МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ХЛОРАМФЕНІКОЛ

Назва англійською мовою:  chloramphenicol.
Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування.

Альтернативні назви / синоніми: хлороміцетин, левоміцетин.
Діюча речовина: хлорамфенікол.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хлорамфенікол не є токсичним для плода, проте його слід використовувати з обережністю в пологах. Без наведення деталей одне повідомлення інформує про розвиток кардіоваскулярного колапсу («сірого синдрому») у немовлят жінок, яких лікували наприкінці вагітності цим препаратом. Через такий ризик ряд вчених вважає препарат протипоказаним в період вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Хлорамфенікол пригнічував ріст ембріонів курчат та спричиняв дефекти спланхноплеври та нервової трубки. У щурів пероральний прийом їжі з вмістом 2-4% хлорамфеніколу в другій половині вагітності призводив до виникнення набряку. Не спостерігали виникнення вроджених вад у щурів, кролів, мавп.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація про зв’язок хлорамфеніколу з вродженими вадами. Препарат проникає через плаценту на самому кінці вагітності, концентрація в пуповині сягає 30-106% від материнської.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мама-дитина, 98 з яких зазнали впливу хлорамфеніколу в І триместрі. 348 жінок використовували препарат в будь-якому терміні вагітності. Не було виявлено асоціації з великими або малими аномаліями, або окремими дефектами.

Повідомлення 1977 року описало жінку, яка в ІІ триместрі з приводу черевного тифу отримала 14-денний курс внутрішньовенного хлорамфеніколу в дозі 2 грами/день. Народилась доношена здорова дитина.

Повідомляється про 22 жінок на різних термінах вагітності, яких лікували хлорамфеніколом з приводу гострого пієлонефриту.

Контрольоване дослідження охопило 110 жінок, які отримали від 1 до 2 антибіотиків в І триместрі – всього протягом 589 тижнів. Хлорамфенікол приймався 205 тижнів. Частота вродженої патології була на рівні показника контрольної групи.

Повідомлення 1998 року інформує про використання хлорамфеніколу  для лікування плямистої лихоманки скелястих гір на 28 тижні вагітності. Жінка отримала внутрішньовенно 3 грами/день хлорамфеніколу та 2 грами/день цефтріаксону протягом тижня, а потім 3 тижні перорально амоксицилін. Народилась доношена здорова дитина вагою 3916 грам.

Застосування препарату під час вигодовування:

Хлорамфенікол проникає до грудного молока. Так, в двох зразках молока, отриманих з інтервалом у 24 години в однієї жінки, визначили рівень препарату 16 та 25 мкг/мл, співвідношення молоко : плазма склало 0,51 та 0,61 відповідно. Визначали як основний препарат, так і його метаболіт. Не було виявлено впливу на немовля.

Повідомлення 1964 року інформує про відсутність токсичного впливу на немовля при досягненні піку концентрації в молоці через 1-3 години після одноразової дози в 1 грам. Аналогічне дослідження виявило постійну екскрецію хлорамфеніколу до грудного молока після першого дня лікування. 5  пацієнток отримували 250 мг хлорамфеніколу перорально кожні 6 годин, встановлено мінімальну і максимальну концентрацію – 0,54 і 2,84 мкг/мл, а інші 5 жінок отримували перорально 500 мг препарату кожні 6 годин – відповідні показники склали 1,75 і 6,10 мкг/мл.

Невідомо, на скільки лікування в період лактації є безпечним. У 2001 році Американська академія педіатрії класифікувала цей препарат, як такий, що викликає стурбованість через потенційне пригнічення кісткового мозку. Інша публікація не рекомендувала  призначати хлорамфенікол в період лактації. Рівень препарату в грудному молоці є дуже низьким для виникнення «сірого синдрому», але теоретичний ризик пригнічення кісткового мозку існує. Двома іншими потенційними проблемами є модифікація флори кишківника та ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії. В 50 немовлят на грудному вигодовуванні, чиї матері лікувались хлорамфеніколом, спостерігали ряд несприятливих ефектів: відмову від грудей, засинання під час годування, кишкові гази, виражена блювота після годування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501494/.

 

Адаптовано 31.05.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 31.05.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!