Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДИХЛОР-ФЕНОКСИ-ОЦТОВА КИСЛОТА

Група/призначення:

Гербіцид, хлорорганічна сполука.

В основному досліджувалась у суміші з трихлор-фенокси-оцтовою кислотою (2,4,5-T). Сумішшю цих двох сполук був агент оранж (Agent Orange), який розпилювали в якості дефоліанта у В’єтнамі під час війни. Дослідження щодо токсичності цих хлорофеноксиоцтових кислот ускладнюється наявістю домішків тетрахлородибензо-п-діоксину (діоксину, ТХДД).

Альтернативні назви/синоніми: 2,4-D.
Діюча речовина: дихлор-фенокси-оцтова кислота.
Рекомендації при вагітності:

Уникнення контакту при вагітності, ймовірно, не підвищує частоти вроджених вад.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Призводить до зростання несприятливих результатів вагітностей в експериментальних тварин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Сполука або її алкіловий ефір та амінові похідні призводять до зростання частоти вроджених вад у мишей, щурів, хом’яків та овець. У гризунів спостерігали наступні вади: підшкірний набряк, аномалії сечового тракту, розщілину піднебіння. Однак, деякі дослідження не підтвердили тератогенності у мишей, щурів, кролів. Дослідження в 3-х поколіннях мишей з дозою 2,4-D до 3,38 мг/кг (внутрішньоперитонеально) не продемонструвало впливу на кількість та структуру хромосом. Дослідження репродуктивної токсичності в поколінні F1 у щурів, яке проводилось виробником, повідомляє про репродуктивну токсичність, токсичний вплив на процес розвитку та імунотоксичність при додаванні до харчування 2,4-D в дозі 600 ppm (частин на мільйон, parts per million) самкам та 800 ppm самцям.

Інформація щодо впливу на плід:

Більшість повідомлень щодо ймовірної репродуктивної токсичності 2,4-D стосуються впливу суміші з 2,4,5-Т (агент оранж), як правило, з домішками ТХДД. Аналіз результатів вагітностей жінок з долини Сан-Хоакін в Каліфорнії виявив статистично незначиму асоціацію між близькістю проживання до території із застосуванням  2,4-D диметиламінової солі та дихлорпропану і ризиком аненцефалії (співвідношення шансів 2,0, 95% ДІ 0,8-5,1). Автори відзначають, що ці та інші асоціації, виявлені при дослідженні можуть виникати випадково внаслідок великої кількості порівнянь. Ця ж група авторів досліджувала можливу асоціацію між впливом пестицидів та вродженими вадами серця в цій же каліфорнійській популяції. 2,4-D диамінова сіль асоціювалась з підвищеним ризиком дефекту міжпередсердної перетинки (3,0, 95% ДІ 1,4-6,5).

Застосування препарату під час вигодовування:

У щурів продемонстровано трансфер 2,4-D до молока. Група дослідників повідомила, що вплив цього агенту через молоко може порушувати мієлінізацію головного мозку  щуренят на грудному вигодовуванні. При двох дослідженнях у щурів самкам вводили 2,4-D  в дозах 2,55-70 мг/кг/день з дієтою або інтраперитонеально, починаючи з першого дня після пологів.  Виявлено залежне від дози зменшення поліненасичених жирних кислот в молоці та продукції молока, а також зниження набирання ваги потомством.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

2,4-D виявлявся в сечі та спермі чоловіків, які зазнали його впливу. Одне італійське дослідження, з’ясовуючи вплив 2,4-D на репродуктивну функцію у фермерів, встановило середню концентрацію цього агенту на рівні 9,02 мг/л в сечі 32 чоловіків.  Статистичні розрахунки не надавались, але саме по собі абсолютне значення середнього рівня 2,4-D здається незвично високим. Також було припущено, що вплив 2,4-D призводить до зворотної астеноспермії (зменшення кількості рухомих сперматозоїдів) та некроспермії (наявність нежиттєздатних сперматозоїдів).

Канадське дослідження серед фермерських сімей, яке проводилось  шляхом опитування для з’ясування впливу гербіцидів, включно з 2,4-D, та анамнезу вагітностей, не виявило істотної асоціації зі спонтанними абортами.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 27.07.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.07.2016 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати