МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕЗОГАБІН

Назва англійською мовою: Ezogabine.
Група/призначення: протиепілептичні препарати.

Покази: допоміжне лікування парціальних нападів у пацієнтів від 18 років.

Альтернативні назви / синоніми:

Ретигабін, тробальт. Potiga.

Діюча речовина: езогабін.
Рекомендації при вагітності: 

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про використання езогабіну в період вагітності у людини. В двох видів тварин зареєстрували ризик, але відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє коректно оцінити ризик для ембріону/плода.

            РЕКОМЕНДОВАНО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНОГО: ПРИЗНАЧАТИ ВАГІТНИМ ТІЛЬКИ ЯКЩО ПОТЕНЦІЙНА КОРИСТЬ ДЛЯ МАТЕРІ ВИПРАВДОВУЄ ПОТЕНЦІЙНИЙ РИЗИК ДЛЯ ПЛОДУ

 ВАГІТНИМ ЖІНКАМ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ЕЗОГАБІН  РЕКОМЕНДОВАНОЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ В РЕЄСТРІ У ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОМУ РЕЄСТРІ ВАГІТНИХ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ (North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry). РЕЄСТР АНАЛІЗУЄ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ВАГІТНИХ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. При введенні препарату щурам в період органогенезу у плодів спостерігали скелетні варіації. У випадку введення протягом всієї вагітності та періоду лактації виявлено підвищення частоти пре- та постнатальної смертності, зниження темпу набирання маси тіла, затримку у виникненні рефлексів.  Доза, яка протягом обох цих періодів вагітності не спричиняла токсичності для ембріону/плоду призводила до впливу AUC (AUC –це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою) езогабіну та N-ацетил метаболіту (N-acetyl metabolite, NAMR) нижчого від показника на фоні максимальної рекомендованої дози у людини. У кролів вплив в період органогенезу призводив до зменшення ваги тіла та підвищення частоти скелетних варіацій у плодів. Доза, яка не призводила до токсичного впливу на ембріон/плід, викликала рівень у плазмі езогабіну та NAMR нижчий від отримуваного в людини на фоні максимальної рекомендованої дози. Максимальна з тестованих доз призводила до материнської токсичності (гостра нейротоксичність) у щурів та кролів.

Дослідження тривалістю 1 рік у мишей виявило залежне від дози підвищення частоти неоплазм легень у самців. У щурів не спостерігали карциногенності.  Щодо досліджень мутагенності езогабіну: три з негативним та одне з позитивним результатом; NAMR: одне з негативним та одне з позитивним результатом. Езогабін у самців та самок щурів не порушував фертильності, репродуктивної поведінки, раннього ембріонального розвитку на фоні доз, які призводили до AUC нижчих від показника в людини на фоні максимальної рекомендованої дози.

Інформація щодо впливу на плід:

Це пероральний препарат, який відкриває калієві канали. Метаболізується до активного N-ацетил метаболіту (N-acetyl metabolite (NAMR), який також має протиепілептичну активність, нижчу від такої основної сполуки, як і неактивні метаболіти. Рівень зв’язування з білками плазми езогабіну та NAMR становить 80% та 45% відповідно, період напіввиведення  – 7-11 годин для обох сполук.

Невідомо, чи препарат та його активний метаболіт проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками плазми, довгий період напіввиведення припускають такий трансфер для обох сполук.

Застосування препарату під час вигодовування:                

Відсутні повідомлення про використання езогабіну в період лактації у людини. Молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками плазми, довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока езогабіну та NAMR.

Немає інформації про системну абсорбцію препарату у немовлят, відомо, що основна сполука добре абсорбується у дорослих.

ПРЕПАРАТ НЕ СУМІСНИЙ З ГРУДНИМ ВИГОДОВУВАННЯМ ЧЕРЕЗ ПОТЕНЦІЙНУ КЛІНІЧНО ЗНАЧИМУ ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Ezogabine (Potiga) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Potiga (Ezogabine Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Ezogabine – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 22.12.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 22.12.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...