МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДІЕТИЛПРОПІОН

Група/призначення:

Стимулятори центральної дії; препарати для лікування ожиріння. Це аноректичний препарат, хімічно подібний до симпатоміметичних амінів, які використовуються для цих же цілей. Терапевтичні дози діетилпропіону іноді асоціювалися з індукцією психотичної поведінки.

Альтернативні назви / синоніми:

Тенуат, амфепрамон, тепаніл, диетилпропіон.

Діюча речовина: діетилпропіон.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація від експериментальних тварин та людини про зв’язок діетилпропіону з вродженими вадами розвитку. Втрата ваги не рекомендована при вагітності (Втрата ваги при вагітності).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Не виявляли тератогенності, фетотоксичності чи порушень фертильності при використанні доз, в 9 раз вищих від рекомендованих для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Невелика серія вагітностей з впливом діетилпропіону не призвела до народження дітей з вродженими вадами. Ретроспективне повідомлення про 1232 вагітності з впливом препарату не виявило підвищення частоти вроджених вад (0,9%) в порівнянні з контрольною групою (1,1%).

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) виявив 40 жінок, які приймали діетилпропіон в І триместрі та 225, які приймали його в будь якому терміні вагітності. В жодній з груп не виявлено підвищення вродженої патології.

Одне невелике повідомлення, доступне лише в абстракті, описує 29 жінок з впливом діетилпропіону (15 – монотерапія), в основному в І триместрі, без підвищення частоти самовільного переривання вагітності та вроджених вад, незважаючи на несприятливі ефекти у жінок.

Симпатоміметичні аміни викликають стурбованість у зв’язку із стимуляцією термогенезу (Гіпертермія та вагітність), проте відсутні дослідження, які б демонстрували несприятливий зв’язок між індукованим діетилпропіоном термогенезом та результатами вагітностей.

Європейські програми нагляду стурбовані можливою асоціацією між діетилпропіоном під час вагітності та дефектами нервової трубки в дітей.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату він проникає до грудного молока, також це відбувається і з його метаболітами. Відсутня інформація про несприятливий вплив на немовля на грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 05.11.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 06.11.2018 р.