МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕСМОЛОЛ

Назва англійською мовою: Esmolol.
Група/призначення:

Селективні блокатори β-адренорецепторів. Це кардіоселективний β1-адреноблокатор короткої дії, структурно подібний до атенололу і метопрололу. Призначається для швидкого тимчасового лікування суправентрикулярних тахіаритмій (тріпотіння або фібриляція передсердь, синусова тахікардія) та гіпертензії, яка виникає під час хірургічного втручання.

БЕТА-БЛОКАТОРИ МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ ЗНИЖЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ПЕРФУЗІЇ, БРАДИКАРДІЮ У ПЛОДА І НОВОНАРОДЖЕНОГО, ГІПОГЛІКЕМІЮ
Альтернативні назви / синоніми: бревіблок.
Діюча речовина: есмолол.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний – користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Вважається, що кардіоселективні β1-адреноблокатори не спричиняють структурних аномалій. Проте лікування матері есмололом призводило до стійкої β-блокади плода та/або новонародженого.

Згідно з деякими дослідженнями при лікуванні есмололом у 50% пацієнтів може виникнути артеріальна гіпотензія, яка загрожує зниженням маткового кровотоку, результатом чого буде гіпоксія плода.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів, яким внутрішньовенно вводили дозу, що у 10 разів перевищувала максимальну підтримуючу дозу для людини, протягом 30 хвилин на день – без несприятливих наслідків для плода. На фоні 33-кратної дози зафіксували материнську токсичність та летальність. У кролів при використанні не токсичних для матерів доз також не виявляли відхилень у ембріонів/плодів. Дози з мінімальним токсичним впливом на материнський організм (8-кратні максимальній підтримуючій дозі у людини) призводили до підвищення частоти резорбції плодів. У вагітних овець середнє співвідношення плід :плазма матері наприкінці інфузії становило 0,08. Через 10 хвилин після введення есмолол не виявлявся у плода. Однак, гемодинамічний вплив у  плодів овець відбувався у тому ж вигляді, як і в матері – зниження середнього артеріального тиску та частоти серцевих скорочень.

Інформація щодо впливу на плід:

Виходячи з повідомлень про вплив материнського лікування та молекулярної ваги зроблено висновок про плацентарний трансфер есмололу.

Характеристики препарату: рівень зв’язування з білками плазми 55%, період напіввиведення 10 хвилин.

Окремі повідомлення:

 • 31-річна жінка у терміні 22 тижнів вагітності, ускладненої субарахноїдальним крововиливом, перед анестезією отримала есмолол. Вага плода за даними ультразвукового обстеження приблизно склала 350 грам. Жінці призначили болюсну дозу есмололу до 2 мг/кг у вигляді безперервної інфузії 200 мкг/кг/хв. Серцебиття плода знизилось з 139-144 до 131-137 ударів за хвилину на час введення, зміни ритму не фіксували. Препарат вводився і протягом хірургічного втручання. На 37-му тижні народився здоровий хлопчик вагою 2880 грам, який був здоровим у 9 місяців життя.
 • У 29-річної жінки у терміні 38 тижнів вагітності діагностували суправентрикулярну тахікардію, ймовірно спричинену тиреотоксикозом. Частота серцевих скорочень становила 150-160 ударів/хв. Призначено болюсну дозу есмололу з розрахунку 0,5 мг/кг у вигляді безперервної інфузії 50 мкг/кг/хв. Приблизно через 20 хвилин частота серцевих скорочень зросла до 170-175 ударів/хв., а через 4 хвилини впала до 70-80 ударів/хв. Важка брадикардія трималась, незважаючи на припинення введення есмололу, тому було проведено ургентний кесаревий розтин. Народився хлопчик вагою 2660 грам, пульс якого спочатку був 60 ударів, а потім зріс до 140 ударів на хвилину у відповідь на оксигенотерапію. pH пуповинної крові становив 7,09. Аритмію матері успішно подолали верапамілом. На думку авторів причиною брадикардії плода стала індукована есмололом гіпотензія матері.
 • У жінки на 39 тижні вагітності стався повторний напад тахіаритмії (225-235 ударів/хв.), що призвело до симптоматичної гіпотензії та брадикардії плода. Жінку лікували внутрішньовенно болюсною дозою есмололу та тривалою інфузією (загальна доза 1060 мг) до пологів, в яких народилась дівчинка вагою 3390 грам з оцінкою за шкалою Апгар 7 та 9 балів. Симптоми β-блокади у новонародженого були наступними: гіпотонія, слабкий крик, темний колір шкіри, апное при годуванні, помірна жовтяниця, але рівні кальцію, магнію, глюкози в крові були нормальними. Через 48 годин апное при годуванні зникло, а інші симптоми вже не виявлялись від 60 години життя.
 • Випадок β-блокади у плода та новонародженого: маму лікували есмололом в дозі 25 мкг/кг/хв. з приводу гіпертрофічної обструктивної кардіоміопатії в пологах. Через 10 хвилин після початку есмололу та внутрішньовенно фентанілу частота серцевих скорочень у плода знизилась з 160 до 100 уд/хв. з порушенням ритму. Оцінка за шкалою Апгар новонародженого була 8 та 9 балів на 1-й та 5-й хвилинах відповідно, але дитина мала артеріальну гіпотонію (середній артеріальний тиск 34-39 мм рт.ст.), помірну загальну гіпотонію, гіпоглікемію, проблеми з годуванням. Всі симптоми зникли через 36 годин.
 • У 1994 році повідомили про жінку, яка перенесла інфаркт міокарду на 26-му тижні вагітності і отримувала лікування есмололом та іншими препаратами. На 39 тижні благополучно народилась здорова дівчинка.

Огляд 2013 року щодо лікування гіпертензивної кризи у вагітних та в після пологовому періоді визнав есмолол одним з препаратів вибору. У матерів можливі наступні побічні наслідки: блокада серця першого ступеня, брадикардія, застійна серцева недостатність, бронхоспазм, у плодів – брадикардія та стійка β-блокада.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання есмололу в період лактації. Виходячи з фізико-хімічних властивостей та надзвичайно короткого періоду напіввиведення, не очікується несприятливого впливу на немовля на грудному вигодовуванні, проте дитину слід моніторувати на побічні ефекти бета-блокаторів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Esmolol (Brevibloc) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Brevibloc (Esmolol): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 5. Esmolol – NCBI Bookshelf (nih.gov). База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
 6. Esmolol Hydrochloride – esmolol hydrochloride in sodium chloride injection. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 16.11.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.11.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!