МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕТИСТЕРОН

Група/призначення:

Гестагени; синтетичні аналоги прогестерону. Це 17-етинілтестостерон, був першим прогестином для перорального застосування, дуже близький до тестостерону.

Альтернативні назви / синоніми:

Етинілтестостерон, гесторал, пранон, прегнін.

Діюча речовина: етистерон.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Етистерон не слід приймати при вагітності через відсутність користі для матері, ембріону, плода. Відсутні повідомлення, які б пов’язували сам препарат з вродженими вадами розвитку. Лікування в період вагітності може призвести до маскулінізації жіночих геніталій при впливі  з кінця І триместру.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 866 пар мати-дитина з впливом прогестинів у І триместрі, з них в 2 випадках це був етистерон. Для всієї групи препаратів спостерігали підвищення очікуваної частоти кардіоваскулярних вад та гіпоспадії, але це не стосувалося етистерону. Наступне дослідження від цього ж проекту інформує про одиничний випадок трикуспідальної атрезії та дефекту міжшлуночкової перетинки, ідентифікований в ІІІ триместрі (вплив етистерону та етинілестрадіолу). Повторна оцінка цих даних щодо часу впливу, вагінальної кровотечі на ранніх термінах, попереднього акушерського анамнезу, однак, не підтримала асоціації між жіночими статевими гормонами та серцево-судинними вадами. Інші дослідження також не виявили жодного зв’язку з негенітальними вадами.

Застосування препарату під час вигодовування:

Див. комбіновані оральні контрацептиви.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 23.10.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 23.10.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!