МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ХЛОРДЕКОН

yГрупа/призначення:

Хлорорганічні сполуки, інсектицид. Хлордекон є одним з продуктів розпаду мірекса.

Вироблявся в США, змішувався з іншими хімічними агентами в Західній Німеччині, експортувався в країни Центральної та Південної Америки для використання проти бананового довгоносика. В наш час більше не виробляється.

Альтернативні назви/синоніми: кепон.
Діюча речовина: хлордекон.
Рекомендації при вагітності: уникнення впливу.
Рекомендації при лактації: уникнення впливу.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня асоціація з вродженими вадами.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Міжнародна група вивчала вплив агенту в Гваделупі, де хлордекон широко використовувався на бананових плантаціях у 1990 роках, а забруднення продуктів харчування виявляли ще 20-25 років потому. У 2012 році ця група повідомила про можливий зв’язок між концентрацією хлордекону в пуповинній крові та грудному молоці у віці 3 місяців і поведінковими тестами у 7 місяців. Автори відзначають слабку асоціацію між наявністю визначуваної концентрації хлордекону в пуповині та оцінкою тонкого  моторного розвитку у віці 7 місяців. Наступний аналіз виявив істотний вплив тільки на тонкий моторний розвиток у хлопчиків віком 18 місяців. Пренатальний вплив хлордекону на немовлят чоловічої статі асоціювався з підвищенням концентрації тіреотропного гормону у віці 3 місяців. Інші аналізи повідомляють про можливе підвищення ризику передчасних пологів, що асоціюється з низьким рівнем хлордекону в материнській плазмі. Вищі концентрації асоціювались зі зменшенням ризику гестаційної гіпертензії. Хлордекон в пуповинній крові асоціювався з вищим індексом маси тіла у хлопчиків віком 3 місяців та дівчаток у віці 8 та 18 місяців (в основному за рахунок зменшення росту).

Застосування препарату під час вигодовування: 

Відсутня чітка асоціація між концентрацією хлордекону в молоці та показниками тестування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Вплив хлордекону призводив до неплідності як у самців, так і у самок гризунів. У самок втрата фертильності, ймовірно, пов’язана з індукцією персистуючої вагінальної тічки. Хлордекон мав слабку спорідненість з рецепторами естрогену, а у незрілих гризунів або птахів призводив до зростання ваги матки та маткових труб. У самок щурів порушувався розвиток статевих органів. Одна група дослідників описала порушення розвитку геніталій та сексуальної поведінки у самців щурів в результаті пренатального впливу агенту. Хлордекон після зв’язування з рецептором естрогену послаблює вплив на центральну нервову систему естрадіолу.

Хлордекон також впливав на репродукцію через центральні механізми токсичності. Ліковані самки щурів продемонстрували залежне від дози зменшення сексуальної сприйнятності, асоційоване із зростанням гіпоталамічного серотоніну та 5-гідроксиіндолоцтової кислоти, зниженням концентрації гіпоталамічного норадреналіну, підвищенням концентрації пре оптичного серотоніну. У самців щурів спостерігали зниження енкефаліно-подібної імунореактивності на 50% в передній долі гіпофізу без  впливу на нейроендокринну частину. Не виявлено різниці у самок щурів. Крім того, зростала концентрація бета-ендорфінів як у самок, так і в самців в передній долі, що свідчить про відсутність генералізованого пригнічуючого впливу хлордекону на опіоїдні пептиди гіпофізу. Значимість цих знахідок не зовсім зрозуміла, але вони підтримують теорію про те, що токсичність хлордекону опосередкована, принаймні, частково естрогено-подібною активністю, що впливає на інші гормони гіпофізу, включно з пролактином та лютеїнізуючим гормоном.

Вплив хлордекону на статевозрілу японську перепілку асоціювався зі зниженням висоти зародкового епітелію, залежним від дози та тривалості впливу. Ультраструктура сперматогенного епітелію не змінювалась.

Доступне тільки одне повідомлення про безпосередній вплив хлордекону на людину – працівників за період з квітня 1974 року до липня 1975. У 1975 році повідомили про раніше невідому хворобу з неврологічними симптомами (кепоновий тремор/похитування) та олігоспермію з аномальними та нерухливими сперматозоїдами. В крові було виявлено хлордекон і його токсичність для чоловічої репродуктивної системи. Неврологічні симптоми корелювали зі ступенем олігоспермії. При зменшенні концентрації хлордекону зростала рухливість сперматозоїдів. Не виявлено різниці між робітниками бананових плантацій та працівниками не сільськогосподарської галузі у Гваделупі на момент вагітності у якості сперми, концентрації фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого гормонів, інгібіну В, тестостерону, естрадіолу.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 07.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!