МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФТИБУТЕН

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини.

Альтернативні назви / синоніми: цедекс.
 Діюча речовина: цефтибутен.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутній досвід застосування при вагітності у людини. В експериментальних тварин не виявлено тератогенних наслідків.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату дослідження не продемонстрували порушень фертильності у щурів при застосуванні доз до 2000 мг/кг/день, що у 43 рази вище від рекомендованої дози для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Також не виявлено тератогенних наслідків на фоні дози до 400 мг/кг/день у вагітних щурів і 40 мг/кг/день у вагітних кролів.

Опубліковані дослідження відобразили ці результати з деякими відмінностями. Наприклад, посилаючись на інструкцію до препарату, вказали дозу у щурів 4000 мг/кг/день, на фоні якої відзначали зменшення ваги дитинчат, а при дозі 1000 мг/кг/день – зменшення ваги плодів, без зростання частоти вроджених вад. Щодо кролів: вага плодів зменшувалась на фоні дози 40 мг/кг/день за присутності вираженої материнської токсичності. У пре- та постнатальному дослідженні щурам вводили 2000 мг/кг/день цефтибутену на пізніх термінах вагітності та в період лактації. Спостерігали зменшення ваги перед відлученням дитинчат при всіх застосованих дозах, найнижча з яких склала 125 мг/кг/день, але при цьому також відзначали пригнічення споживання їжі та набирання ваги матерями (також на фоні всіх доз).  Вага дитинчат після відлучення продовжувала пригнічуватись дозою 2000 мг/кг/день, але   загальна та репродуктивна поведінка були в нормі в усіх групах тварин.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутні повідомлення про використання цефтибутену при вагітності у людини.

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику при пренатальному впливі цефалоспоринів, використавши базу даних Угорського наглядового дослідження випадок-контроль за період 1980-1996 років (Hungarian Case–Control Surveillance of Congenital Abnormalities) для вивчення асоціації між цефалоспоринами (цефалексин, цефаклор, цефамандол, цефоперазон, цефотаксим, цефтибутен, цефуроксим) та вродженими вадами. Основну групу становили 22865 вагітних, у плодів або новонароджених яких діагностували вроджену патологію. Відповідні контролі  – вагітні без вроджених аномалій у потомства.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання цефтибутену при лактації у людини.

Інші цефалоспорини проникають до грудного молока, тому це є очікуваним і для цього препарату.

Існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

У 2001 році Американська академія педіатрії класифікувала інші цефалоспорини, як сумісні з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/ceftibuten/product/).

 

Адаптовано 16.06.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 18.06.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!