МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДІЕЛЬДРИН

Група/призначення:

Хлорорганічні сполуки, гербіцид. Це метаболіт альдрину та ізомер ендрину.

Альтернативні назви/синоніми: діелдрин.
Діюча речовина: діельдрин.
Рекомендації при вагітності: уникнення впливу.
Рекомендації при лактації: уникнення впливу.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дельдрин порушує розвиток ембріонів у хом’яків та мишей при материнській дозі 15 мг/кг.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При введенні одноразової дози 15 мг/кг вагітним хом’якам та мишам виникали вроджені вади у потомства, в основному розщілина піднебіння, вади очей, синдактилія. У вагітних щурів діельдрин не викликає підвищення частоти вроджених вад в дозах, які призводили до токсичності у плодів, таких як затримка осифікації. Також деякі джерела повідомляють про відсутність несприятливих результатів вагітностей у собак, овець, свиней та морських свинок.

Інформація щодо впливу на плід:

Проникає до плаценти на пізніх термінах.

Дослідження в групі 385 вагітних із забором зразків крові у терміні 26 тижнів або перед пологами не виявило асоціації між концентрацією діельдрину в материнській сироватці та змінами ваги новонароджених, куприково-тім’яного розміру, тривалості гестації.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Хлорорганічні інсектициди депонуються в жировій тканині і, очевидно, проникають до грудного молока. Аналіз грудного молока продемонстрував присутність альдрину та його метаболіту дельдрину при численних дослідженнях, навіть у жінок без професійного/виробничого впливу агенту. Проте, користь від грудного вигодовування перевищує потенційний ризик низьких рівнів хлорорганічних сполук.

Концентрація діельдрину в грудному молоці прямо залежна від плацентарної концентрації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Введення діельдрину самкам мишей призводило до зниження фертильності та зменшення розміру і виживання плодів.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 04.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 05.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!