МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАУНОРУБІЦИН

Група/призначення:

Цитотоксичні антибіотики і споріднені препарати; антрацикліни і споріднені сполуки. Цитотоксична дія обумовлена здатністю інгібувати синтез ДНК, РНК і білків пухлинних клітин. Продукується мікроорганізмами Streptomyces coeruleorubidus або Streptomyces peucetius.

Покази: індукція ремісії при гострих мієло- та лімфолейкозах.

Альтернативні назви / синоніми:

Даунол, карубіцин, дауноміцин, даунозом (ліпосомальний даунорубіцин), доксопег, рубідоміцин, церубідин.

Діюча речовина: даунорубіцин.
Рекомендації при вагітності:

Дані від експериментальних тварин та людини припускають ризик.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Досвід застосування у людини в період органогенезу занадто обмежений для встановлення величини ризику вроджених вад розвитку. Потенційним ускладненням для плода є характерне для дорослих, які отримують препарат, пригнічення кісткового мозку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Даунорубіцин продемонстрував тератогенність у щурів, призводячи до  підвищення частоти загибелі плодів та вроджених вад серця, очей, травної та сечостатевої систем. При цих дослідженнях використовували дозу, яка у 1-10 разів перевищувала терапевтичну для людини, при цьому зазначали токсичний вплив на материнський організм. Повідомляється про відсутність тератогенності для мишей та хом’яків. Також не спостерігали тератогенності у кролів при використанні дози 0,6 мг/кг/день. Згідно з іншими джерелами препарат проявив тератогенність у всіх вищеперерахованих видів тварин.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Застосування даунорубіцину при вагітності описано у 29 жінок, з них в 4 в І триместрі. Не виявляли вроджених вад розвитку у 22 народжених живими дітей (1 двійня), але в одного з цих новонароджених діагностували анемію, гіпоглікемію та порушення рівнів багатьох електролітів крові. У трьох немовлят спостерігали транзиторну нейтропенію у віці 2 місяців. Важку транзиторну індуковану медикаментами гіпоплазію кісткового мозку спостерігали в однієї дитини з пренатальним впливом даунорубіцину та 5 інших антинеопластичних препаратів. Мієлосупресія може бути вторинною до впливу меркаптопурину, але пригнічення кісткового мозку є відомим токсичним ефектом даунорубіцину. Це немовля одужало без наслідків. Результати інших вагітностей були наступними: 3 добровільні аборти (в одному випадку збільшена селезінка), 3 випадки внутрішньоутробної загибелі плодів (один з них, ймовірно, через важку індуковану вагітністю гіпертензію), одна мертвонароджена дитина з дифузним міокардіонекрозом, 1 випадок материнської смертності. 13 дітей (включно з 1 двійнею) знаходились під наглядом від 6 місяців до 9 років і всі продемонстрували нормальний розвиток.

Дані одного рев’ю свідчать, що 40% немовлят з впливом антинеопластичних препаратів мали низьку вагу. Цей наслідок не був пов’язаним з терміном впливу препарату. Окрім того, за винятком кількох випадків, довготривалі дослідження щодо фізичного та розумового розвитку немовлят, які зазнали впливу мелфалану та інших антинеопластичних препаратів в ІІ триместрі (період нейробластної мультиплікації) не проводились.

Повідомляється про випадок лікування жінки даунорубіцином, доксорубіцином, цитарабіном в період запліднення та цитарабіном і тіогуаніном через 5 тижнів після цього курсу. У новонародженої дитини діагностували краніосиностоз та аплазію променевої кістки. Цей випадок не дозволяє дійти висновку щодо впливу даунорубіцину.

В іншому випадку 34-річну жінку з гострим лімфобластним лейкозом лікували кількома антинеопластичними препаратами з 22 тижня вагітності до народження здорової дівчинки через 18 тижнів. Даунорубіцин приймався протягом 3 тижнів починаючи з 22. Цитогенетичне обстеження виявило каріотип 46,ХХ, правда, з ділянками прорідження та кільцевою хромосомою. Клінічне значення цих знахідок невідоме, існує потенційний ризик як онкології, так і генетичних пошкоджень в наступних поколіннях.

Дослідження 2015 року аналізувало доступні повідомлення про результати вагітностей з лікуванням гострого мієлоїдного лейкозу в період вагітності. Повідомляється про 48 випадків використання комбінації цитарабін/даунорубіцин, з них 4 – в І триместрі [не виключено, що до цього аналізу увійшли й попередньо описані дані]. Результати вагітностей лікованих в І триместрі жінок наступні: 2 народжені живими та 2 випадки загибелі плодів. 4 вагітні, ліковані комбінацією цитарабін/даунорубіцин народили дітей з вродженими вадами розвитку, а в 3 випадках відбулась внутрішньоутробна загибель плодів. Вроджені вади включали вроджене однобічне прирощення райдужки до задньої рогівки та гіпоспадію.

Повідомляється про 4 чоловіків, лікованих даунорубіцином, в яких народились діти. В 2 з 4 дітей діагностовано вроджені вади розвитку (тетрада Фалло і синдактилія І-ІІ стопи справа; аненцефалія у мертвонародженої дитини). Незважаючи на встановлену токсичність для сперматозоїдів антинеопластичних препаратів, включно з даунорубіцином, не доведено виникнення дефектів у дітей внаслідок аномалій сперматозоїдів (див. статтю вплив на батька та вагітність).

Щодо наслідків професійного впливу антинеопластичних препаратів на результати вагітностей див. статтю циклофосфамід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Препарат протипоказаний через потенційну токсичність для немовляти на грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату при введенні самцям собак дози 0,25 мг/кг внутрішньовенно спостерігали атрофію яєчок з аплазією сперматоцитів в сім’яних канальцях та асперматогенез.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 22.04.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 24.04.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!