МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ВУГІЛЛЯ

Група/призначення:

Органічна речовина, паливно-енергетична сировина. Види вугілля:

  • Викопне вугілля (fossil coal (mineral)- тверда осадова порода, горюча копалина, утворена шляхом вуглефікації рослинних залишків, паливно-енергетична сировина.
  • Кам’яне вугілля (black, mineral coal) – тверда горюча корисна копалина, один з видів вугілля викопного, проміжний між бурим вугіллям і антрацитом.
  • Буре вугілля (brown coal) вугілля з низьким ступенем вуглефікації, що зберігає анатомічну структуру рослинної речовини, з якої воно утворилося.
  • Антрацит – твердий, високої щільності, блискучий різновид вугілля, що містить більш 90 % вуглецю і має низький відсоток домішок.
  • Деревне вугілля (charcoal) – мікропористий високовуглецевий продукт, що утворюється при піролізі деревини без доступу повітря.
  • Активоване вугілля ( activated coal) –  пориста вуглецева речовина з високими адсорбційними властивостями та гідрофобністю. Містить величезну кількість пор і тому має дуже велику поверхню, внаслідок чого – високу адсорбцію. Отримують карбонізацією з органічних матеріалів (деревини, кістки, цукру, крові, горіхової шкаралупи, торфу, бурого вугілля, відходів паперового виробництва, тощо) і подальшим активуванням. Медичний препарат – вугілля активоване – використовується в якості ентеросорбенту.
Альтернативні назви/ синоніми:

Викопне вугілля, кам’яне вугілля, буре вугілля, антрацит, активоване вугілля.

 Діюча речовина: вугілля.
Рекомендації при вагітності:

Уникати промислового впливу.

Рекомендації при лактації: немає даних.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Вплив на вагітних щурів токсичних для матері рівнів продуктів вугілля порушує розвиток ембріона. Дослідження щодо людини асоціює можливий вплив діоксиду сірки протягом вагітності з електростанцій, які працюють на вугіллі,  зі  скороченням тривалості вагітності і нижчою вагою при народженні.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Вплив продуктів вугілля на вагітних щурів підвищив перинатальну смертність та випадки розщілини піднебіння і маленького розміру легенів у потомства. В цих дослідженнях була істотна токсичність від лікування для матері, що підвищувало можливість того, що негативний вплив на потомство був пов’язаний швидше з материнським захворюванням, ніж з прямим токсичним впливом продуктів вугілля. Поліциклічні ароматичні вуглеводи або їхні метаболіти досягають плаценту та плід після впливу на вагітних щурів частинок золи.

Інформація щодо впливу на плід.

Вугілля містить різноманітні сполуки вуглеводнів, азоту та сірки і залишки неорганічного матеріалу, який може мінятися залежно від географічного місця розташування. Вплив відбувається зазвичай частинками золи, продуктом згорання  вугілля. Крім того, деякі компоненти вугілля зустрічаються у виробництві альтернативних видів палива, як у газифікації вугілля.

У невеликому доклінічному дослідженні пероральне введення активованого вугілля успішно було застосоване для лікування холестазу у вагітних жінок. Активоване вугілля застосовується як абсорбент для лікування діареї. Таке застосування вугілля в середині менструального циклу не обмежило ефективність дії пероральних контрацептивів (комбіновані оральні контрацептиви).

Дослідження населення Аппалачі (гірська система на сході Північної Америки в США та Канаді), яке проживає близько ведення робіт по видобутку вугілля, ідентифікувало асоціацію з вродженими вадами розвитку системи кровообігу, органів дихання, центральної нервової системи, шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи та опорно-рухового апарату. Порівняння гірського видобутку вугілля з підземним припустило, що  серцево-судинні дефекти були асоційовані з близькістю до попереднього виду діяльності. У 2014 році наступне дослідження незалежної групи не виявило підвищеного ризику вроджених вад розвитку у дітей від жінок, які жили в гірничодобувних районах гірських країн, коли враховувалась медична установа, де народилась дитина.

Дослідження хорватських вчених виявило 704 жінок, які жили поблизу вугільних електростанцій та оцінили можливий вплив на них діоксиду сірки  і вугільних забруднювачів протягом вагітності.

Вищий та триваліший вплив викидів діоксиду сірки протягом перших двох місяців вагітності призвів до істотно коротшої тривалості вагітності та нижчої ваги при народженні. Незрозуміло, який економічний фактор взяли дослідники за орієнтир, тому, що він може варіюватися серед жінок, які живуть близько вугільного заводу.

Китайські дослідження повідомили про асоціацію між впливом забрудненого повітря всередині жилих приміщень від процесу спалювання вугілля та дефектами нервової трубки.

Ці дослідження виконувалися в китайській сільській громаді з високою частотою випадків дефектів нервової трубки, а про застосування фолієвої кислоти не повідомлялося.

Інше дослідження не показало зростання випадків низької ваги при народженні, передчасних пологів або дуже ранніх передчасних пологів серед дітей, чиї матері жили поблизу вугільного заводу у Флориді.

Інше китайське дослідження порівняло біомаркери пуповинної крові та крові новонародженого з неврологічними результатами в двох послідовних когортах новонароджених включених до (150 некурящих пар мати-дитина з 2002 року) та після (158 некурящих пар мати-дитина з 2005 року) закриття вугільної електростанції. Всі жінки жили в межах 2,5 км від заводу. Дані щодо кількості часу, проведеного вдома та проби повітря не були відомими. Середня концентрація нейротрофічного фактору головного мозку (brain-derived neurotrophic factor (BDNF), протеїну, який приймає участь в рості нейронів, у пуповинній крові був істотно вищим у когорті 2005 року в порівнянні з когортою 2002 року та середня окружність голови у новонароджених дослідження 2005 року була значно більшою (33,766 см з проти 34,130 см). Дослідники повідомили, що коефіцієнти розвитку були послідовно вищими в когорті 2005 року, аніж у когорті 2002 року щодо моторного, адаптивного, соціального та середнього показників розвитку, але ці знахідки не були статистично значимими. Серед живих одноплідних народжень протягом 1999-2006 років, новонароджені, які народилися від матерів, що живуть в окрузі 30 миль, де дме вітер від вугільної електростанції, протягом вагітності мали вищий ризик низької або дуже низької ваги  при народженні. Ймовірність таких результатів вагітності зросла на 6,50 та 17,12 відсотків, відповідно.

Застосування препарату під час вигодовування: немає даних.
Вплив на фертильність чоловіків та жінок: немає даних.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 13.01.2019 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.01.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!