про ризик для плода. Однак, інші препарати цієї групи не продемонстрували тератогенності  у людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Існують побоювання щодо вживання блокаторів кальцієвих каналів на ранніх термінах вагітності. Багато процесів ембріогенезу у тварин видаються кальцій-залежними і блокуються антагоністами кальцію, а саме: розвиток сомітів, формування оптичної чашки, та, ймовірно, організація морули.

Тератологічні дослідження у кролів продемонстрували зростання частоти дефектів пальців у потомства з пренатальним впливом ніфедипіну, нітрендипіну, фелодипіну та гідралазину (вазодилятатор). Ці дефекти включали редукцію, відсутність, деформацію дистальних фаланг в асоціації з аномальними диференціацією хряща та оссифікацією.

Згідно з інструкцією до препарату, тератологічні дослідження у мавп продемонстрували аномальне розміщення дистальних фаланг у потомства, без редукції (40%). Інструкція також інформує про затримку настання пологів та утруднені пологи, зростання частоти мертвонароджень, зменшення виживання плодів у щурів, які отримували дозу, в 4 рази вищу від максимальної рекомендованої для людини.

Цей результат узгоджується зі зменшенням скоротливості міометрію, вилученого з вагітної матки при кесаревому розтині, внаслідок дії блокаторів кальцієвих каналів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

У 1996 році повідомили результати проспективного мультицентрового когортного дослідження в групі з 78 жінок (3 двійні) з впливом блокаторів кальцієвих каналів у І триместрі, з них в 1% – ніфедипіну. При порівнянні з контрольною групою не виявлено підвищення частоти вроджених вад розвитку.

Повідомлення 1997 року описує 3 вагітних, лікованих фелодипіном від ессенціальної гіпертензії. У всіх випадках лікування розпочалось до або в І триместрі. Одна з жінок, яка приймала фелодипін та атенолол (бета-адреноблокатор) протягом вагітності народила дівчинку на 37 тижні із затримкою розвитку (2020 грам, <5 перцентиля) з оцінкою за шкалою Апгар 8 та 9 гривень на 1-й та 5-й хвилиних, відповідно. Здається, що затримка розвитку спричинена атенололом та гіпертензією. Вага інших немовлят знаходилась в межах 10-15 перцентилів. Хоча не можна виключити внесок фелодипіну, низька вага є, ймовірно, вторинною до гіпертензії у матері.

Дослідження 2009 року від Шведського медичного реєстру народжень (Swedish Medical Birth Register) не виявило асоціації між лікуванням матері в І триместрі блокаторами кальцієвих каналів та вродженими вадами серця серед 1418 жінок з гіпертонією. Половина цих жінок приймала фелодипін.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає проникнення до грудного молока, вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно інструкції до препарату лікування самців та самок щурів фелодипіном дозами до 26,9 мг/кг/день не порушувало репродуктивної функції. При тривалих дослідженнях у самців щурів виявляли зменшення рівня тестостерону, зростання рівня лютеїнізуючого гормону та появу доброякісних пухлин клітин Лейдига. Останні, як вважається, спричинені підвищеним рівнем лютеїнізуючого гормону.

Виходячи з невеликої кількості випадків невдалої процедури штучного запліднення виявлено, що ніфедипін та інші антагоністи кальцію, призначені для лікування гіпертензії, асоціюються зі зворотним чоловічим непліддям. Кальцій відіграє важливу роль в активації сперматозоїдів під час запліднення. Пригнічення сперматозоїдів антагоністами кальцію виникає при концентрації, на 2-4 порядки нижчій, ніж  у пацієнтів на тривалій терапії.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 12.11.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 14.11.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!