МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДЕКСТРОЗА

Група/призначення:

Засіб для ентерального та парентерального харчування.

Плазмозамінний, метаболічний, гідратуючий, дезинтоксикаційний засіб. Субстратно забезпечує енергетичний обмін, підтримує об’єм циркулюючої плазми. Ізотонічний розчин виповнює об’єм втраченої рідини, гіпертонічний збільшує вихід тканинної рідини в судинне русло, утримує її в ньому, підвищує діурез та виведення токсичних речовин. Молекули декстрози утилізуються в процесі енергетичного забезпечення.

Альтернативні назви / синоніми: глюкоза.
Діюча речовина: D-глюкоза.
Рекомендації при вагітності:

З обережністю у жінок з діабетом, в тому числі гестаційним.  

Рекомендації при лактації:

 З обережністю у жінок з діабетом.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Надмірний рівень глюкози в крові може порушувати розвиток ембріону при діабетичних вагітностях. Стурбованість щодо впливу глюкози ґрунтується на даних про підвищення частоти вроджених вад розвитку у дітей жінок з цукровим діабетом.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Експерименти in vіtro з ранніми ембріонами хом’яків (2 та 8 клітин) продемонстрували, що присутність невеликої кількості глюкози в середовищі пригнічує розвиток. Концентрація глюкози, в багато разів вища за визначену у жінок з діабетом, в культурі ембріонів щурів призводила до виникнення аномалій, особливо центральної нервової системи.

Експерименти у тварин з використанням L-глюкози (ізомер природньої D-глюкози, який не метаболізується) припустили, що осмотичні ефекти можуть відігравати роль у виникненні певних вад, асоційованих з підвищеним рівнем глюкози в сироватці.

Введення глюкози через артеріальний катетер в судину одного рогу матки щурів призводило до підвищення частоти вроджених вад у плодів в цьому розі в порівнянні з протилежним матковим рогом. Автори підрахували концентрацію глюкози в артерії при інфузії – 800 мг/дл, але при цьому не змінювалась системна концентрація глюкози та інсуліну.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Вагітності жінок з діабетом асоціюються з підвищенням частоти вроджених вад – в межах 6-13%. Найчастіше спостерігаються вади серцево-судинної системи та дефекти нервової трубки. При суворому метаболічному контролі діабету інсуліном та моніторингу рівня глюкози або глюкозильованих макромолекул частота вроджених аномалій зменшується у випадку такого контролю з ранніх термінів вагітності. Ці дані дозволяють припустити, але не доводять, що підвищена концентрація глюкози в крові матері є тератогенним принципом/маркером при діабетичних вагітностях. У матерів з гестаційним діабетом, який розвинувся в середині або наприкінці вагітності, також підвищується ризик ускладнень вагітності. Ретельний контроль рівня глюкози у цих пацієнток також може покращити перинатальний результат.

Жінки з підвищеним рівнем глюкози, як в результаті діабету, так і внаслідок надмірного збільшення ваги при вагітності, мають ищий ризик макросомії у плода, що може ускладнити пологи. У їхніх дітей зростає ризик виникнення гіпоглікемії.

Швидке введення внутрішньовенних розчинів, що містять глюкозу, також може призводити до материнської гіперглікемії і реактивної неонатальної гіпоглікемії. Інші метаболічні порушення, описані у новонароджених після внутрішньовенного введення глюкози матері під час пологів, включають гіпонатріємію і метаболічний ацидоз.

Однак, інше дослідження не виявило проблемного ацидозу після введення великої кількості глюкози внутрішньовенно в пологах. Макросомія, як правило, зникає в перші місяці життя. Деякі дослідники повідомляють, що ризик ожиріння в дітей може підвищуватися після гестаційної гіперглікемії.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація без асоціації з цукровим діабетом.

При деяких дослідженнях виявлено, що надмірний рівень глюкози у матері проникає до грудного молока у вигляді цукру і призводить до гіпоглкемії та підвищення апетиту новонароджених.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 20.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.10.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!