Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДІЕЛЬДРИН

Група/призначення:

Хлорорганічні сполуки, гербіцид. Це метаболіт альдрину та ізомер ендрину.

Альтернативні назви/синоніми: діелдрин.
Діюча речовина: діельдрин.
Рекомендації при вагітності: уникнення впливу.
Рекомендації при лактації: уникнення впливу.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дельдрин порушує розвиток ембріонів у хом’яків та мишей при материнській дозі 15 мг/кг.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При введенні одноразової дози 15 мг/кг вагітним хом’якам та мишам виникали вроджені вади у потомства, в основному розщілина піднебіння, вади очей, синдактилія. У вагітних щурів діельдрин не викликає підвищення частоти вроджених вад в дозах, які призводили до токсичності у плодів, таких як затримка осифікації. Також деякі джерела повідомляють про відсутність несприятливих результатів вагітностей у собак, овець, свиней та морських свинок.

Інформація щодо впливу на плід:

Проникає до плаценти на пізніх термінах.

Дослідження в групі 385 вагітних із забором зразків крові у терміні 26 тижнів або перед пологами не виявило асоціації між концентрацією діельдрину в материнській сироватці та змінами ваги новонароджених, куприково-тім’яного розміру, тривалості гестації.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Хлорорганічні інсектициди депонуються в жировій тканині і, очевидно, проникають до грудного молока. Аналіз грудного молока продемонстрував присутність альдрину та його метаболіту дельдрину при численних дослідженнях, навіть у жінок без професійного/виробничого впливу агенту. Проте, користь від грудного вигодовування перевищує потенційний ризик низьких рівнів хлорорганічних сполук.

Концентрація діельдрину в грудному молоці прямо залежна від плацентарної концентрації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Введення діельдрину самкам мишей призводило до зниження фертильності та зменшення розміру і виживання плодів.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 04.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 05.08.2016 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати