МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДИХЛОР-ФЕНОКСИ-ОЦТОВА КИСЛОТА

Група/призначення:

Гербіцид, хлорорганічна сполука.

В основному досліджувалась у суміші з трихлор-фенокси-оцтовою кислотою (2,4,5-T). Сумішшю цих двох сполук був агент оранж (Agent Orange), який розпилювали в якості дефоліанта у В’єтнамі під час війни. Дослідження щодо токсичності цих хлорофеноксиоцтових кислот ускладнюється наявістю домішків тетрахлородибензо-п-діоксину (діоксину, ТХДД).

Альтернативні назви/синоніми: 2,4-D.
Діюча речовина: дихлор-фенокси-оцтова кислота.
Рекомендації при вагітності:

Уникнення контакту при вагітності, ймовірно, не підвищує частоти вроджених вад.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Призводить до зростання несприятливих результатів вагітностей в експериментальних тварин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Сполука або її алкіловий ефір та амінові похідні призводять до зростання частоти вроджених вад у мишей, щурів, хом’яків та овець. У гризунів спостерігали наступні вади: підшкірний набряк, аномалії сечового тракту, розщілину піднебіння. Однак, деякі дослідження не підтвердили тератогенності у мишей, щурів, кролів. Дослідження в 3-х поколіннях мишей з дозою 2,4-D до 3,38 мг/кг (внутрішньоперитонеально) не продемонструвало впливу на кількість та структуру хромосом. Дослідження репродуктивної токсичності в поколінні F1 у щурів, яке проводилось виробником, повідомляє про репродуктивну токсичність, токсичний вплив на процес розвитку та імунотоксичність при додаванні до харчування 2,4-D в дозі 600 ppm (частин на мільйон, parts per million) самкам та 800 ppm самцям.

Інформація щодо впливу на плід:

Більшість повідомлень щодо ймовірної репродуктивної токсичності 2,4-D стосуються впливу суміші з 2,4,5-Т (агент оранж), як правило, з домішками ТХДД. Аналіз результатів вагітностей жінок з долини Сан-Хоакін в Каліфорнії виявив статистично незначиму асоціацію між близькістю проживання до території із застосуванням  2,4-D диметиламінової солі та дихлорпропану і ризиком аненцефалії (співвідношення шансів 2,0, 95% ДІ 0,8-5,1). Автори відзначають, що ці та інші асоціації, виявлені при дослідженні можуть виникати випадково внаслідок великої кількості порівнянь. Ця ж група авторів досліджувала можливу асоціацію між впливом пестицидів та вродженими вадами серця в цій же каліфорнійській популяції. 2,4-D диамінова сіль асоціювалась з підвищеним ризиком дефекту міжпередсердної перетинки (3,0, 95% ДІ 1,4-6,5).

Застосування препарату під час вигодовування:

У щурів продемонстровано трансфер 2,4-D до молока. Група дослідників повідомила, що вплив цього агенту через молоко може порушувати мієлінізацію головного мозку  щуренят на грудному вигодовуванні. При двох дослідженнях у щурів самкам вводили 2,4-D  в дозах 2,55-70 мг/кг/день з дієтою або інтраперитонеально, починаючи з першого дня після пологів.  Виявлено залежне від дози зменшення поліненасичених жирних кислот в молоці та продукції молока, а також зниження набирання ваги потомством.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

2,4-D виявлявся в сечі та спермі чоловіків, які зазнали його впливу. Одне італійське дослідження, з’ясовуючи вплив 2,4-D на репродуктивну функцію у фермерів, встановило середню концентрацію цього агенту на рівні 9,02 мг/л в сечі 32 чоловіків.  Статистичні розрахунки не надавались, але саме по собі абсолютне значення середнього рівня 2,4-D здається незвично високим. Також було припущено, що вплив 2,4-D призводить до зворотної астеноспермії (зменшення кількості рухомих сперматозоїдів) та некроспермії (наявність нежиттєздатних сперматозоїдів).

Канадське дослідження серед фермерських сімей, яке проводилось  шляхом опитування для з’ясування впливу гербіцидів, включно з 2,4-D, та анамнезу вагітностей, не виявило істотної асоціації зі спонтанними абортами.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 27.07.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.07.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!