МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ХОЛЕВА КИСЛОТА

Група/призначення:

Кислота з групи жовчних кислот.

Жовч людини містить переважно холеву кислоту,  хенодезоксихолеву (препарат хенодіол) та дезоксихолеву кислоти, в дуже малих кількостях – літохолеву, алохолеву, урсодезоксихолеву кислоти (препарат урсодіол). З них лише холева й хенодезоксихолева кислоти утворюються в печінці (з холестерину), інші – в кишечнику, звідки всмоктуються в кров, надходять у печінку, потім знову виділяються печінкою в складі жовчі.

Альтернативні назви / синоніми:

Холбам/колбам, Е1000 (харчова добавка).

Діюча речовина: холева кислота.
Рекомендації при вагітності:

Доведено несприятливі наслідки внутрішньопечінкового холестазу вагітних.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Введення холевої кислоти плодам овець не призводило до несприятливих наслідків. Контрольовані дослідження у людини не проводились.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Бразильське дослідження у вагітних хом’яків виявило, що додавання до дієти 0,5% холевої кислоти призводить до запального ураження гепатобіліарної системи у дорослих особин та помірного запалення у молодих. Токсична для матері доза також викликала зниження розміру плодів. Годування вагітних мишей 0,5% холевої кислоти призводило до підвищення концентрації в сироватці та печінці жовчних кислот та дисліпідемії, але не викликало зміни толерантності до глюкози, ваги матерів, розмірів та ваги плодів. У потомства жіночої статі від тварин, яких годували холевою кислотою, розвивався діабет та ожиріння.

Дослідження з використанням міоцитів новонароджених щурів припустило, що холева кислота може пригнічувати активність міоцитів через перезавантаження кальцієм, таким чином призводячи до раптової смерті плоду.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Холева кислота в нормі присутня в жовчі немовлят після народження і виявляється в жовчі плодів у другому триместрі вагітності. Концентрація в плазмі матері кон’югованого холату в нормі зростає під час вагітності. Холева кислота (холбам/колбам) використовується для лікування порушення синтезу жовчних кислот внаслідок дефекту ферменту та розладів спектру синдрому Цельвегера з ураженням печінки.

Концентрація в плазмі деяких жовчних кислот підвищується при нормальній вагітності. При внутрішньопечінковому холестазі вагітних концентрація холевої кислоти та інших зростає більш помітно. У людини внутрішньопечінковий холестаз асоціюється з недоношеністю та загибеллю плодів, однак, введення холевої кислоти плодам ягнят не було шкідливим для плодів.

Деякі акушери-гінекологи вірять в наявність асоціації між загальною концентрацією жовчних кислот та поганими результатами вагітностей і тому рекомендують індукцію пологів на 37-му тижні вагітності для попередження внутрішньоутробної загибелі плоду. Також повідомляється про підвищення рівня жовчних кислот в амніотичній рідині та пуповинній крові у деяких жінок з внутрішньопечінковим холестазом вагітних. Накопичення жовчних кислот в плодовій частині може призводити до несприятливих результатів вагітностей. Ретроспективний аналіз 187 вагітностей з холестазом виявив, що загальна концентрація жовчних кислот та тривалість їхнього впливу були предикторами зниження оцінки новонароджених за шкалою Апгар (менш ніж 7 балів) на 5-й хвилині. Деякі унікальні жовчні кислоти утворюються в печінці плоду. Як правило, вони транспортуються від плоду до матері для екскреції з сечею.

У 2014 році британська Obstetric Surveillance System, проаналізувавши дані від жінок з одноплідними вагітностями та вираженим внутрішньопечінковим холестазом, виявила істотне підвищення ризику передчасних пологів, потреби в інтенсивній допомозі для новонароджених, мертвонароджень при порівнянні з жінками контрольної групи.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Ендогенна холева кислота проникає до грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Деякі дослідники привертають увагу до підвищення холевої кислоти в матковій рідині і припускають, що холева кислота відповідальна за ембріотоксичні властивості останньої після рецептивного періоду перед імплантацією. Фолікулярна рідина людини містить холеву кислоту та інші жовчні кислоти. Роль холевої кислоти для фертильності невідома.

При введенні самцям мишей одного штаму дієти з 0,5% холевої кислоти протягом 0,5, 1-го, 2-х або 4-х місяців підвищувалась концентрація в плазмі жовчних кислот та знижувалась фертильність. У потомства цих самців дієта з холевою кислотою знижувала число дитинчат на послід після 4-х місяців (20%). У іншого штаму мишей такого ефекту не спостерігали.

Один з видів протизаплідної губки – безрецептурний внутрішньовагінальний контрацептивний засіб – містить 25 мг натрію холату, в якості одного із сперміцидів.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 19.06.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.06.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!