Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕЛВІТЕГРАВІР


Група/призначення:

Противірусний засіб, інгібітор інтегрази ВІЛ-1. Покази: ВІЛ-1 інфекція у дорослих в складі комбінованої антиретровірусної терапії, які вже отримували лікування і мали ознаки реплікації вірусу, резистентного до численних антиретровірусних препаратів.

Призначається разом з бустером (підсилювачем) кобіцистатом (посилює дію елвітегравіру, але не впливає на ВІЛ).

Кобіцистат є вибірковим незворотним інгібітором ферментів цитохрому P450* (CYP) підродини CYP3A. Пригнічення опосередкованого CYP3A метаболізму кобіцистатом підвищує системну дію субстратів CYP3A, таких як елвітегравір, при цьому біодоступність обмежується, а період напіввиведення скорочується за рахунок метаболізму, залежного від CYP3A.

*Гени цитохрому Р450 приймають участь в метаболізмі багатьох медикаментів. Наприклад, мутації гену CYP2D6, що призводять до дефіциту ферментів, спричиняють уповільнення метаболізму антидепресантів, нейролептиків, β-адреноблокаторів, наркотичних анальгетиків та підвищення частоти побічних ефектів при їх вживанні. Навпаки, мутації CYP2D у вигляді тандемних копій гену призводять до надлишкової експресії цитохром Р450 оксидази. Індивідам з такими алелями для досягнення терапевтичного ефекту необхідно призначати значно вищі дози препаратів. “Повільні” метаболізатори (poor metabolism, PM) за CYP2D6 — це гомо- або гетерозиготні носії функціонально дефектних алельних варіантів даного гену CYP2D6.

Інші інгібітори інтегрази: долутегравір, ралтегравір. Див. також статтю ВІЛ-інфекція та вагітність.

Альтернативні назви / синоніми: немає.

Комбіновані препарати: генвоя (елвітегравір, кобіцистат, емтрицитабін, тенофовіру алафенамід), стрібілд (елвітегравір, кобіцистат, емтрицитабін, тенофовіру алафенамід).

Ці препарати приймаються один раз на добу і містять повну схему антиретровірусної терапії.

Діюча речовина: елвітегравір.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний; користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):      

Дані від експериментальних тварин не свідчать про підвищення ризику вроджених вад розвитку, обмежений досвід застосування у людини. Якщо препарат призначено за показами, то не слід припиняти лікування з настанням вагітності.

Американська Public Health Service Task Force рекомендує ВІЛ-позитивним вагітним жінкам продовжувати або розпочинати антиретровірусну терапію.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати неклінічних досліджень були проаналізовані в інструкції до препарату та, детальніше, на сайті FDA. У щурів не виявлено підвищення частоти вроджених вад розвитку при дозах, в 23 рази вищих від рекомендованих для людини, а в кролів – при дозі 1/5 від рекомендованої для людини. Не спостерігали несприятливого впливу на фертильність чи постнатальний розвиток щурів. Кобіцистат не впливав на результати вагітностей негативно при дозах в 1,8 разів (щури) та 4,3 рази (кролі) вищих від рекомендованих для людини. Дози в обох видів тварин були обмежені токсичним впливом на матерів обох препаратів.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Реєстри вагітностей з вживанням антиретровірусних препаратів (Antiretroviral Pregnancy Registry) містить інформацію про проспективне спостереження за 18127 вагітностями з впливом всіх препаратів. Станом на 31 липня 2017 року зареєстровано 155 випадки впливу елвітегравіру в І триместрі та 49 – в ІІ-ІІІ триместрах. При лікуванні в І триместрі виявлено 3 випадки вроджених вад розвитку і жодного в групі впливу в ІІ-ІІІ триместрах.

У 2016 році повідомили про жінку, ліковану елвітегравіром/кобістатом до та протягом вагітності, яка народила дитину без вроджених вад розвитку і яка нормально розвивалась при спостереженні до віку 8 місяців.

Два рев’ю 1996 та 1997 років дійшли висновку, що всі жінки, які отримують антиретровірусну терапію повинні продовжувати її і при вагітності, а монотерапія є неадекватним лікуванням. До аналогічно висновку дійшли і у 2003 році з додатковою настановою, що лікування повинно продовжуватись для запобігання появи резистентних штамів. У 2009 році оновлена директива американського департаменту здоров’я та медичної допомоги щодо вживання антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-1 інфікованих пацієнтів стверджує, що необхідно при вагітності продовжувати лікування за винятком ефавірензу. Якщо жінка лікувалась ралтегравіром, то таке лікування не слід припиняти з настанням вагітності, допоки користь для матері буде перевищувати невідомий ризик для плода. У 2010 році також видано оновлені рекомендації по використанню антиретровірусних препаратів для зниження перинатальної ВІЛ-1 трансмісії. Тобто, жінки, які отримують антиретровірусне лікування, повинні продовжувати його протягом вагітності і, незалежно від попередніх препаратів, зидовудин рекомендовано призначати інтранатально для профілактики вертикальної трансмісії до новонародженого.

Повідомити про вживання антиретровірусних препаратів в І триместрі та інші терміни, а також ознайомитись з оновленими даними можна за наступною адресою: http://www.apregistry.com.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Згідно з інструкцією до препарату елвітегравір присутній у молоці щурів. ВІЛ був знайдений в грудному молоці інфікованих жінок, тому вважається, що грудне вигодовування може викликати деякі випадки педіатричної інфекції. ВООЗ рекомендує жінкам з ВІЛ-інфекцією відмовитись від грудного вигодовування, якщо існує безпечне альтернативне харчування для немовляти.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Stribild (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir). The AIDS InfoNet (http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/473).

 

Адаптовано 10.06.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 11.06.2018 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати