МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ХЛОРАМБУЦИЛ

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб, алкілуюча сполука. Хлорамбуцил є ароматичним похідним азотистого іприту, що діє як біфункціональний алкілуючий агент. Крім порушення реплікації ДНК хлорамбуцил спричиняє апоптоз клітини. Цитотоксичний ефект хлорамбуцилу зумовлений самою сполукою та основним метаболітом, фенілоцтовим іпритом

Альтернативні назви / синоніми: лейкеран.
Діюча речовина: хлорамбуцил.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний в І триместрі.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Обмежений досвід застосування припускає, що хлорамбуцил є тератогеном для людини. Хлорамбуцил порушує ембріональний розвиток в експериментальних тварин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Лікування мишей та щурів в період вагітності може призводити до затримки розвитку та множинних вроджених вад, в залежності від дози та часу введення. У щурів препарат викликав розрив закритої нервової трубки. Препарат також призводив до токсичності та втрати ваги у матерів і, таким чином, несприятливі результати вагітностей. Аномальний розвиток продемонстровано в культурі ембріонів/кінцівок, так само як і при дослідженні з використанням контрольних тварин. Вважається, що тератогенність в експериментальних тварин обумовлена загибеллю клітин та порушенням синтезу ДНК. У щурів після пренатального впливу хлорамбуцилу відзначали зміни розвитку та функції нирок.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування при вагітності обмежений.

При лікуванні вагітних хлорамбуцилом народжувались немовлята як здорові, так і з вродженими вадами розвитку. Два повідомлення інформують про однобічну агенезію лівої нирки та сечоводу в абортованих плодів чоловічої статі після впливу препарату в І триместрі. Аналогічні наслідки спостерігали у тварин з таким впливом. В третьому випадку вагітну жінку лікували хлорамбуцилом з 10 тижня. Доношене немовля померло на 3 добу від множинних вад серцево-судинної системи. Четвертий випадок стосується жінки, яка отримувала 24 мг/день хлорамбуцилу протягом 3-4 тижнів вагітності. У самовільно абортованого в І триместрі плода виявлено дефект сітківки.

Хлорамбуцил є мутагеном та карциногеном. У немовлят з пренатальним впливом препарату про такі наслідки не повідомляється.

Дані одного рев’ю свідчать, що 40% немовлят з впливом антинеопластичних препаратів мали низьку вагу. Цей наслідок не був пов’язаним з терміном впливу препарату. Окрім того, за винятком кількох випадків, довготривалі дослідження щодо фізичного та розумового розвитку немовлят, які зазнали впливу хлорамбуцилу в ІІ триместрі (період нейробластної мультиплікації) не проводились.

Щодо наслідків професійного впливу антинеопластичних препаратів на результати вагітностей див. статтю циклофосфамід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Через потенційний несприятливий вплив на немовлят, які знаходяться на грудному вигодовуванні, хлорамбуцил протипоказаний в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Алкілуючі препарати можуть викликати пошкодження гонад, однак, вік пацієнта, доза та тривалість лікування є важливими параметрами для прогнозування функції гонад в подальшому. У самців щурів щотижневе введення хлорамбуцилу в дозах до 10 мг/кг не впливало на функцію яєчок, в той час як доза 8-10 мг/кг двічі тиждень порушувала сперматогенез та функцію клітин Лейдига.

При лікуванні чоловіків з приводу лімфоми олігоспермія була зворотною за умови, якщо загальна доза хлорамбуцилу не перевищувала 400 мг (біля 5,7 мг/кг). Повідомляється про 2 випадки лікування чоловіків високими дозами хлорамбуцилу у віці 14 та 27 років, які продемонстрували повернення до норми функцій гермінального епітелію через багато років після лікування. Один з чоловіків став батьком нормальної дитини через 22 роки після лікування.

Хлопчики у препубертатному періоді можуть бути більш стійкими до індукованого хлорамбуцилом негативного впливу на яєчка; невелика група таких пацієнтів продемонструвала нормальну функцію яєчок після лікування дозами до 8,2 мг/кг.

Порушення функції яєчників виявляли після терапії хлорамбуцилом, хоча молоді пацієнтки (дівчата) пройшли період статевого дозрівання в нормальному режимі. Високі дози препарату можуть призводити до зворотної аменореї.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 12.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 12.06.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!