МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ДИПІРИДАМОЛ

Назва англійською мовою: dipyridamole.
Група/призначення:

Інгібітор агрегації тромбоцитів.

Альтернативні назви / синоніми:

Персантин. Комбінований препарат: агренокс (дипіридамол та аспірин).

Діюча речовина: дипіридамол.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин та обмежені дані про використання в період вагітності у людини не свідчать про токсичний вплив на розвиток ембріону/плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей, щурів, кролів з дозами, які у 1,3, 20 та 1,6 разів відповідно перевищували максимальну рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Не було виявлено несприятливого впливу на плід.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат є інгібітором агрегації тромбоцитів, призначається як додатковий засіб до кумаринових антикоагулянтів для попередження постопераційних тромбоемболічних ускладнень при процедурі заміни серцевого клапану.

Характеристики препарату: період напіввиведення становить приблизно 10 годин, високий рівень зв’язування з білками.

Відсутня інформація про зв’язок дипіридамолу з вродженими вадами. Препарат використовують для вагітних. Одноразова внутрішньовенна доза 30 мг підвищувала маткову перфузію в ІІІ триместрі у 10 пацієнток. В результаті однієї вагітності народилась дитина з мальформаціями. Мама також приймала варфарин, а виявлені в дитини множинні вади відповідали фетальному варфариновому синдрому.

Рандомізоване дослідження з попередження прееклампсії охопило 52 жінок високого ризику, які з терміну 13 тижнів і до пологів отримували дипіридамол в дозі 300 мг та аспірин в дозі 50 мг. Цих жінок порівняли з контрольною групою з 50 жінок також з високим ризиком. З дослідження було виключено  наступну кількість жінок: 4 ліковані з основної групи через спонтанний аборт до 16 тижня вагітності та 5 – з контрольної групи (3 спонтанні аборти, 2 втрачені з-під нагляду). Гіпертензію виявлено у 41 жінки (19 з основної та 22 з контрольної груп). Результати вагітностей були значно кращими в основній групі за такими показниками: прееклампсія (0 проти 6); фетальні та неонатальні втрати (0 проти 5-ти); виражена затримка внутрішньоутробного розвитку (0 проти 4). В жодній з груп не було діагностовано вроджених вад. Інші повідомлення та огляди також відзначили переваги такого лікування, а саме, зменшення частоти мертвонароджень, інфарктів плаценти, затримки внутрішньоутробного розвитку.

Застосування препарату під час вигодовування:

Дипіридамол проникає до грудного молока, наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK543169/.

 

Адаптовано 25.06.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 25.06.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...