МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДЕЗИПРАМІН

Група/призначення:

Трициклічний антидепресант, похідне дибензазепіну. Мехінізм антидепресивної (тимолептичної) дії, пов’язаний з пригніченням зворотного захоплення нейромедіаторів, головним чином норадреналіну, мембранами пресинаптичних нейронів.

Покази: ендогенні депресії, психогенні депресії; психастенії, психоневрози, психопатії, що перебігають з в’ялістю та заторможеністю.

Альтернативні назви / синоніми: норпрамін.
Діюча речовина: дезипрамін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про застосування у людини припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з результатів експериментів у тварин та повідомлень про застосування іміпраміну (трициклічний антидепресант, див. статтю Іміпрамін) у людини не очікується, що дезипрамін підвищує ризик вроджених вад розвитку. Дезипрамін – активний метаболіт іміпраміну, вони обидва призначаються в якості антидепресантів. Хоча інформація про вплив дезипраміну при вагітності обмежена, він не відноситься до великих тератогенів для людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність  в період між 1985 та 1992 роками виявлено 31 новонародженого, який зазнав впливу дезипраміну в І триместрі вагітності. Зареєстровано 1 (3,2%) велику вроджену ваду при 1 очікуваній. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад: серцево-судинної системи, полідактилії, розщілини хребта, розщілини обличчя, редукційних вад кінцівок, гіпоспадії. Не зареєстровано вроджених вад в жодній з цих категорій. Ці дані занадто обмежені для висновків.

У 1996 році Європейська мережа тератологічних інформаційних служб (ENTIS) проводила проспективне спостереження для з’ясування результатів 689 вагітностей з вживанням антидепресантів. Дві третини вагітних приймали також інші препарати.  Дезипрамін приймався при 1 вагітності, яка закінчилась спонтанним перериванням.

При проспективному дослідженні 2002 року порівнювали 2 групи пар мати-дитина, які приймали антидепресанти протягом вагітності (з них 46 трициклічні (3 – дезипрамін), 40 флуоксетин) та 36 без депресії, без вживання препаратів. Дітей обстежували у віці між 15 та 71 місяцями, визначаючи рівень IQ, мовлення, поведінку, темперамент. Вживання матерями антидепресантів не погіршило вказані параметри, але рівень IQ значимо і негативно асоціювався з  тривалістю депресії, а мовлення  – з кількістю епізодів депресії після пологів.

Повідомляється про симптоми відміни препарату у новонароджених, які зазнали пренатального впливу трициклічних антидепресантів, в том числі дезипраміну. Симптоми, які спостерігали, були наступними: коліки, ціаноз, прискорене дихання, дратівливість, збільшене потовиділення, втрата ваги. Слід попереджати педіатрів про вживання мамою дезипраміну.

При прийнятті рішення щодо призначення лікування при вагітності слід враховувати потенційний ризик нелікованого материнського психічного захворювання.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Дезипрамін проникає в грудне молоко.

Вимірювали рівень дезипраміну та його метаболіту 2-гідроксидезипраміну в сироватці матері та новонародженого, який знаходився на виключно грудному вигодовуванні через тиждень після лікування матері дезипраміном в дозі 300 мг/день. Ні дезипрамін, ні його метаболіт не виявлялися при використанні порогу 1 нг/мл та 5 нг/мл, відповідно. При материнському лікуванні протягом 3 тижнів не спостерігали ознак токсичності у немовлят. Концентрація дезипраміну була нижче порогу виявлення (<25 нг/мл) у 3 немовлят, матері яких приймали дезипрамін при вагітності та лактації в дозах 150-200 мг/день при вимірюванні у віці 2,3-14,9 тижнів життя.

Немовля, яке знаходилось на виключно грудному вигодовуванні, зазнало впливу дезипраміну починаючи з 16 тижня після пологів протягом 8 тижнів в дозі 100 мг/день. Розвиток дитини був нормальним при огляді у віці 3 років.

Клінічне значення цих низьких доз дезипраміну не визначене, тому рекомендоване спостереження для виявлення можливих поведінкових ефектів у немовлят.

Робоча група ВООЗ вважає, що вживання дезипраміну при лактації є ймовірно сумісним. Американська академія педіатрії відносить дезипрамініміпрамін до препаратів, ефекти при грудному вигодовуванні яких невідомі, але можуть викликати занепокоєння.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Деякі невеликі клінічні дослідження припускають, що іміпрамін та інші трициклічні антидепресанти можуть знижувати лібідо та викликати еректильну та еякуляторну дисфункцію у чоловіків. Інші повідомлення також асоціюють дезипрамін з біллю та набряком яєчок.

Дослідження in vitro продемонструвало, що дезипрамін є сильним інгібітором рухливості сперматоїоїдів. Концентрація препарату 27 мкмол/л викликає 50% зниження рухливості.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 22.11.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.12.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!