МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДОРНАЗА АЛЬФА

Група/призначення:

Секретолітики та стимулятори моторної функції дихальних шляхів. Муколітик.

Рекомбінантна людська дезоксирибонуклеаза I — це фермент, який селективно розщеплює ДНК. Дорназа альфа – це білок, отриманий методом генної  інженерії з використанням клітин яєчника китайських хом’ячків. Очищенний продукт — глікопротеїн, який містить 260 амінокислот, первинна послідовність яких ідентична такій природнього ферменту людини — дезоксирибонуклеази I (ДНКази).

Покази: інгаляційне лікування в комплексній терапії муковісцидозу*.

*Муковісцидоз (МВ) – це найпоширеніше моногенне спадкове захворювання з аутосомно-рецесивним типом успадкування, яке можна охарактеризувати як універсальну екзокринопатію.

Альтернативні назви / синоніми: пульмозим.
Діюча речовина: дорназа альфа.
Рекомендації при вагітності:

Призначати тільки за показами, ймовірно сумісний.  

Рекомендації при лактації:

Призначати тільки за показами, ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дорназа альфа не проникає до плода у мавп і не впливає на результати вагітності у щурів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату преклінічні дослідження у щурів, які отримували внутрішньовенно дозу 10 мг/кг/день, не продемонстрували порушень фертильності та ускладнень вагітності. Ця доза, принаймні, в 600 разів перевищує системну концентрацію, отриману при інгаляційному введенні людині.

Внутрішньовенне введення дорнази альфа вагітним мавпам не призводило до значимого (вимірюваного) трансферу до плода чи амніотичної рідини.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація. Контрольованих досліджень не проводилось.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.

При внутрішньовенному введенні мавпам дуже мала кількість препарату проникала до грудного молока, що не припускає впливу на потомство.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 20.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.10.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!