МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАПТОМІЦИН

Назва англійською мовою:  Daptomycin.
Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Інші антибактеріальні засоби. Даптоміцин — це натуральний продукт класу циклічних ліпопептидів, який проявляє активність лише щодо грампозитивних бактерій. Цей циклічний ліпопептид є результатом ферментації Streptomyces roseosporus.

Покази: ускладнені інфекції шкіри та її похідних структур, спричинених чутливими грам позитивними бактеріями та бактеріємія, викликана Staphylococcus aureus

Альтернативні назви / синоніми: кубіцин, Dapzura.
Діюча речовина: даптоміцин.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Обмежені дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Доступна інформація про випадки лікування даптоміцином в ІІ та ІІІ триместрах вагітності. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, проте обмежений досвід лікування вагітних не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Висока молекулярна вага препарату обмежуватиме вплив на ембріон/плід. Крім того, більшість антибіотиків відноситься до препаратів з низьким пренатальним ризиком.

ЯКЩО СТАН МАТЕРІ ПОТРЕБУЄ ЛІКУВАННЯ, ТО ВВЕДЕННЯ ДАПТОМІЦИНУ НЕ СЛІД ЗУПИНЯТИ/НЕ ПРИЗНАЧАТИ ЧЕРЕЗ ВАГІТНІСТЬ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у вагітних щурів і кролів з внутрішньовенними дозами, які у 2 і 4 рази відповідно перевищували рекомендовану дозу для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Не було виявлено несприятливого впливу на плід. У дослідженні, яке вивчало фертильність та постнатальний розвиток, самкам щурів препарат вводили внутрішньовенно з 14 дня перед паруванням і до 20 дня лактації. При цьому не було виявлено несприятливих як пре-, так і постнатальних ефектів. Досліджень карциногенності не проводилось, тести на мутагенність та кластогенність були негативними. Лікування самців і самок щурів 9-кратними до рекомендованої для людини дозами, виходячи з концентрації у плазмі, не порушувало фертильності у цих тварин.

Інформація щодо впливу на плід:

Даптоміцин оборотно зв’язується з білками плазми на рівні 90-93%, переважно з альбуміном. У пацієнтів з нормальною функцією нирок період напіввиведення складає 8 годин, елімінується переважно з сечею. У випадку порушення функції нирок період напіввиведення подовжується.

Невідомо, чи даптоміцин проникає через плаценту у людини. Висока молекуоярна вага обмежуватиме плацентарний трансфер.

Відомо, що антибіотик з подібним спектром дії та молекулярною вагою – ванкоміцин – проникає через плаценту наприкінці ІІ триместру вагітності і його можна виявити в амніотичній рідині і пуповинній крові.

У 2005 році повідомлено про жінку у ІІІ триместрі вагітності, ліковану курсом внутрішньовенного введення дантоміцину тривалістю 6 тижнів в дозі 6 мг/кг/день з приводу гострого бактеріального ендокардиту трикуспідального клапану. Інші антибіотики не справились  з інфекцією, спричиненою метицилін-чутливим S.Aureus, яка була вторинною до периферійного центрального катетеру для гіпераліментації.

Подібний випадок трапився і у 2010 році: жінка на 14 тижні вагітності з анамнезом зловживання наркотичних речовин (внутрішньовенне введення) та ендокардитом трикуспідального клапану, спричиненого метицилін-чутливим S.Aureus. Вагітна отримала курс внутрішньовенно  введеного даптоміцину тривалістю 6 тижнів, в дозі 6 мг/кг/день, що усунуло інфекцію. На 37 тижні проведено кесаревий розтин з народженням здорового хлопчика вагою 3068 грам, оцінкою за шкалою Апгар 8 і 9 балів на 1-й і 5-й хвилинах відповідно.

Повідомляється про пієлонефрит у жінки на 27 тижні вагітності, який був спричинений Enterococcus faecium, резистентним до ванкоміцину. В крові, отриманої з катетера виявлено позитивний результат щодо Ralstonia pickettii, резистентного до метициліну Staphylococcus epidermidis, Enterobacter gergoviae. Жінка була успішно пролікована 14-денним курсом внутрішньовенного даптоміцину в дозі 4 мг/кг/день та меропенему в дозі 1 грам кожні 8 годин. У жінки почались передчасні пологи через 1 місяць після завершення вищезгаданої терапії, новонароджена дитина не мала ні інфекцій, ані будь-яких аномалій.

Згідно з повідомленням 2014 року 34-річна жінка лікувалась даптоміцином протягом 14 днів, починаючи з 27 тижня вагітності, з приводу панікуліту, викликаного резистентного до метициліну Staphylococcus epidermidis. Лікування було успішним, без несприятливих наслідків у матері та плода.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Виходячи з молекулярної ваги до грудного молока приникатиме невелика кількість даптоміцину. Так, відомо про лікування жінки в період грудного вигодовування, коли немовляті було 5 місяців: внутрішньовенний курс тривалістю 28 днів – даптоміцину 6,7 мг/кг/день та ертапенему 1 грам/день з приводу складного випадку запального захворювання органів малого тазу. На 27 день отримали серію зразків грудного молока. Найвища концентрація склала 44,7 нг/мл через 8 годин після дози. Встановлено співвідношення молоко:плазма на рівні 0,0012. У немовляти, яке знаходилось на грудному вигодовуванні, не відзначено несприятливих наслідків.

В огляді 2009 року коротко підсумовано цей та інші випадки антибактеріальної терапії в період лактації у випадку виникнення резистентної до метициліну інфекції, спричиненої S. aureus.

Дослідження 2018 року інформує про 34-річну жінку, яка народила здорового доношеного хлопчика вагою 3270 грам і який знаходився на грудному вигодовуванні. Жінка була пролікована з приводу інфекції на шкірі пальця, спричиненої резистентним до метициліну S. Aureus, даптоміцином (500мг внутрішньовенно 1 раз в день протягом 14 днів). Було виміряно рівень цього препарату в 9 зразках грудного молока та 5 зразках плазми. Концентрація даптоміцину в молоці коливалась в межах 0,1214-0,3286 мкг/мл, а в плазмі – 19,89-199,07 мкг/мл. Співвідношення молоко:плазма в 5 проаналізованих випадках коливалось в межах  0,002 – 0,006.

Дуже низька концентрація даптоміцину в грудному молоці відповідає його молекулярній вазі. Оскільки даптоміцин призначається внутрішньовенно, не очікується системної абсорбції у немовляти, навіть якщо препарат проникне до грудного молока. Однак, модифікація кишкової флори дитини, що призводить до діареї та інших ускладнень може змінити цей процес. Тому, якщо стан жінки потребує призначення даптоміцину в період лактації, немовля слід ретельно перевіряти щодо функції шлунково-кишкового тракту.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Daptomycin Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Daptomycin: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Daptomycin – NCBI Bookshelf. Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. Daptomycin Hospira: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
  8. Daptomycin injection, powder, lyophilized, for solution. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

 

Адаптовано 28.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...