МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ХОЛЕСТИРАМІН

Група/призначення:

Гіполіпідемічні засоби. Це аніонобмінна смола, яка в кишечнику утворює комплекси з жовчними кислотами, які не всмоктуються, що і призводить до посилення виведення жовчних кислот з організму та зменшення всмоктування холестерину в кишечнику.

Покази: як засіб ад’ювантної терапії (в доповнення до дієти та фізичних вправ) для зниження підвищеного вмісту холестерину в сироватці хворих з первинною гіперхолестеринемією; як засіб для зниження підвищеного вмісту холестерину у хворих з комбінованою гіперхолестеринемією та гіпертригліцеридемією (однак не показаний у випадку, коли гіпертригліцеридемія є домінуючою патологією); для симптоматичного лікування діареї, викликаної жовчними кислотами у хворих із синдромом короткого кишечнику, а також для зняття свербежу при внутрішньопечінковому холестазі (в тому числі у вагітних). Протипоказаний при повній обструкції жовчних шляхів.

Внутрішньопечінковий холестаз вагітних проявляється в ІІ та ІІІ триместрах з раптовим початком важкого шкірного свербежу, який починається на долонях та підошвах і швидко поширюється. Свербіж триває протягом вагітності і погіршується вночі. Вторинне ураження включає лінійні та розідрані папули, що розвиваються внаслідок розчісування. Жовтяниця виникає в приблизно 10% пацієнтів внаслідок внутрішньопечінкового холестазу, часто супроводжується потемнінням сечі і світлим глинистим стільцем. Ці пацієнтки мають ризик розвитку стеатореї з мальабсорбцією жиророзчинних вітамінів, включно з вітаміном К, що може призводити до кровотеч та холелітіазу.

Див. статтю Шкірний свербіж та вагітність.

Альтернативні назви / синоніми: квестран, колестирамін.
Діюча речовина: холестирамін резин.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку. Доступна інформація про один випадок дефіциту вітаміну К в матері та в плода на фоні терапії холестираміном. Теоретично це підтверджується тим, що препарат зв’язується та гальмує абсорбцію різних нутрієнтів, включно з жиророзчинними вітамінами.

Слід зазначити, що препаратом вибору для лікування внутрішньопеінкового холестазу вагітних є урсодезоксихолева кислота (урсодіол).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При репродуктивних дослідженнях препарат давали щурам та кролям в дозах до 2 г/кг/день без несприятливих наслідків для плодів та впливу на фертильність. При порівнянні вагітних та невагітних щурів виявлено, що препарат не знижував концентрації холестерину в плазмі та/або не підвищував синтезу жовчних кислот. Лікування не впливало (при порівнянні з контрольними тваринами) на набирання ваги матерями, кількість та вагу плодів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Холестирамін використовується для лікування внутрішньопечінкового холестазу вагітних. За винятком описаного вище випадку – дефіциту вітаміну К – не спостерігали несприятливих наслідків при такій терапії.

Одне рев’ю пропонує використовувати холестирамін як препарат першої лінії для лікування свербежу, який супроводжує внутрішньопечінковий холестаз (див. статтю Шкірний свербіж та вагітність). Препарат зв’язується з жиророзчинними вітамінами і довготривале лікування може призвести до їхнього дефіциту в матері та/або плода. При одному з досліджень лікування дозою 9 грам/день протягом 12 тижнів не асоціювалось з ускладненнями з боку матері чи плода.

Повідомляється про 31-річну жінку, яку при 3 вагітності лікували холестираміном (8 г/день), починаючи з 19 тижня з приводу внутрішньопечінкового холестазу вагітних. На 22 тижні дозу збільшили до 16 г/день. Через 4 тижні з’явилась жовтяниця і на 29 тижні провели ультразвукове дослідження через скарги на зменшення рухів плода. При цьому виявили обширні двобічні субдуральні гематоми з гідроцефалією, гепатомегалію, двобічні плевральні випоти. Протромбіновий індекс матері був значно підвищеним, але відповів на введення 2 доз вітаміну К внутрішньовенно. Через тиждень після індукції пологів в зв’язку з дистресом плода народилась дитина вагою 1660 грам, яка померла через 15 хвилин. Вважають, що субдуральні гематоми виникли в результаті дефіциту вітаміну К, спричиненого холестираміном, холестазом або обома чинниками.

Повідомлення 1989 року інформує про використання холестираміну та інших препаратів для лікування запальних захворювань кишечника при вагітності. Холестирамін отримувало 7 жінок. Одна з них народила передчасно (до 37 тижня), а один з новонароджених був малим для гестаційного віку (менше 10-го перцентилю). Обидва ці випадки були радше пов’язані із захворюванням матерів, аніж з лікуванням.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid Recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 4 новонароджених, які зазнали впливу холестираміну в І триместрі та 33 – після І триместру.  Не зареєстровано жодного випадку вроджених вад розвитку.

Повідомлення 2006 року описало жінку на 28 тижні вагітності з внутрішньопечінковим холестазом. Вона спочатку отримувала холестирамін, який змінили на два окремі курси урсодіолу, що призвело до зменшення рівня трансаміназ та жовчних кислот. Незважаючи на лікування плід вагою 3400 грам загинув на 39 тижні. Аутопсія виявила меконій в бронхіолах та альвеолах, інших аномалій не виявляли. Причину смерті плода не встановлено.

Рев’ю 2013 року щодо використання препаратів для лікування холестазу вагітних порівнювало вплив урсодезоксихолевої кислоти та плацебо і виявило невелике, але істотне зменшення свербіння шкіри. Одне з досліджень не виявило підвищення частоти несприятливих результатів вагітностей у 62 жінок. Окрім того, даних було недостатньо для визначення ефективності інших препаратів у лікуванні холестазу вагітних. Інші препарати були наступними: S-аденозилметіонін (адеметіонін), гуарова камедь, активоване вугілля, дексаметазон, холестирамін, шалфей, відвар Yinchenghao, Danxioling, Yiganling (самостійно або в комбінації).

Відомо про випадки призначення холестираміну жінкам, яких лікували лефлуномідом (імуносупресор), для прискорення елімінації останнього з моменту діагностики вагітності. При цьому не спостерігали несприятливих наслідків.

Застосування препарату під час вигодовування:

Холестирамін є смолою, яка не абсорбується. Відсутня інформація про лікування в період лактації.

Оскільки препарат зв’язує жиророзчинні вітаміни, тривале лікування може призвести до дефіциту цих вітамінів у матері та немовляти на грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.01.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.01.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!