МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕЛОДИПІН

Група/призначення:

Блокатор кальцієвих каналів, селективний антагоніст іонів кальцію з переважним впливом на судини.

Блокатори кальцієвих каналів (антагоністи кальцію) — це гетерогенна група лікарських препаратів, що мають антиангінальні та антигіпертензивні властивості, однаковий механізм дії — блокування повільних кальцієвих каналів L-типу, які розміщені в міокарді, провідній системі серця та в гладких м’язах судин.

Покази: ессенціальна гіпертонія.

Альтернативні назви / синоніми: плендил.
Діюча речовина: фелодипін.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча дані від експериментальних тварин припускають ризик, дуже обмежений досвід застосування у людини при вагітності не дає змоги дійти висновку про ризик для плода. Однак, інші препарати цієї групи не продемонстрували тератогенності  у людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Існують побоювання щодо вживання блокаторів кальцієвих каналів на ранніх термінах вагітності. Багато процесів ембріогенезу у тварин видаються кальцій-залежними і блокуються антагоністами кальцію, а саме: розвиток сомітів, формування оптичної чашки, та, ймовірно, організація морули.

Тератологічні дослідження у кролів продемонстрували зростання частоти дефектів пальців у потомства з пренатальним впливом ніфедипіну, нітрендипіну, фелодипіну та гідралазину (вазодилятатор). Ці дефекти включали редукцію, відсутність, деформацію дистальних фаланг в асоціації з аномальними диференціацією хряща та оссифікацією.

Згідно з інструкцією до препарату, тератологічні дослідження у мавп продемонстрували аномальне розміщення дистальних фаланг у потомства, без редукції (40%). Інструкція також інформує про затримку настання пологів та утруднені пологи, зростання частоти мертвонароджень, зменшення виживання плодів у щурів, які отримували дозу, в 4 рази вищу від максимальної рекомендованої для людини.

Цей результат узгоджується зі зменшенням скоротливості міометрію, вилученого з вагітної матки при кесаревому розтині, внаслідок дії блокаторів кальцієвих каналів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

У 1996 році повідомили результати проспективного мультицентрового когортного дослідження в групі з 78 жінок (3 двійні) з впливом блокаторів кальцієвих каналів у І триместрі, з них в 1% – ніфедипіну. При порівнянні з контрольною групою не виявлено підвищення частоти вроджених вад розвитку.

Повідомлення 1997 року описує 3 вагітних, лікованих фелодипіном від ессенціальної гіпертензії. У всіх випадках лікування розпочалось до або в І триместрі. Одна з жінок, яка приймала фелодипін та атенолол (бета-адреноблокатор) протягом вагітності народила дівчинку на 37 тижні із затримкою розвитку (2020 грам, <5 перцентиля) з оцінкою за шкалою Апгар 8 та 9 гривень на 1-й та 5-й хвилиних, відповідно. Здається, що затримка розвитку спричинена атенололом та гіпертензією. Вага інших немовлят знаходилась в межах 10-15 перцентилів. Хоча не можна виключити внесок фелодипіну, низька вага є, ймовірно, вторинною до гіпертензії у матері.

Дослідження 2009 року від Шведського медичного реєстру народжень (Swedish Medical Birth Register) не виявило асоціації між лікуванням матері в І триместрі блокаторами кальцієвих каналів та вродженими вадами серця серед 1418 жінок з гіпертонією. Половина цих жінок приймала фелодипін.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає проникнення до грудного молока, вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно інструкції до препарату лікування самців та самок щурів фелодипіном дозами до 26,9 мг/кг/день не порушувало репродуктивної функції. При тривалих дослідженнях у самців щурів виявляли зменшення рівня тестостерону, зростання рівня лютеїнізуючого гормону та появу доброякісних пухлин клітин Лейдига. Останні, як вважається, спричинені підвищеним рівнем лютеїнізуючого гормону.

Виходячи з невеликої кількості випадків невдалої процедури штучного запліднення виявлено, що ніфедипін та інші антагоністи кальцію, призначені для лікування гіпертензії, асоціюються зі зворотним чоловічим непліддям. Кальцій відіграє важливу роль в активації сперматозоїдів під час запліднення. Пригнічення сперматозоїдів антагоністами кальцію виникає при концентрації, на 2-4 порядки нижчій, ніж  у пацієнтів на тривалій терапії.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 12.11.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 14.11.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...