МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДІЕТИЛПРОПІОН

Група/призначення:

Стимулятори центральної дії; препарати для лікування ожиріння. Це аноректичний препарат, хімічно подібний до симпатоміметичних амінів, які використовуються для цих же цілей. Терапевтичні дози діетилпропіону іноді асоціювалися з індукцією психотичної поведінки.

Альтернативні назви / синоніми:

Тенуат, амфепрамон, тепаніл, диетилпропіон.

Діюча речовина: діетилпропіон.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація від експериментальних тварин та людини про зв’язок діетилпропіону з вродженими вадами розвитку. Втрата ваги не рекомендована при вагітності (Втрата ваги при вагітності).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Не виявляли тератогенності, фетотоксичності чи порушень фертильності при використанні доз, в 9 раз вищих від рекомендованих для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Невелика серія вагітностей з впливом діетилпропіону не призвела до народження дітей з вродженими вадами. Ретроспективне повідомлення про 1232 вагітності з впливом препарату не виявило підвищення частоти вроджених вад (0,9%) в порівнянні з контрольною групою (1,1%).

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) виявив 40 жінок, які приймали діетилпропіон в І триместрі та 225, які приймали його в будь якому терміні вагітності. В жодній з груп не виявлено підвищення вродженої патології.

Одне невелике повідомлення, доступне лише в абстракті, описує 29 жінок з впливом діетилпропіону (15 – монотерапія), в основному в І триместрі, без підвищення частоти самовільного переривання вагітності та вроджених вад, незважаючи на несприятливі ефекти у жінок.

Симпатоміметичні аміни викликають стурбованість у зв’язку із стимуляцією термогенезу (Гіпертермія та вагітність), проте відсутні дослідження, які б демонстрували несприятливий зв’язок між індукованим діетилпропіоном термогенезом та результатами вагітностей.

Європейські програми нагляду стурбовані можливою асоціацією між діетилпропіоном під час вагітності та дефектами нервової трубки в дітей.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату він проникає до грудного молока, також це відбувається і з його метаболітами. Відсутня інформація про несприятливий вплив на немовля на грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 05.11.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 06.11.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!