МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕДРАТИНІБ

Назва англійською мовою: Fedratinib.
Група/призначення: антинеопластичні препарати.

Це пероральний інгібітор кінази з активністю проти дикого типу та мутаційно активованої янускінази 2 (JAK2) та FMS-подібної тирозинкінази (FLT3).

Покази: лікування дорослих з первинним або вторинним мієлофіброзом середнього рівня 2 або високого ризику (пост-справжньої поліцитемії або постесенціальної тромбоцитемії).

Альтернативні назви / синоніми: інребік.
Діюча речовина: федратиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутня інформація про застосування федратинібу у вагітних. Дані від експериментальних тварин припускають ризик, але відсутність досвіду використання у людини в період вагітності не дозволяє коректно оцінити ризик для ембріону/плода.

Повідомляється про важку і фатальну енцефалопатію, включно з енцефалопатією Верніке (потенційно зворотний нейрометаболічний розлад, спричинений недостатністю тіаміну (вітаміну В1),  Wernicke’s encephalopathy).

РЕКОМЕНДОВАНО:

  1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ
  2. КОНТРАЦЕПЦІЯ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ ОДИН МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ ФЕДРАТИНІБУ
ВИЗНАЧАТИ РІВЕНЬ ТІАМІНУ (ВІТАМІНУ В1) ПЕРЕД ЛІКУВАННЯМ, ПЕРІОДИЧНО ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЗА КЛІНІЧНИМИ ПОКАЗАМИ.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. При введенні вагітним щурам дози 0,01 від клінічного впливу, отримуваного на фоні рекомендованої добової дози у людини, відзначали токсичний вплив на організм матері. Доза 0,1 від клінічного впливу спричиняла скелетні варіації (додатковий центр окостеніння нервових дуг), а у випадку призначення з 6 дня вагітності до 20 дня лактації (відлучення від матері у щурів відбувається на 21 день лактації) спостерігали незначне зниження ваги тіла матерів, зниження ваги тіла перед відлученням в дитинчат обох статей, у самців зниження ваги після відлучення протягом періоду дозрівання. У кролів дози на рівні 0,08 від клінічного впливу (30 мг/кг/день) в період органогенезу не призводили до токсичного впливу на розвиток і організм матері. Материнську смертність реєстрували на фоні дози 80 мг/кг/день. Препарат не продемонстрував карциногенності на молелях мишей. Ряд досліджень мутагенності були негативними. У самок і самців щурів не зафіксовано впливу препарату на фертильність.

Інформація щодо впливу на плід:

Федратиніб зв’язується з білками плазми на рівні понад 90%. Його ефективний та термінальний періоди напіввиведення становлять 41 та 114 годин відповідно.

Невідомо, чи препарат проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер, проте вплив на ембріон/плід обмежуватиметься високим рівнем зв’язування з білками плазми.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання федратинібу в період лактації у людини. Молекулярна вага препарату та довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока, але кількість в молоці обмежуватиметься високим рівнем зв’язування з білками плазми.

РЕКОМЕНДОВАНО УНИКАТИ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ ОДИН МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ ФЕДРАТИНІБУ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Fedratinib (Inrebic) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Fedratinib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Fedratinib – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Inrebic – fedratinib hydrochloride capsule. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 25.12.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.12.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!