МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДИПІРИДАМОЛ

Назва англійською мовою: dipyridamole.
Група/призначення:

Інгібітор агрегації тромбоцитів.

Альтернативні назви / синоніми:

Персантин. Комбінований препарат: агренокс (дипіридамол та аспірин).

Діюча речовина: дипіридамол.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин та обмежені дані про використання в період вагітності у людини не свідчать про токсичний вплив на розвиток ембріону/плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей, щурів, кролів з дозами, які у 1,3, 20 та 1,6 разів відповідно перевищували максимальну рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Не було виявлено несприятливого впливу на плід.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат є інгібітором агрегації тромбоцитів, призначається як додатковий засіб до кумаринових антикоагулянтів для попередження постопераційних тромбоемболічних ускладнень при процедурі заміни серцевого клапану.

Характеристики препарату: період напіввиведення становить приблизно 10 годин, високий рівень зв’язування з білками.

Відсутня інформація про зв’язок дипіридамолу з вродженими вадами. Препарат використовують для вагітних. Одноразова внутрішньовенна доза 30 мг підвищувала маткову перфузію в ІІІ триместрі у 10 пацієнток. В результаті однієї вагітності народилась дитина з мальформаціями. Мама також приймала варфарин, а виявлені в дитини множинні вади відповідали фетальному варфариновому синдрому.

Рандомізоване дослідження з попередження прееклампсії охопило 52 жінок високого ризику, які з терміну 13 тижнів і до пологів отримували дипіридамол в дозі 300 мг та аспірин в дозі 50 мг. Цих жінок порівняли з контрольною групою з 50 жінок також з високим ризиком. З дослідження було виключено  наступну кількість жінок: 4 ліковані з основної групи через спонтанний аборт до 16 тижня вагітності та 5 – з контрольної групи (3 спонтанні аборти, 2 втрачені з-під нагляду). Гіпертензію виявлено у 41 жінки (19 з основної та 22 з контрольної груп). Результати вагітностей були значно кращими в основній групі за такими показниками: прееклампсія (0 проти 6); фетальні та неонатальні втрати (0 проти 5-ти); виражена затримка внутрішньоутробного розвитку (0 проти 4). В жодній з груп не було діагностовано вроджених вад. Інші повідомлення та огляди також відзначили переваги такого лікування, а саме, зменшення частоти мертвонароджень, інфарктів плаценти, затримки внутрішньоутробного розвитку.

Застосування препарату під час вигодовування:

Дипіридамол проникає до грудного молока, наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK543169/.

 

Адаптовано 25.06.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 25.06.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!