МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДОФАМІН/ДОПАМІН

Група/призначення: 

Неглікозидні кардіотонічні засоби, адренергічні та дофамінергічні препарати. Покази: корекція порушень кровообігу зумовлених гострим інфарктом міокарда, серцевою недостатністю, гіповолемією, операціями на серці, травмою та ін., а також лікування тяжкої форми гіпотензії і станів, які загрожують виникненням шоку. Дофамін є попередником біосинтезу норадреналіну і має специфічний стимулюючий вплив на дофамінові рецептори, а в більших дозах стимулює також α- і β-адренорецептори. Дофамін (допамін) – нейромедіатор, біологічно активна хімічна речовина, яка в мозку передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задоволення і не відчувати біль, а також нейромедіатор, відповідальний за рух, тому виробляється у певних клітинах мозку, що контролюють м’язову активність.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: дофамін.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний; користь для матері перевищує ембріофетальний ризик.

Рекомендації при лактації:

 Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Практично відсутня інформація про вплив препарату при вагітності. Дофамін призначається за життєвими показами, тривале застосування не практикується. У щурів при вагітності не викликає зростання частоти вроджених вад.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Лікування дофаміном курячих ембріонів спричиняло серцеві вади, частота яких зменшувалась при попередньому введенні метопрололу (бета-адреноблокатор). Цілком можливо, що вади серця у курчат частково опосередковані збільшенням внутрішньо серцевого тиску від впливу дофаміну. При лікуванні щурів дофаміном спостерігали ембріотоксичність без специфічного тератогенного впливу. Однак, деякі агоністи дофаміну у щурів спричиняють морфологічні зміни. Дофамін є важливим нейромедіатором у багатьох тварин і пренатальний вплив препаратів, які впливають на активність дофаміну, може викликати постнатальні поведінкові зміни в експериментальних тварин.  Щоб підняти рівень дофаміну в ЦНС призначають леводопу, його попередника. Експериментальними моделями пренатального порушення дофамінергічної системи як провідної причини неврологічних захворювань є, наприклад, хвороба Паркінсона, шизофренія, синдром дефіциту уваги та гіперактивності (attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD) та депресія. В експериментах на гризунах описано зменшення генів, які індукують або визначають дофамінергічний фенотип в ембріональному мозку. Запропоновані механізми включають материнську імунну активацію, дефіцит вітаміну D, використання заборонених препаратів, хоча такі асоціації невстановлені у людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Інформація про можливу токсичність дофаміну для людини відсутня. Низькі дози препарату використовуються при вагітності для підтримки кров’яного тиску та ниркової перфузії. При такому лікуванні несприятливі ефекти не спостерігалися.  Дофамін знижує кровотік в маткових артеріях вагітних бабуїнів та овець, як нормотензивних, так і гіпотензивних. Вчені дійшли висновку, що слід уникати призначення дофаміну при пре- еклампсії та еклампсії. При вагітності слід надавати перевагу іншим кардіотонічним засобам, таким як мілринон (неглікозидний кардіотонічний засіб, інгібітор фосфодіестерази). Дослідження щодо впливу на маткову перфузію у людини не проводились, але використання препарату при важкій токсемії не асоціювалося зі шкодою для плода.

Дофамін призначали для попередження ниркової недостатності 9 пацієнткам з оліго- та анурією при еклампсії для відновлення діурезу. Іншим 6 вагітним з вираженою прееклампсією та олігурією призначали інфузію низьких доз дофаміну (1-5 мкг/кг/хвилину), що призводило до значного зростання виділення сечі та серцевого викиду. При цьому не спостерігалось значних змін артеріального, венозного або капілярного кров’яного тиску.

Дофамін також застосовували для лікування гіпотензії у 26 вагітних перед кесарським розтином. Не було виявлено несприятливих ефектів ні у плодів, ні в матерів.

Дослідження використання агоністів дофаміну у 183 вагітних у Франції виявило можливе зростання ризику втрат вагітностей та передчасних пологів після корекції на ускладнюючі фактори. Не було виявлено зростання частоти вроджених вад розвитку та зменшення ваги новонароджених. Ця група вагітних отримувала не тільки дофамін.

Застосування препарату під час вигодовування:

Дофамін інгібує вивільнення пролактину. Хоча дофамінергічні агенти, такі як бромокриптин (агоніст дофамінових рецепторів)  пригнічують лактацію, повідомлення про можливе пригнічення лактації при екзогенному введенні дофаміну відсутні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У чоловіків.

Дофамін головного мозку може відігравати певну роль в чоловічій сексуальній функції.  Призначення препарату чоловікам з нормальною андрогенізацією асоціювалося з нічним набряком статевого члена.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 27.08.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!