МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕРТАПЕНЕМ

Назва англійською мовою:  Ertapenem.
Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Бета-лактамні антибіотики. Карбапенеми. Інші препарати цього класу: меропенем, іміпенем (доступний як іміпенем/циластатин).

Покази: лікування важких бактеріальних інфекцій шкіри, легень, шлунку, тазових органів, сечового тракту; для профілактики хірургічних інфекцій, спричинених елективним колоректальним хірургічним втручанням.

Альтернативні назви / синоніми: інванз.
Діюча речовина: ертапенем.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – ймовірно сумісний у випадку необхідності для матері.

Рекомендації при лактації:  

Обмежені дані про використання у людини – ймовірно сумісний у випадку необхідності для матері (суперечливі рекомендації).

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Не проводилось контрольованих досліджень у вагітних жінок. Дані від експериментальних тварин не свідчать про прямий або непрямий несприятливий вплив на вагітність, ембріо-фетальний розвиток, пологи та постнатальний розвиток. Проте цього недостатньо для коректної оцінки ймовірного ризику.

Крім того, жодний з бета-лактамних антибіотиків (пеніциліни та цефалоспорини) не пов’язаний з токсичним впливом на розвиток на фоні терапевтичних доз.

ЕРТАПЕНЕМ МОЖНА ПРИЗНАЧАТИ ВАГІТНИМ В БУДЬ ЯКОМУ ТЕРМІНІ ТІЛЬКИ В ТОМУ ВИПАДКУ, ЯКЩО СТАН МАТЕРІ ПОТРЕБУЄ ТАКОГО ЛІКУВАННЯ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей і щурів. Внутрішньовенне введення мишам трикратних відносно рекомендованої для людини доз, виходячи з площі поверхні тіла, та щурам 1,2 кратних доз, виходячи з AUC (AUC –фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою), не продемонструвало ознак тератогенності. Проте максимальна доза у мишей призводила до зниження ваги плодів та підвищення частоти осифікації сакрокаудальних хребців.

В обох видів тварин не виявлено впливу препарату на парування, фертильність, виживання ембріонів.

Інформація щодо впливу на плід:

Обмежений досвід застосування.

Невідомо, чи ертапенем проникає через плаценту у людини. Виходячи з молекулярної ваги такий трансфер очікується. Наслідки такого впливу на ембріон/плід невідомі.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Ертапенем проникає до грудного молока. Доступна інформація про 5 жінок, які отримували лікування на 5-14 дні після пологів (доза 1 грам внутрішньовенно 1 раз на день протягом 3-10 днів).

Проводилось визначення концентрації антибіотика у випадково відібраних зразках грудного молока протягом 5 днів поспіль після останньої дози. Концентрація у зразках, отриманих через 24 години після останньої дози коливалась в межах від <0.13 мкг/мл (найнижчий рівень визначення) до 0,38 мкг/мл. На 5 день препарат взагалі не визначався у 4 жінок, а в однієї- показник становив <0.13 мкг/мл. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі, але клінічне значення видається сумнівним.

Більшість антибіотиків проникають до грудного молока в низькій концентрації і несприятливі наслідки зустрічаються рідко. Потенційними проблемами для немовляти на грудному вигодовуванні є модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна реакція), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

Рекомендації щодо грудного вигодовування у випадку лікування матері ертапенемом є суперечливими. Так, згідно з інформацією бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed) грудне вигодовування є прийнятним, в той же час на сайті Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency” зазначено, що жінки не повинні годувати новонародженого грудним молоком в період лікування ертапенемом.

ТОБТО, ЛІКАР ПОВИНЕН ЗВАЖИТИ ЙМОВІРНИЙ НЕВІДОМИЙ РИЗИК ВІД ЛІКУВАННЯ ЕРТАПЕНЕМОМ ТА ПЕРЕВАГИ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ, ВИХОДЯЧИ З ОЦІНКИ СТАНУ МАТЕРІ
 Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Ertapenem (Invanz) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Ertapenem: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Ertapenem – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. Ertapenem Sun: Summary of Product Characterstics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
  8. Ertapenem sodium injection. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 28.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!