МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕЗОГАБІН

Назва англійською мовою: Ezogabine.
Група/призначення: протиепілептичні препарати.

Покази: допоміжне лікування парціальних нападів у пацієнтів від 18 років.

Альтернативні назви / синоніми:

Ретигабін, тробальт. Potiga.

Діюча речовина: езогабін.
Рекомендації при вагітності: 

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про використання езогабіну в період вагітності у людини. В двох видів тварин зареєстрували ризик, але відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє коректно оцінити ризик для ембріону/плода.

            РЕКОМЕНДОВАНО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНОГО: ПРИЗНАЧАТИ ВАГІТНИМ ТІЛЬКИ ЯКЩО ПОТЕНЦІЙНА КОРИСТЬ ДЛЯ МАТЕРІ ВИПРАВДОВУЄ ПОТЕНЦІЙНИЙ РИЗИК ДЛЯ ПЛОДУ

 ВАГІТНИМ ЖІНКАМ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ЕЗОГАБІН  РЕКОМЕНДОВАНОЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ В РЕЄСТРІ У ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОМУ РЕЄСТРІ ВАГІТНИХ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ (North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry). РЕЄСТР АНАЛІЗУЄ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ВАГІТНИХ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. При введенні препарату щурам в період органогенезу у плодів спостерігали скелетні варіації. У випадку введення протягом всієї вагітності та періоду лактації виявлено підвищення частоти пре- та постнатальної смертності, зниження темпу набирання маси тіла, затримку у виникненні рефлексів.  Доза, яка протягом обох цих періодів вагітності не спричиняла токсичності для ембріону/плоду призводила до впливу AUC (AUC –це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою) езогабіну та N-ацетил метаболіту (N-acetyl metabolite, NAMR) нижчого від показника на фоні максимальної рекомендованої дози у людини. У кролів вплив в період органогенезу призводив до зменшення ваги тіла та підвищення частоти скелетних варіацій у плодів. Доза, яка не призводила до токсичного впливу на ембріон/плід, викликала рівень у плазмі езогабіну та NAMR нижчий від отримуваного в людини на фоні максимальної рекомендованої дози. Максимальна з тестованих доз призводила до материнської токсичності (гостра нейротоксичність) у щурів та кролів.

Дослідження тривалістю 1 рік у мишей виявило залежне від дози підвищення частоти неоплазм легень у самців. У щурів не спостерігали карциногенності.  Щодо досліджень мутагенності езогабіну: три з негативним та одне з позитивним результатом; NAMR: одне з негативним та одне з позитивним результатом. Езогабін у самців та самок щурів не порушував фертильності, репродуктивної поведінки, раннього ембріонального розвитку на фоні доз, які призводили до AUC нижчих від показника в людини на фоні максимальної рекомендованої дози.

Інформація щодо впливу на плід:

Це пероральний препарат, який відкриває калієві канали. Метаболізується до активного N-ацетил метаболіту (N-acetyl metabolite (NAMR), який також має протиепілептичну активність, нижчу від такої основної сполуки, як і неактивні метаболіти. Рівень зв’язування з білками плазми езогабіну та NAMR становить 80% та 45% відповідно, період напіввиведення  – 7-11 годин для обох сполук.

Невідомо, чи препарат та його активний метаболіт проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками плазми, довгий період напіввиведення припускають такий трансфер для обох сполук.

Застосування препарату під час вигодовування:                

Відсутні повідомлення про використання езогабіну в період лактації у людини. Молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками плазми, довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока езогабіну та NAMR.

Немає інформації про системну абсорбцію препарату у немовлят, відомо, що основна сполука добре абсорбується у дорослих.

ПРЕПАРАТ НЕ СУМІСНИЙ З ГРУДНИМ ВИГОДОВУВАННЯМ ЧЕРЕЗ ПОТЕНЦІЙНУ КЛІНІЧНО ЗНАЧИМУ ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Ezogabine (Potiga) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Potiga (Ezogabine Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Ezogabine – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 22.12.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 22.12.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!