МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ТА ВАГІТНІСТЬ

Електромагнітне поле – це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами. Електромагнітне поле, створене зарядами розповсюджується в просторі у вигляді електромагнітних хвиль. Електромагнітні поля пов’язані з усіма видами електричного струму. Електричний струм – це упорядкований спрямований рух електрично заряджених частинок.

Електромагнітні поля високої частоти називаються  іонізуючим опроміненням, нижчої частоти – неіонізуючою радіацією і включають мікрохвильове опромінення та радіохвилі. Сигнал wi-fi передається радіохвилями. Мобільні телефони оперують в основному радіохвилями, але деякі виділяють опромінення в мікрохвильовому спектрі. Металошукачі випромінюють коливання електромагнітного поля в діапазоні неіонізуючої енергії. Спеціальне застосування електромагнітного поля описується окремо: магнітно-резонансна томографія та комп’ютери/монітори та вагітність. Поля, що зустрічаються в безпосередній близькості до побутової техніки, освітлення та іншого електрообладнання, називаються надзвичайно низькочастотними полями. Швейні машинки вважаються одним з найвищих джерел опромінення в будинках і на промислових об’єктах.

Постійний вплив електричного поля може змінити трансмембранний потенціал настільки, щоб вплинути на ріст клітин. Хоча такий ефект продемонстровано у рослин (кінчики коренів), застосування 1 кВ/см електричного поля в культурі фібробластів людини не порушувало ріст клітин чи механізми репарації ДНК.

Альтернативні назви / синоніми: електромагнітне поле.
Рекомендації при вагітності:

Уникати надмірного впливу.

Рекомендації при лактації: відсутні інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Вплив електромагнітних полів є звичайним явищем. В деяких дослідженнях такий вплив асоціюється з підвищенням ризику самовільних абортів, але в різних дослідженнях відсутня узгодженість у вимірах магнітного поля.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У дорослих щурів та їхнього потомства спостерігали зниження нічного підйому рівня мелатоніну при впливі електричного поля 60 Гц (Герц – одиниця частоти хвилі опромінення). При впливі на самців щурів 50 Гц синусоїдного магнітного поля протягом 18 послідовних місяців виявили транзиторне зниження концентрації тестостерону та кількості сперматозоїдів. Дослідження в молочної худоби, яка проживає біля високовольтної лінії електропередач в Міннесоті не виявило очевидних репродуктивних ефектів, пов’язаних з близькістю до джерела. Експериментальний вплив на вагітних щурів та мишей електричного поля до 130 кВ/м (Ват – одиниця вимірювання потужності) не призвів до токсичного впливу на розвиток. Аналогічне дослідження використало магнітні поля до 10 Гаус (Гаус – одиниця магнітної індукції), генеровані джерелом 60 Гц і не виявило несприятливого впливу на ембріональний розвиток щурів.

Рев’ю 2005 року проаналізувало вплив на розвиток експериментальних тварин електромагнітних полів і відзначило, що, за винятком малих скелетних змін, не виявлено стійких несприятливих наслідків для розвитку. Після цього додаткове дослідження не спостерігало несприятливих ембріофетальних ефектів після впливу на вагітних щурів до 20 кГц (0,2 мТл (Тесла – сила магнітного поля) або 60 кГц (0,1 мТл) магнітного поля. Рівень 0,2 мТл є у 7 разів вищим від рекомендованої верхньої межі для людини. Не виявлено підвищення частоти несприятливих результатів вагітності у щурів з впливом до 4 Ват/кг від сигналу wi-fi 2450 мГц протягом 2 годин/день при вагітності.  Наступне дослідження цієї ж групи вчених включало вплив сигналу протягом 3 тижнів на самців та 2 тижні на самок перед паруванням, як і вплив в період вагітності – з аналогічними негативними результатами. Вплив на щуренят в період лактації та відлучених від матері множинних електромагнітних полів частотами між 800 мГц та 5,2 ГГц не призводив до несприятливих результатів вагітності або впливу на пам’ять, репродуктивну здатність, фізичну і функціональну здатність покоління F1.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Вроджені вади розвитку.

Статті та рев’ю дійшли висновку, що несприятливі репродуктивні ефекти електромагнітного поля є малоймовірними. Попереднє французьке дослідження не ідентифікувало підвищення частоти вроджених вад розвитку у дітей, чиї батьки живуть в межах 500 метрів від високовольтної лінії електропередач. Автори коректно зазначили, що сила поля швидко спадає з відстанню і тільки кілька людей проживає безпосередньо під лінією, тому малоймовірно, щоб більшість цих дітей зазнали при вагітності більшого впливу електромагнітного поля, ніж діти «без впливу».

