МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КОМП’ЮТЕРИ /МОНІТОРИ ТА ВАГІТНІСТЬ

Комп’ютер – це програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі. У вузькому значенні  – це електронний цифровий програмований пристрій (електронна обчислювальна машина) для проведення обчислень заздалегідь визначеним алгоритмом. Наразі практично всі існуючі на сьогодні комп’ютери є електронно-обчислювальними машинами.

Терміни монітор та дисплей дещо відмінні. Дисплей, як пристрій для відображення інформації, має ширше застосування, наприклад, дисплей мобільного телефону, а термін монітор пов’язується з комп’ютером або телеекраном дистанційного спостереження. Розрізняють монітори: на основі електронно-променевої трубки (CRT); рідкокристалічні (LCD, TFT як підвид LCD); плазмові; проекційні; OLED-монітори; на основі електронно-променевої трубки (CRT); рідкокристалічні (LCD, TFT як підвид LCD); плазмові; проекційні; OLED-монітори.

Монітори, побудовані на електронно-променевих трубках (ЕПТ), активно витісняються новим поколінням рідкокристалічних моніторів, зручнішим і економнішим. Екрани LCD (Liquid Crystal Display, рідкокристалічні монітори) зроблені з речовини (цианофеніл), що перебуває в рідкому стані, але при цьому має деякі властивості, притаманні кристалічним тілам. Фактично це рідина з анізотропними властивостями (зокрема, оптичними), зв’язаних з упорядкованістю орієнтації її молекул.

Колишні відео дисплейні термінали з електронно-променевими трубками були подібними до відео екранів старих телевізорів. Старі телевізори вважалися істотним джерелом іонізуючого опромінення, але використання свинцевого скла для виготовлення кінескопів, з початку 1960  усунуло це джерело радіації. Нові телевізійні і комп’ютерні системи, які використовують менші та легші рідкокристалічні дисплеї, дають мале випромінювання будь-якого виду. Інші форми електромагнітного випромінювання від відеодисплеїв вимірювали у 1980 роках в присутніх на ринку приладах. Вимірювали радіацію задніх та бокових поверхонь пристроїв, а також звернули увагу на можливе опромінення людини, яка знаходиться біля пристрою. Ряд досліджень вказує на те, що відео дисплейні термінали не випромінюють іонізуючої радіації, а не іонізуюча радіація та магнітні поля, асоційовані з цими одиницями не продукуються в біологічно активних кількостях.  Додаткові дослідження визначали ефекти змінних в часі «пилкоподібних» магнітних полів, асоційованих з відеодисплеями.

Комп’ютерний термінал – пристрій, що використовується для взаємодії користувача (або оператора) з комп’ютером або комп’ютерною системою, локальною або віддаленою. Інформація, що виводиться терміналом може бути як текстовою, так і графічною. Термінал з можливостями обробки даних і пам’яттю називається інтелектуальним. До одного комп’ютера можна підключити декілька терміналів.

Альтернативні назви / синоніми:

Вплив комп’ютерних терміналів на вагітність, вплив відеодисплейних терміналів на вагітність, монітори та вагітність, дисплеї та вагітність.

Діюча речовина:  

Різні види опромінення.

Рекомендації при вагітності:

Обмеження в І триместрі; взагалі до 20-ти годин на тиждень.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Вплив під час вагітності (короткий висновок):

Використання відео дисплеїв/терміналів/моніторів (Video display terminals, VDTs) не вважається причиною несприятливих результатів вагітностей, тим більше, що практично всі термінали замінюються на дисплеї без електронно-променевої трубки.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Вагітних щурів та мишей піддавали впливу поля/опромінення набагато вищого, ніж вироблене терміналами/дисплеями. В жодного виду тварин не виявлено ознак токсичності.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Проводилось дослідження щодо самовільних викиднів серед працівниць телефонної компанії в Мічигані. Серед 29 вагітностей з впливом відео терміналів зареєстровано 6 викиднів, а в групі з 97 жінок без такого впливу – 8 випадків. Хоча ця різниця була статистично значимою, автор залишив відкритим питання про вплив інших потенційних факторів, пов’язаних з робочим місцем, яке значно відрізнялось в двох групах жінок в цій компанії.

П’яти дослідженням випадок-контроль не вдалось знайти асоціації між вродженими вадами розвитку та впливом на матерів комп’ютерних терміналів/дисплеїв. Однак, одне велике дослідження випадок/контроль припустило невелике, але істотне підвищення ризику самовільного переривання у жінок, які повідомили про користування комп’ютерним терміналом/дисплеєм понад 20 годин на тиждень в І триместрі вагітності. Проте жінок опитували стосовно такого впливу через більш ніж 2 роки після вагітності, що могло вплинути на результати. Підвищену частоту самовільних переривань можна пояснити також іншими непроаналізованими факторами, такими як ергономічні умови праці та пов’ язаний з роботою стрес. Ця гіпотеза підтримується дослідженням випадок-контроль, яке виявило, що частота викиднів зростала у жінок з певним робочим місцем  без впливу комп’ютерного терміналу/дисплею. Проводилось порівняння ретроспективно та проспективно отриманої інформації щодо зазначеного вище впливу, причому проспективні дані не підтверджують ретроспективних.

Дослідження, проведені американським національним інститутом охорони праці та здоров’я моніторували частоту спонтанних абортів у 882 вагітних з професійним використанням комп’ютерних терміналів/дисплеїв при вагітності. Не виявлено асоціації між таким професійним впливом, впливом супутнього електромагнітного поля та самовільним перериванням вагітності. Аналогічні негативні результати повідомлені іншим епідеміологічним дослідженням. Визначення ймовірності ризику низької ваги новонароджених,  передчасних пологів, малості для гестаційного віку не виявило його підвищення.

Хоча фінське дослідження, наведене вище, не виявило загального підвищення ризику спонтанних абортів при використанні комп’ютерних терміналів/дисплеїв, воно повідомляє про підвищення ризику для жінок, які працюють з терміналами, що випромінюють високі рівні вкрай низькочастотного магнітного поля. В кожній групі було менш, ніж 20 жінок.

Отримані дані свідчать про те, що величина ризику від самого терміналу/дисплею є дуже малим, якщо взагалі існує.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Данське дослідження оцінювало професійний вплив комп’ютерних терміналів/дисплеїв на фертильність. У жінок, які працювали з зазначеними приладами понад 21 годину на тиждень та більше відзначили відносно підвищений ризик затримки настання вагітності (понад 1 рік). Такого ризику не виявлено для жінок, які професійно контактували з терміналами менше 21 години на тиждень.

Інше дослідження повідомляє про більшу ймовірність впливу терміналів/дисплеїв у жінок з ендометріозом (співвідношення шансів 3,69, 95% ДІ 1,50-9,13). Асоціація з цервікальним непліддям не була статистично значимою (2,65, 95% ДІ 0,99-7,12).

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 15.01.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.01.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!