МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕКЗЕМЕСТАН

Назва англійською мовою: Exemestane.
Група/призначення:

Антагоністи гормонів та аналогічні засоби. Інгібітори ферментів. Екземестан є необоротним стероїдним інгібітором ароматази, подібним за своєю структурою до природної речовини андростендіон.

Покази: ад’ювантна терапія у жінок з інвазивним раком молочної залози ранніх стадій з позитивною пробою на естрогенові рецептори у період постменопаузи після 2–3 років початкової ад’ювантної терапії тамоксифеном. Лікування поширеного раку молочної залози у жінок з природнім або індукованим постменопаузним статусом, у яких виявлено прогресування хвороби після терапії антиестрогенами.

Альтернативні назви / синоніми: ексеместан, аромазин.
Діюча речовина: екземестан.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутня інформація про використання екземестану в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик. Оскільки цей препарат перешкоджає перетворенню андрогенів до естрогену, а останній необхідні для підтримки вагітності, екземестан протипоказаний вагітним.

РЕКОМЕНДОВАНО:

  1. ЗА 7 ДНІВ ДО ПОЧАТКУ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ
  2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ ОДИН МІСЯЦІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. При введенні щурам добової дози, яка у 1,5 разів перевищувала рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла в період від 14 дня до парування до 15 або 20 днів гестації, спостерігали збільшення ваги плаценти. Дози, які у понад 8 разів перевищували рекомендовану для людини (виходячи з площі поверхні тіла), призводили до подовження гестації, аномальних або важких пологів, підвищення частоти резорбції, зменшення числа живих плодів зниження ваги плодів, затримку оссифікації. На фоні 320-кратних доз не діагностували вроджених вад. Екземестан та його метаболіти проникають через плаценту у щурів при використанні доз на рівні рекомендованої для людини, виходячи з ваги тіла, утворюючи приблизно однакову концентрацію в крові матері та плода. У щурів аналогічно визначені 70-кратні дози в період органогенезу спричиняли зниження ваги плаценти, а 210-кратні – аборти, підвищення частоти резорбцій, але не підвищення частоти вроджених вад. Дослідження карциногенності у мишей продемонструвало підвищення частоти гепатоцелюлярних аденом та/або карцином в обох статей та підвищення частоти аденом ниркових канальців у самців. Окреме дослідження не виявило ознак карциногенності у щурів.  Також не виявлено мутагенності та кластогенності в дослідженнях in vivo. Дослідження фертильності: неліковані самки продемонстрували зниження фертильності при паруванні з самцями, які отримували дози, які у 200 і більше разів перевищували максимальну рекомендовану для людини, виходячи з поверхні тіла.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат інтенсивно метаболізується до неактивних або мінімально активних сполук.

Рівень зв’язування з білками плазми – альбуміном і α1-кислим глікопротеїном становить 90%. Середній термінальний період напіввиведення складає 24 години.

Невідомо, чи екземестан або його метаболіти проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про застосування екземестану в період лактації у людини. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока. Наслідки ймовірного впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі. Але оскільки екземестан перешкоджає перетворенню андрогенів у естроген грудне вигодовування є протипоказаним у випадку лікування мами.

ВІДМОВА ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА ПЕРІОД ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ НА ОДИН МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Exemestane (Aromasin) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Exemestane: Side Effects, Dosages, Treatment, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Exemestane – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Exemestane tablet. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 21.12.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.12.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...