МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕПІДІОЛЕКС

Група/призначення:

Канабіноїди, засіб для лікування певних типів епілепсії.

Канабідіол (КБД) міститься в канабісі і є одним з багатьох складових, які абсорбуються при вдиханні диму або парів марихуани чи вживання продуктів канабісу. Доступний у вигляді олії (КБД олія) без тетрагідроканабінолу (ТГК). КБД не має притаманних ТГК психоактивних ефектів. Канабінол використовується при тривожних станах, рухових розладах, хронічному болі. Препарат канабідіолу епідіолекс для лікування певних епілептичних розладів.

Епідіолекс – це рослинний канабіноїд, у вигляді перорального розчину призначається для лікування судом, асоційованих з синдромами Ленокса-Гасто (Lennox-Gastaut syndrome, епілептична енцефалопатія з дебютом в дитячому віці, яка проявляється частими поліморфними нападами) та Драве (Dravet syndrome, важка міоклонічна епілепсія дитячого віку) у пацієнтів від 2 років життя.

В кінці статті Марихуана є додатковий розділ: “Медичне використання канабісу та канабіноїдів (сполук канабісу)”.

Альтернативні назви / синоніми: канабідіол, КБД.
Діюча речовина: канабідіол.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин при терапевтичному застосуванні канабідіолу не очікується підвищення ризику вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Неклінічні дослідження в експериментальних тварин були підсумовані в інструкції до препарату і більш детально на сайті FDA. Призначення вагітним щурам дози 250 мг/кг/день зменшувало виживання ембріонів і плодів. На фоні дози 150 мг/кг/день, яка у 16 разів перевищує рекомендовану для людини, виходячи з концентрації в плазмі (AUC*), не спостерігали несприятливих наслідків. Призначення щурам в період вагітності та лактації призводило до затримки росту та сексуального дозрівання, малих яєчок у дорослих потомків, зниження фертильності на фоні доз 150 та 250 мг/кг/день. Ці наслідки могли бути вторинними до зниження росту в цього потомства. Доза, яка не призводила до наведених вище ефектів, становила приблизно 9-кратну для людини, виходячи з концентрації в плазмі. Не відзначали впливу на навчання чи запам’ятовування. Після призначення вагітним кролям відзначали зниження ваги плодів, асоційоване з материнською токсичністю без підвищення частоти вроджених вад.

Дослідження з використанням ембріонів риб даніо-реріо (zebrafish, акваріумна рибка, модельний організм в біології) продемонструвало морфологічні аномалії з медіаною ефективності концентрації канабідіолу 530 мкг/л. Інші дослідження не продемонстрували несприятливого впливу на розвиток чи нейроповедінкову функцію при концентрації водного канабідіолу до 300 мкг/л, хоча зазначали транзиторну затримку вилуплення. Дані від риб даніо не використовуються для оцінки ризику у людини.

Пероральне лікування вагітних мишей канабідіолом дозою 50 мг/кг за 4 дні до пологів не змінювало концентрації тестостерону, лютеїнізуючого гормону, фолікулостимулюючого гормону у дорослих потомків чоловічої статі до і після кастрації. Коли тварин лікували через 12 годин після пологів, в дорослому віці у потомства спостерігали зменшення ваги яєчок та концентрації лютеїнізуючого гормону. Відзначали зниження концентрації фолікулостимулюючого гормону після кастрації у дорослих тварин жіночої статі.

В окремій серії експериментів лікування вагітних мишей канабідіолом в дозі 50 мг/кг на 12-й гестаційний день або в день пологів призводило до зниження ваги яєчок та плідності в самців у дорослому віці. Інтерпретація знахідок цих досліджень у мишей є важкою за відсутності корекції на численні порівняння.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування.

При перфузії котиледону плаценти людини при доношеній вагітності з канабідіолом 48 нг/л продемонстровано підвищення пасажу від матері до дитини глібуриду. Невідомо, чи проникнення інших препаратів змінюється аналогічно.

Застосування препарату під час вигодовування:

Внутрішньовенне призначення канабідіолу кролям призводило до концентрації в грудному молоці, в 26 раз вищої від рівня в плазмі матері. Після введення матері 3 мг/кг в молоці в середньому отримано 4 мг/л.

У 2001 році американська академія педіатрії класифікує марихуану як не сумісну з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Результати у щурів, надані до FDA не продемонстрували зниження плідності у самців і самок при дозі, яка призводила до материнської токсичності. Лікування самців мишей в постпубертатному періоді канабідіолом в дозі 50 мг тричі на тиждень не змінювало ваги яєчок та придатків через 15 або 35 днів лікування. Гістологічно виявлено зниження сперматогоній типу А, без статистичного впливу на морфологію сперматозоїдів. Пероральне призначення 30 мг/кг/день самцям мишей підліткового віку протягом 34 днів викликало гістологічні зміни в яєчках та зниження фертильності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Medical use of cannabis and cannabinoids: Questions and answers for policymaking, December 2018. Сайт “European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction” (http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10171/20185584_TD0618186ENN_PDF.pdf).

 

Адаптовано 15.07.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.07.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!