МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАПТОМІЦИН

Назва англійською мовою:  Daptomycin.
Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Інші антибактеріальні засоби. Даптоміцин — це натуральний продукт класу циклічних ліпопептидів, який проявляє активність лише щодо грампозитивних бактерій. Цей циклічний ліпопептид є результатом ферментації Streptomyces roseosporus.

Покази: ускладнені інфекції шкіри та її похідних структур, спричинених чутливими грам позитивними бактеріями та бактеріємія, викликана Staphylococcus aureus

Альтернативні назви / синоніми: кубіцин, Dapzura.
Діюча речовина: даптоміцин.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Обмежені дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Доступна інформація про випадки лікування даптоміцином в ІІ та ІІІ триместрах вагітності. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, проте обмежений досвід лікування вагітних не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Висока молекулярна вага препарату обмежуватиме вплив на ембріон/плід. Крім того, більшість антибіотиків відноситься до препаратів з низьким пренатальним ризиком.

ЯКЩО СТАН МАТЕРІ ПОТРЕБУЄ ЛІКУВАННЯ, ТО ВВЕДЕННЯ ДАПТОМІЦИНУ НЕ СЛІД ЗУПИНЯТИ/НЕ ПРИЗНАЧАТИ ЧЕРЕЗ ВАГІТНІСТЬ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у вагітних щурів і кролів з внутрішньовенними дозами, які у 2 і 4 рази відповідно перевищували рекомендовану дозу для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Не було виявлено несприятливого впливу на плід. У дослідженні, яке вивчало фертильність та постнатальний розвиток, самкам щурів препарат вводили внутрішньовенно з 14 дня перед паруванням і до 20 дня лактації. При цьому не було виявлено несприятливих як пре-, так і постнатальних ефектів. Досліджень карциногенності не проводилось, тести на мутагенність та кластогенність були негативними. Лікування самців і самок щурів 9-кратними до рекомендованої для людини дозами, виходячи з концентрації у плазмі, не порушувало фертильності у цих тварин.

Інформація щодо впливу на плід:

Даптоміцин оборотно зв’язується з білками плазми на рівні 90-93%, переважно з альбуміном. У пацієнтів з нормальною функцією нирок період напіввиведення складає 8 годин, елімінується переважно з сечею. У випадку порушення функції нирок період напіввиведення подовжується.

Невідомо, чи даптоміцин проникає через плаценту у людини. Висока молекуоярна вага обмежуватиме плацентарний трансфер.

Відомо, що антибіотик з подібним спектром дії та молекулярною вагою – ванкоміцин – проникає через плаценту наприкінці ІІ триместру вагітності і його можна виявити в амніотичній рідині і пуповинній крові.

У 2005 році повідомлено про жінку у ІІІ триместрі вагітності, ліковану курсом внутрішньовенного введення дантоміцину тривалістю 6 тижнів в дозі 6 мг/кг/день з приводу гострого бактеріального ендокардиту трикуспідального клапану. Інші антибіотики не справились  з інфекцією, спричиненою метицилін-чутливим S.Aureus, яка була вторинною до периферійного центрального катетеру для гіпераліментації.

Подібний випадок трапився і у 2010 році: жінка на 14 тижні вагітності з анамнезом зловживання наркотичних речовин (внутрішньовенне введення) та ендокардитом трикуспідального клапану, спричиненого метицилін-чутливим S.Aureus. Вагітна отримала курс внутрішньовенно  введеного даптоміцину тривалістю 6 тижнів, в дозі 6 мг/кг/день, що усунуло інфекцію. На 37 тижні проведено кесаревий розтин з народженням здорового хлопчика вагою 3068 грам, оцінкою за шкалою Апгар 8 і 9 балів на 1-й і 5-й хвилинах відповідно.

Повідомляється про пієлонефрит у жінки на 27 тижні вагітності, який був спричинений Enterococcus faecium, резистентним до ванкоміцину. В крові, отриманої з катетера виявлено позитивний результат щодо Ralstonia pickettii, резистентного до метициліну Staphylococcus epidermidis, Enterobacter gergoviae. Жінка була успішно пролікована 14-денним курсом внутрішньовенного даптоміцину в дозі 4 мг/кг/день та меропенему в дозі 1 грам кожні 8 годин. У жінки почались передчасні пологи через 1 місяць після завершення вищезгаданої терапії, новонароджена дитина не мала ні інфекцій, ані будь-яких аномалій.

Згідно з повідомленням 2014 року 34-річна жінка лікувалась даптоміцином протягом 14 днів, починаючи з 27 тижня вагітності, з приводу панікуліту, викликаного резистентного до метициліну Staphylococcus epidermidis. Лікування було успішним, без несприятливих наслідків у матері та плода.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Виходячи з молекулярної ваги до грудного молока приникатиме невелика кількість даптоміцину. Так, відомо про лікування жінки в період грудного вигодовування, коли немовляті було 5 місяців: внутрішньовенний курс тривалістю 28 днів – даптоміцину 6,7 мг/кг/день та ертапенему 1 грам/день з приводу складного випадку запального захворювання органів малого тазу. На 27 день отримали серію зразків грудного молока. Найвища концентрація склала 44,7 нг/мл через 8 годин після дози. Встановлено співвідношення молоко:плазма на рівні 0,0012. У немовляти, яке знаходилось на грудному вигодовуванні, не відзначено несприятливих наслідків.

В огляді 2009 року коротко підсумовано цей та інші випадки антибактеріальної терапії в період лактації у випадку виникнення резистентної до метициліну інфекції, спричиненої S. aureus.

Дослідження 2018 року інформує про 34-річну жінку, яка народила здорового доношеного хлопчика вагою 3270 грам і який знаходився на грудному вигодовуванні. Жінка була пролікована з приводу інфекції на шкірі пальця, спричиненої резистентним до метициліну S. Aureus, даптоміцином (500мг внутрішньовенно 1 раз в день протягом 14 днів). Було виміряно рівень цього препарату в 9 зразках грудного молока та 5 зразках плазми. Концентрація даптоміцину в молоці коливалась в межах 0,1214-0,3286 мкг/мл, а в плазмі – 19,89-199,07 мкг/мл. Співвідношення молоко:плазма в 5 проаналізованих випадках коливалось в межах  0,002 – 0,006.

Дуже низька концентрація даптоміцину в грудному молоці відповідає його молекулярній вазі. Оскільки даптоміцин призначається внутрішньовенно, не очікується системної абсорбції у немовляти, навіть якщо препарат проникне до грудного молока. Однак, модифікація кишкової флори дитини, що призводить до діареї та інших ускладнень може змінити цей процес. Тому, якщо стан жінки потребує призначення даптоміцину в період лактації, немовля слід ретельно перевіряти щодо функції шлунково-кишкового тракту.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Daptomycin Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Daptomycin: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Daptomycin – NCBI Bookshelf. Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. Daptomycin Hospira: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
  8. Daptomycin injection, powder, lyophilized, for solution. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

 

Адаптовано 28.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!