МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДЕЗІРУДИН

Група/призначення:

Інгібітор тромбіну. Це специфічний інгібітор тромбіну людини, одинарний поліпептидний ланцюг з білковою структурою, яка незначно відрізняється від гірудину, антикоагулянту, що міститься в парафарінгеальних залозах медичних п’явок, Нirudo medicinalis.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: дезірудин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання дезірудину при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають ризик, але відсутність досвіду застосування не дозволяє оцінити ембріо/фетальний ризик. Дезірудин, ймовірно, не проникає через плаценту у людини в клінічно значимій кількості, але це потребує вивчення, особливо з врахуванням тератогенності, яку спостерігали у двох видах тварин. Як нефракційний, так і низькомолекулярний гепарин вивчався у вагітних і, ймовірно, це є кращим варіантом для профілактики тромбозу глибоких вен після хірургічного втручання у вагітних.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів. У вагітних щурів підшкірна доза на рівні 0,3-4,0 від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла, продемонструвала тератогенність. Спостерігали наступні вроджені вади: омфалоцеле, асиметричну і зрощену грудину, вкорочені задні кінцівки, інші неспецифічні дефекти. Також відзначали набряк. У вагітних кролів добова підшкірна доза – 0,3-3,0 від максимальної рекомендованої для людини – асоціювалась з такими вадами, як розщілина хребта, мальротація задніх кінцівок, гідроцефалія, гастрошиз, інші неспецифічні дефекти. Карциногенні дослідження не проводились. Препарат не був генотоксичним у 3 тестах, а четвертий тест продемонстрував двозначний результат. На фоні доз на рівні ≤2,7 від максимальної рекомендованої для людини не спостерігали порушень фертильності у самців і самок щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Дезірудин призначається для профілактики тромбозу глибоких вен, який може призводити до легеневої емболії, у пацієнтів перед плановим хірургічним заміщенням стегна. Вводиться підшкірно.

Препарат метаболізується та елімінується нирками. Середній термінальний період напіввиведення становить близько 2 годин.

Невідомо, чи дезірудин проникає через плаценту у людини. Дані від експериментальних тварин припускають, що препарат чинить прямий або непрямий вплив на ембріон. Однак, молекулярна вага та короткий період напіввиведення припускають, що вплив на ембріон/плід є малоймовірним.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.

Молекулярна вага і короткий період напіввиведення (близько 2 годин) припускають, що екскреція до грудного молока є малоймовірною. Однак, навіть якщо препарат проникне до грудного молока, немовля його перетравить у шлунково-кишковому тракті, як білок. Таким чином, ризик для немовляти на грудному вигодовуванні видається низьким, якщо взагалі існує.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 31.03.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 01.04.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!