МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕРЕНУМАБ

Назва англійською мовою:  Erenumab.
Група/призначення:

Моноклональні антитіла до пов’язаного з геном кальцитоніну пептиду (Calcitonin gene-related peptide (CGRP) monoclonal antibodies). Покази: лікування мігрені.

Еренумаб – це моноклональне антитіло людини, яке є антагоністом пептидного рецептора, пов’язаного з геном кальцитоніну. Препарат затверджений для профілактики мігрені (з продемонстрованою клінічно важливою ефективністю при хронічній мігрені).

Альтернативні назви / синоніми: аймовіг.
Діюча речовина: еренумаб.
Рекомендації при вагітності: ймовірно сумісний.
Рекомендації при лактації:  ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Невідомо, чи еренумаб може впливати на плід, але мігрень в період вагітності може призводити до ускладнень, таких як прееклампсія. Тому потреба у попередженні мігрені переважає над ймовірним невідомим ризиком для плода.

Досвід застосування у вагітних жінок  обмежений. Період напіввиведення еренумабу є дуже довгим  – 28 днів, препарат вводиться підшкірно 1 раз на місяць. В той же час велика молекулярна вага та дані від експериментальних тварин припускають низький ризик для ембріону/плоду (без несприятливого впливу на ембріофетальний розвиток у мавп).

Створено реєстр вагітних, які приймають аймовіг з приводу мігрені
 Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату та фармакологічного огляду FDA, мавпам вводилась пероральна доза, 20-кратна рекомендованій для людини між 20 і 22 днями, на 35 день, надалі двічі на тиждень до кінця вагітності. Результати вагітностей були нормальними, новонароджених спостерігали до 6 місяця життя. Максимальна концентрація в сироватці немовлят через два тижні після пологів становила 117 мкг/мл, а у сироватці матері – 66 мкг/мл. Через 90 днів після пологів препарат не визначався в сироватці ні дитини, ані матері.

Дослідження карциногенності, мутагенності не проводились.

У самців та невагітних самок мавп, які отримували еренумаб двічі на тиждень протягом 6 місяців в дозі, що у 100 разів перевищувала рекомендовану для людини дозу, виходячи з концентрації в плазмі (AUC/AUC –фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою) не було виявлено несприятливого впливу на репродуктивну систему.

Інформація щодо впливу на плід:

Пептид, пов’аний з геном кальцитоніну, є ендогенним вазодилятатором, який в нормі присутній в І триместрі в децидуальній оболонці, трофобласті та судинах матері і плода в плаценті. У випадку прееклампсії в судинах плаценти спостерігається зниження рецепторів мРНК.

Відомо про 108 вагітностей з впливом еренумабу – без підвищення частоти мальформацій та втрати вагітності. Діагностовано наступні вроджені вади: аненцефалія, вроджена діафрагмальна кила, щитовидно-язикова кіста, spina bifida, менінгомієлоцеле. Також виявлено 6 передчасних народжень і 1 плід із затримкою розвитку після політерапії.

Відомо, що імуноглобуліни не проникають до плода до ІІ триместру.

Невідомо, чи еренумаб проникає через плаценту у людини. Його молекулярна вага не припускає такого трансферу, принаймні, в першій половині вагітності.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Невідомо, чи еренумаб проникає до грудного молока людини. Молекулярна вага не припускає такої екскреції до зрілого молока.

Повідомляється про немовля, чия мама почала приймати еренумаб на 21-му місяці після пологів і ще 5 місяців продовжувала грудне вигодовування. В цієї дитини не спостерігали несприятливих наслідків.  Найчастішим несприятливим ефектом у невагітних дорослих є закрепи, що слід врахувати при спостереженні за немовлям.

Відомо, що IgG людини проникають до грудного молока в перші дні життя і надалі концентрація знижується. Теоретично ризик не можна виключити саме в цей період після народження, але ця велика білкова молекула повинна зруйнуватись в шлунково-кишковому тракті немовляти.

 Існує думка, що лікування еренумаом краще відновити через 2 тижні після пологів
 Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Іформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Erenumab (Aimovig) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Erenumab – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Aimovig: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  6. Aimovig – erenumab-aooe injection, solution. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 25.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...