МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕФІНАКОНАЗОЛ

Назва англійською мовою:  Efinaconazole.
Група/призначення: протигрибкові препарати.

Це розчин азольного протигрибкового засобу для місцевого застосування.

Покази: лікування оніхомікозу стоп, спричиненого Trichophyton rubrum та Trichophyton mentagrophytes.

Альтернативні назви / синоніми: Jublia (юблія).
Діюча речовина: ефінаконазол.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людиниймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про використання ефінаконазолу у вагітних жінок. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, проте відсутність досвіду використання у людини не дозволяє краще оцінити ризик для ембріону/плода. Теоретично ризик видається низьким, якщо взагалі існує, оскільки системна абсорбція після місцевого застосування ефінаконазолу є мінімальною.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Щурам вводили підшкірно дози, які у 559 разів перевищували максимальну рекомендовану дозу для людини, виходячи з AUC (AUC – це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою). Це призводило до токсичного впливу на ембріон/плід та організм матері (підвищення частоти загибелі ембріонів/плодів, зниження числа живих плодів, зміни плаценти), але на цьому фоні не було виявлено вроджених вад. Доза, яка у 112 разів перевищувала максимальну рекомендовану для людини, не спричиняла ембріо-фетальної токсичності. Введення підшкірної дози, яка у 89 разів перевищувала максимальну рекомендовану для людини від періоду органогенезу і до 20-го дня лактації, призводила до материнської та ембріо-фетальної токсичності (підвищення частоти смертності плодів, зменшення кількості живих дитинчат та підвищення частоти смертності новонароджених). У кролів доза, яка у 154 рази перевищувала максимальну рекомендовану для людини, введена підшкірно в період органогенезу спричиняла материнську токсичність без токсичного впливу на ембріон/плід та без мальформацій.

У мишей не відзначали карциногенних наслідків. Дослідження мутагенності були негативними. Не виявляли несприятливого впливу на фертильність у самців і самок щурів, але у самок відмітили затримку естрального циклу.

Інформація щодо впливу на плід:

До системного кровотоку абсорбується мінімальна кількість препарату. Період напіввиведення становить 30 годин. Відсутня інформація про метаболізм препарату та його рівень зв’язування з білками плазми. Пік концентрації у плазмі становить 0,67 нг/мл.

Невідомо, чи ефінаконазол проникає до плаценти у людини. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають, що невелика кількість абсорбованого препарату може проникнути через плаценту.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання ефіконазолу в період лактації у людини. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока, правда, абсорбція до системного кровообігу після місцевого застосування є мінімальною. Препарат виявлявся в молоці щурів після повторних підшкірних доз.

СЛІД ЗВАЖИТИ, ЧИ СТАН МАТЕРІ ПОТРЕБУЄ ЛІКУВАННЯ В ПЕРІОДІ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Efinaconazole topical (Jublia) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Efinaconazole. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Efinaconazole – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. Jublia – efinaconazole solution. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 25.09.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.09.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!