МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦИЗАПРИД

Група/призначення:

Стимулятори моторики шлунково-кишкового тракту, гастроінтестинальні прокінетики. Це антагоніст серотоніну, який вивільняє ендогенний ацетилхолін та стимулює гастроінтестинальну моторику.

Покази: шлунково-стравохідний рефлюкс, діабетичний, ідіопатичний та медикаментозний гастропарез, анорексія, функціональний та ідіопатичний запори, синдром дистальної кишкової непрохідності, постпрандіальна функціональна диспепсія, гіпокінезія жовчного міхура, синдром зригування у новонароджених.

Альтернативні назви / синоніми:

Перістил, препульсид, коордінакс.

Діюча речовина: цизаприд.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Препарат не був тератогенним у двох видів тварин, хоча спостерігали ембріо-фетальну токсичність на фоні 10-кратної максимальної рекомендованої для людини дози. Вважається, що цизаприд не є великим тератогеном для людини. Однак, дані про використання у людини обмежені, що не дає можливості адекватно оцінити безпечність. Більше того, дослідження не мало чутливості для ідентифікації малих аномалій через відсутність стандартизації. Також можливий пропуск великих вроджених вад розвитку, які пізніше діагностуються в зв’язку з терміном опитування.

Цизаприд вилучено з фармацевтичного ринку в США в липні 2000 року через ризик важкої аритмії та смерті.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

В експериментальних тварин – кролів та щурів – цизаприд був ембріотоксичним та фітотоксичним при дозах, які у 12 та 100 разів перевищують максимальну рекомендовану для людини, відповідно. Також зазначали затримку внутрішньоутробного розвитку та неонатальну смертність. Дослідження у щурів після 2000 року з одноразовою дозою на 13 гестаційний день продемонстрували підвищення частоти редукційних вад пальців та зменшення виживання плодів. Ці ефекти віднесені до гіпоксії, яка супроводжувала аритмії у ембріонів.

Інформація щодо впливу на плід:

Обмежений досвід застосування при вагітності у людини.

Недоношені немовлята, малі для гестаційного віку, здається, є особливо чутливими до аритмогенних властивостей цизаприду.

Когортне дослідження 1998 року повідомляє про результати вагітностей жінок, яким лікарі загальної практики в Англії виписали 1 з 34 нових препаратів. Інформацію отримували шляхом опитування лікарів через місяць  після передбачуваних пологів. Вважають, що при 831 (78%) вагітності новий препарат приймався в І триместрі. Виявлено 14 вроджених вад (2,5%) серед 557 одноплідних вагітностях (10 двієнь). Крім того в обох абортованих плодів виявили вроджені вади розвитку. Однак, тільки невелика кількість абортусів була обстежена. Цизаприд приймався в І триместрі при 12 вагітностях з наступними результатами: 2 медичні аборти, 1 втрачена з-під нагляду вагітність, 10 доношених новонароджених (1 двійня). В інших двох випадках цизаприд приймали у ІІ та/або ІІІ триместрах.

Проспективне мультицентрове дослідження порівняло результати вагітностей 129 жінок, які приймали цизаприд в період вагітності з двома групами відповідних контролів. Оцінювали великі та малі аномалії, вагу новонароджених (включно з меншою за 2500 грам), число народжених живими (включно з недоношеними), спонтанні та індуковані аборти, дистрес плода, гестаційний вік при народженні. Всі жінки основної групи та контрольних звертались до однієї з 10 антенатальних консультативних служб. Середня добова доза цизаприду становила 25 мг (5-120 мг), середня тривалість лікування 4,6 тижнів (0,14-41 тиждень). Із 113 жінок (87,6%), які приймали ципразид, 88 (68,2%) робили це в період органогенезу. Не виявлено істотної різниці в результатах між основною та контрольними групами.

Застосування препарату під час вигодовування:

Цизаприд проникає до грудного молока людини. Так, 10 жінок безпосередньо після пологів (в середньому через 1,2 дні), які вирішили не годувати своїх дітей, отримували перорально 20 мг препарату кожні 8 годин протягом 4 днів. Зразки молока аналізували за 3 та 4 дні перед та через годину після отримання дози. Однократний зразок сироватки отримали на 4 день через годину після дози. Середня концентрація в грудному молоці безпосередньо перед дозою на 3 та 4 день становила 4,2 нг/мл та 4,8 нг/мл, відповідно. В молоці в ці два дні концентрація через годину після дози становила 6,2 нг/мл. На цей час рівень в сироватці становив 137 нг/мл, співвідношення молоко:сироватка – 0,063. Підраховано, що немовля на грудному вигодовуванні отримає дозу препарату 1 мкг/кг/день, тобто, 0,1% материнської дози, що в 600-800 разів нижче від звичайної терапевтичної дози для дитини.

Американська академія педіатрії класифікує цизаприд як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату доза 40 мг/кг/день у самок щурів знижує фертильність, а у потомства жіночої статі щурів, які пренатально зазнали впливу дози 10 мг/кг/день відзначали несприятливий вплив на плідність. Не виявлено впливу на фертильність у самців щурів, лікованих пероральними дозами до 160 мг/кг/день.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 06.12.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.12.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!