МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕРЕНУМАБ

Назва англійською мовою:  Erenumab.
Група/призначення:

Моноклональні антитіла до пов’язаного з геном кальцитоніну пептиду (Calcitonin gene-related peptide (CGRP) monoclonal antibodies). Покази: лікування мігрені.

Еренумаб – це моноклональне антитіло людини, яке є антагоністом пептидного рецептора, пов’язаного з геном кальцитоніну. Препарат затверджений для профілактики мігрені (з продемонстрованою клінічно важливою ефективністю при хронічній мігрені).

Альтернативні назви / синоніми: аймовіг.
Діюча речовина: еренумаб.
Рекомендації при вагітності: ймовірно сумісний.
Рекомендації при лактації:  ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Невідомо, чи еренумаб може впливати на плід, але мігрень в період вагітності може призводити до ускладнень, таких як прееклампсія. Тому потреба у попередженні мігрені переважає над ймовірним невідомим ризиком для плода.

Досвід застосування у вагітних жінок  обмежений. Період напіввиведення еренумабу є дуже довгим  – 28 днів, препарат вводиться підшкірно 1 раз на місяць. В той же час велика молекулярна вага та дані від експериментальних тварин припускають низький ризик для ембріону/плоду (без несприятливого впливу на ембріофетальний розвиток у мавп).

Створено реєстр вагітних, які приймають аймовіг з приводу мігрені
 Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату та фармакологічного огляду FDA, мавпам вводилась пероральна доза, 20-кратна рекомендованій для людини між 20 і 22 днями, на 35 день, надалі двічі на тиждень до кінця вагітності. Результати вагітностей були нормальними, новонароджених спостерігали до 6 місяця життя. Максимальна концентрація в сироватці немовлят через два тижні після пологів становила 117 мкг/мл, а у сироватці матері – 66 мкг/мл. Через 90 днів після пологів препарат не визначався в сироватці ні дитини, ані матері.

Дослідження карциногенності, мутагенності не проводились.

У самців та невагітних самок мавп, які отримували еренумаб двічі на тиждень протягом 6 місяців в дозі, що у 100 разів перевищувала рекомендовану для людини дозу, виходячи з концентрації в плазмі (AUC/AUC –фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою) не було виявлено несприятливого впливу на репродуктивну систему.

Інформація щодо впливу на плід:

Пептид, пов’аний з геном кальцитоніну, є ендогенним вазодилятатором, який в нормі присутній в І триместрі в децидуальній оболонці, трофобласті та судинах матері і плода в плаценті. У випадку прееклампсії в судинах плаценти спостерігається зниження рецепторів мРНК.

Відомо про 108 вагітностей з впливом еренумабу – без підвищення частоти мальформацій та втрати вагітності. Діагностовано наступні вроджені вади: аненцефалія, вроджена діафрагмальна кила, щитовидно-язикова кіста, spina bifida, менінгомієлоцеле. Також виявлено 6 передчасних народжень і 1 плід із затримкою розвитку після політерапії.

Відомо, що імуноглобуліни не проникають до плода до ІІ триместру.

Невідомо, чи еренумаб проникає через плаценту у людини. Його молекулярна вага не припускає такого трансферу, принаймні, в першій половині вагітності.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Невідомо, чи еренумаб проникає до грудного молока людини. Молекулярна вага не припускає такої екскреції до зрілого молока.

Повідомляється про немовля, чия мама почала приймати еренумаб на 21-му місяці після пологів і ще 5 місяців продовжувала грудне вигодовування. В цієї дитини не спостерігали несприятливих наслідків.  Найчастішим несприятливим ефектом у невагітних дорослих є закрепи, що слід врахувати при спостереженні за немовлям.

Відомо, що IgG людини проникають до грудного молока в перші дні життя і надалі концентрація знижується. Теоретично ризик не можна виключити саме в цей період після народження, але ця велика білкова молекула повинна зруйнуватись в шлунково-кишковому тракті немовляти.

 Існує думка, що лікування еренумаом краще відновити через 2 тижні після пологів
 Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Іформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Erenumab (Aimovig) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Erenumab – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Aimovig: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  6. Aimovig – erenumab-aooe injection, solution. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 25.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!