МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕНКАЇНІД

Група/призначення:

Антиаритмічний препарат. Структурно подібний до флекаїніду та прокаїнаміду. Виробник вилучив препарат з американського ринку 16 грудня 1991 року.

Альтернативні назви / синоніми: енкаїн.
Діюча речовина: енкаїнід.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин, не очікується підвищення вроджених вад розвитку при використанні в період вагітності. В літературі повідомляється як про нормальний, так і аномальний ембріональний розвиток у людини після впливу енкаїніду.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату, енкаїнід не був тератогенним у щурів і кролів в дозах в 9 та 13 разів вищих від рекомендованої для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Доступні 2 клінічні випадки, повідомлені в абстракті, стосовно використання енкаїніду при вагітності. Одна дитина народилась з підслизовою розщілиною піднебіння. Інша вагітність закінчилась абортом на 14 тижні, виявлено затримку розвитку, розщілину піднебіння, декстрокардію, гіпоплазію шлуночків, єдиний аорто-пульмональний стовбур. Також були присутні інші вісцеральні та скелетні аномалії. Причинної ролі енкаїніду у виникненні цих аномалій не продемонстровано. В іншому повідомленні жінка на фоні довготривалої терапії енкаїнідом двічі вагітніла і народжувала здорових дітей.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату, енкаїнід проникає до молока експериментальних тварин. Відсутня інформація про використання при лактації у людини.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату, фертильність знижується на фоні дози, яка в 13 разів перевищує рекомендовану для людини і вводиться перед паруванням самцям і самкам щурів. Не відзначали зниження фертильності на фоні 6,5- кратної дози.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 07.08.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.08.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!