МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ

Назва англійською мовою:  dabigatran etexilate.
Група/призначення:

Антикоагулянт, інгібітор тромбіну.

Альтернативні назви / синоніми: прадакса.
Діюча речовина: дабігатран етексилат.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання дабігатрану етексилату в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, а відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє належно оцінити ризик для ембріону/плода. Допоки не буде накопичено достатньо інформації, препаратами вибору для вагітних в якості антикоагулянтів залишаються низькомолекулярні гепарини.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У вагітних щурів дози, які у  2,6-3 рази перевищували вплив, отримуваний у людини при використанні дози 300 мг/день, виходячи з AUC* (максимальна рекомендована добова доза для людини, MRHD), які вводили після імплантації, призводили до підвищення частоти загибелі плодів і надмірних вагінальних і маткових кровотеч, ближче до моменту пологів. Такі дози також спричиняли підвищення частоти затриманої або нерегулярної осифікації кісток черепа та хребців. Препарат не індукував розвиток великих вад у щурів і кролів (дози, застосовані у кролів невідомі). При лікуванні самців і самок щурів дабігатраном перед паруванням і до імплантації (6-й день вагітності) дозами, наведеними вище, відзначали зменшення числа імплантацій.

Дворічне дослідження у мишей і щурів не виявило карциногенності. В численних дослідах не спостерігали мутагенних ефектів.

Інших, крім зменшення числа імплантацій, несприятливих впливів на фертильність у самців і самок щурів не спостерігали.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат є прямим інгібітором тромбіну, вводиться перорально. Призначається для зменшення ризику інсульту та системної емболії у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь. Після перорального прийому препарат конвертується до дабігатрану, активного агенту. Надалі дабігатран метаболізується до 4 різних ацил глюкуронідів, всі з яких мають аналогічні дабігатрану властивості.

Рівень зв’язування з білками плазми становить 35%, період напіввиведення – 12-17 годин.

Невідомо, чи дабігатран етексилат або дабігартан проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага основної сполуки та дабігатрану, низький рівень зв’язування з білками, довгий період напіввиведення припускають трансфер до ембріону/плода.

В огляді 2010 року щодо нових пероральних антикоагулянтів зазначено відсутність плацентарного трансферу препарату (без посилань на джерела).

Рев’ю 2018 року описало 27 вагітностей з впливом дабігатрану з неповною інформацією про результати цих вагітностей. Наступна стаття охопила 36 вагітностей, результати були доступні у 16 випадках: 2 самовільні викидні, 8 медичних абортів, 6 народжених живими – у всіх категоріях без вроджених вад.

Найчастіші побічні ефекти препарату: біль/дискомфорт в шлунку, нудота, діарея, розлади травлення, кровотечі (носові, ротові, вагінальні, ректальні) – можливі кровотечі в пологах.

Застосування препарату під час вигодовування:

Молекулярна вага основної сполуки, низький рівень зв’язування з білками, довгий період напіввиведення припускають екскрецію препарату та його метаболітів до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі, препарат абсорбується перорально. Вторинне джерело повідомляє про 2 жінок, які в період лактації приймали 2,6 мг/кг дабігатрану і він виявлявся в грудному молоці. В цих двох випадках було визначено пік концентрації препарату на рівні 8,2 мкг/л через 7 годин в однієї жінки та 52,6 мкг/л через 171 годину в іншої.Допоки не буде накопичено достатньо інформації, препаратами вибору в період лактації в якості антикоагулянтів залишаються низькомолекулярні гепарини.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” http://www.reprotox.org
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/?term=dabigatran.
  4. Інформація з бази даних “Drugs.com” – https://www.drugs.com/search.php?searchterm=dabigatran&sources%5B%5D=.
  5. Інформаційний портал про ліки Національної медичної бібліотеки США – https://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/name/dabigatran.
  6. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD – https://www.rxlist.com/pradaxa-drug.htm.
  7. Niebyl, J, Simpson, J, Glob. libr. women’s med., (ISSN: 1756-2228) 2008; DOI 10.3843/GLOWM.10096 https://www.glowm.com/section_view/heading/teratology-and-drugs-in-pregnancy/item/96.
  8. Інформація про ліки з сайту Національної медичної бібліотеки США “MedlinePlus” – https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610024.html.

 

Адаптовано 25.07.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 25.07.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...