Інші дослідження також не виявили асоціації між проживанням біля високовольтної лінії електропередач та ризиком вроджених вад або спонтанних абортів.

Підвищення частоти вроджених вад виявлено при наглядовому дослідженні серед 372 одружених пар, де чоловік працював в одній з двох шведських енергетичних компаній в період 1953-1979 років. Ці знахідки не можна пояснити супутніми факторами або упередженнями, але не ясно за яким механізмом такий несприятливий ефект може передаватися від батька, також не виявлено чіткого патерну вроджених вад. Не виключено, що асоціація могла бути випадковою.

Повідомляється про вагітну з субфебрилітетом в анамнезі з виявленою асоціацією між використанням електричної ковдри та вродженими вадами сечового тракту. Однак, епідеміологічне дослідження в штаті Нью-Йорк не виявило доказів підвищення ризику вроджених вад або втрати плодів при електропідігріві ліжок. Також не виявлено асоціації за цих умов з дефектами нервової трубки та орофаціальними розщілинами.

Самовільне переривання вагітності.

Повідомлення про користувачів ліжок з електричним підігрівом (електроковдри або водяні матраци з електропідігрівом) виявило підвищення частоти спонтанних втрат вагітностей в період сезонного використання і дійшло висновку, що або термальне, або електромагнітне поле може впливати на втрату вагітності в людини. Наступне повідомлення цих авторів продемонструвало аналогічні сезонні варіації втрат вагітностей, асоційовані з використанням систем опалення стелі, що наводить на думку про можливість ефекту, опосередкованого електричними полями.

Інші також повідомили про невелике підвищення ризику втрати вагітності при використанні електричних ковдр на час запліднення та на ранніх термінах вагітності.

Проспективне когортне дослідження припустило, що пренатальний вплив магнітного поля біля 16 млГаус може асоціюватися з підвищеним ризиком самовільного переривання. Коментатори звернули увагу на обмеження основного впливу магнітного поля при простому 24-годинному вимірюванні. Наступне дослідження випадок-контроль повідомило статистично істотне підвищення ризику клінічного аборту, асоційованого з впливом магнітного поля при моніторингу протягом 30 тижнів після останньої менструації (ОМ). Автори не виявили підвищення ризику при замірі впливу на 12 тижні після ОМ, оцінка впливу у 12 тижнів слабо корелювала з аналогічними даними на терміні 30 тижнів.

Розвиток/ріст плода.

Детальне проспективне дослідження (N=2967) з використанням персональних моніторів для визначення впливу електромагнітного поля і оцінки можливого зв’язку затримки ваги та росту новонароджених з використанням ліжок з електропідігрівом (електроковдри та водяні діжка з підігрівом) в період вагітності не виявило, однак, істотного підвищення ризику.

Когортне дослідження порівняло 222 жінок з впливом наднизької частоти електромагнітного поля при вагітності з 158 вагітними без такого впливу. Не виявлено істотної різниці між групами відносно тривалості вагітності, передчасних пологів, ваги, росту, окружності голови новонароджених та вроджених вад розвитку.

Дослідження 140356 народжених живими  від одноплідних вагітностей в період 2004-2008 років в Північно-Західній Англії використало поштовий код матері [прописки], а не актуальне місце проживання, на момент пологів для визначення впливу електромагнітного поля низького рівня в залежності від розташування кабелів, ліній, підстанцій, електричних вишок. Проживання в межах 50 метрів від цих джерел електромагнітного поля асоціювалось зі зниженням ваги новонароджених (-116 грам; 95% ДІ -224—7 грам), виходячи з інформації про 115 жінок з таким впливом. Не було відомо, чи жінки під час вагітності покидали ці місця, чи залишались постійно або більшу частину дня поводили в інших місцях. Не було виявлено жодних ефектів у випадках проживання в межах 100 метрів від джерел електромагнітного поля.

Рак дитячого віку та астма.

У 1995 році було відзначено асоціацію між гострим лімфобластним лейкозом в дитячому віці та роботою матері вдома при вагітності. Виходили з того, що більшість жінок використовували електричні швейні машинки і, як наслідок, електромагнітне поле впливало на плід. Також розглянули вплив на дітей швейних машинок або інших побутових факторів. Наступне дослідження з вивчення цієї можливої асоціації використало дані про професії матерів, це частина інформації від оксфордського нагляду щодо раку дитячого віку (Oxford Survey of Childhood Cancers). Дослідження надало особливої уваги швачкам. Не  виявлено, щоб материнський професійний вплив електромагнітного поля в період вагітності був ризиком для лейкемії дитячого віку, раку головного мозку в дітей, або раку дитячого віку в цілому. Також у 1999 році оригінальна група дослідників знову повідомила дані, відповідні попереднім спостереженням, що припустили ризик лейкемії у дітей, чиї мами зазнали професійного впливу найвищих рівнів електромагнітного поля при вагітності, виходячи з результатів ретроспективного опитування.

У 2010 році німецький реєстр раку дитячого віку не виявив підвищення ризику раку у дітей, чиї батьки (тати) зазнавали професійного впливу електромагнітного поля. Материнський професійний вплив також не був пов’язаним з підвищеним ризиком раку.

Австралійське дослідження 2011 року з використанням професійних даних, повідомлених батьками не виявило асоціації між впливом електромагнітного поля наднизької частоти та частотою гострої лімфобластної лейкемії в дітей.

Дослідження випадок-контроль в групі 22 дітей з гострим лімфобластним лейкозом в Тегерані повідомило, що пренатальний та в дитячому віці вплив високовольтних ліній електропередач був найбільш вагомим фактором ризику (3,651, ДІ 95% 1,692-7,878).

Епідеміологічне повідомлення 2011 року припустило зв’язок між материнським впливом електромагнітного поля при вагітності та підвищеним ризиком астми у дітей, що піддали критиці за відсутність корекції на інші фактори та нездатність визнати кореляцію між якістю повітря в приміщенні і підвищеним впливом електромагнітного поля.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У чоловічої статі.

Дослідження у щурів вивчало пренатальні ефекти електромагнітного поля 900 МГц на яєчка щурів віком 21 та 60 днів. Вагітні щури зазнали впливу на 13-21 гестаційні дні. На 21 день щури, які знаходились під впливом, продемонстрували аномалії базальної мембрани та епітелію сім’явивідної протоки, незрілих зародкових клітин, зменшення діаметру протоки, зменшення епітеліального потовщення. На 60 день зменшувались рухливість та життєздатність сперматозоїдів. Вплив на дорослих самців щурів радіочастот 2,4 ГГц 24 години/день протягом 12 місяців призводив до дефектів голівки сперматозоїдів, зменшення ваги придатку яєчок та сім’яних міхурців, зменшення діаметру сім’явивідної протоки, зменшення потовщення tunica albuginea (шар сполучної тканини, що оточує кавернозний корпус статевого члена). Фертильність не оцінювалась.

Інше дослідження у щурів оцінювало вплив електромагнітного поля на сперматогенез при дії з 13 до 21-го дня вагітності або 90 постнатального дня, з використанням 30-хвилинного впливу тричі на день – 60 Гц та 1 мТ. Хоча концентрація тестостерону в плазмі не змінювалась, виявили дегенерацію яєчок в частини тварин, що, на думку авторів, припускає  індивідуальні відмінності в чутливості до електромагнітного поля.

Аргентинське повідомлення 2012 року виявило зниження рухливості сперматозоїдів та збільшення фрагментації ДНК в зразках, які зазнали впливу сигналу wi-fi від ноутбука при порівнянні із зразками, які зберігались в аналогічних температурних умовах в сусідньому приміщенні. Автори визнають, що ці дані є попередніми і мають недоліки включно з неналежними умовами контролю (невикористання ноутбука з виключеним сигналом wi-fi) та можливими помилками в оцінці якості сперматозоїдів.

Одне дослідження в дорослих самців щурів використало одиничний тепловий удар на яєчка на 120 дні життя, а деяких тварин піддали впливу низької частоти магнітного поля тричі на день по 30 хвилин на 0, 15, 30 або 60 дні після теплового удару (N=6 в кожній групі). Не було зміни концентрації тестостерону в плазмі лікованих тварин, але відмітили зменшення ваги яєчок у щурів з впливом магнітного поля на 30 або 60 день, що може свідчити про можливе порушення сперматогенезу після зворотнього ураження яєчок низькочастотними магнітними полями.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.01.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.01.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!