МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФТАЗИДИМ

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини ІІІ покоління.

Альтернативні назви / синоніми:

 Бестум, віцеф, кефадим, орзид, тазицеф, тизим, фортаз, фортазим, фортум, цефзид, цефтидин.

 Діюча речовина: цефтазидим.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику при пренатальному впливі цефалоспоринів. В цілому цефалоспорини вважаються безпечними при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей та щурів без виявлених ознак порушення фертильності чи шкоди для плода на фоні доз, які в 40 разів перевищували рекомендовану для людини (згідно з інструкцією до препарату). На 14 день вагітності у щурів плацентарний трансфер становив близько 5%, а на 21 день – 52%. Цей термін відповідає ІІ та ІІІ триместрам вагітності людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Цефтазидим, призначений в різні терміни вагітності, включно з І триместром, проникає через плаценту до плода і виявляється в амніотичній рідині. В короткому англійському абстракті за результатами японського дослідження 1983 року повідомляється, що після внутрішньовенної дози 1 грам рівень в пуповинній крові та амніотичній рідині рівень перевищував мінімальну інгібіторну концентрацію для більшості збудників (специфічні значення не наведені).

Доступна інформація про 9 жінок, яким призначили цефтазидим внутрішньом’язово в дозі 1 грам тричі на день перед перериванням вагітності з приводу β-таласемії в терміні 19-20 тижнів. До процедури було введено, як мінімум, три дози антибіотику. Середня концентрація препарату в сироватці матері через 2 та 4 години після останньої дози становила 19,5 мкг/мл (14-25 мкг/мл) і 1,5 мкг/мл (1,4-1,6 мкг/мл), відповідно. Одночасно визначалась концентрація в амніотичній рідині: 2,7 мкг/мл (1,3-4 мкг/мл) та 3,1 мкг/мл (2,2-3,9 мкг/мл), відповідно. Це 14% та 207% від концентрації в сироватці матері, відповідно.

Повідомлення 1987 року інформує про 30 жінок, які отримали одноразово внутрішньовенно 2 грами болюсної дози (болюс – відносно великий об’єм рідини або дози препарату, що вводиться внутрішньовенно і швидко викликає відповідну реакцію) за 3 хвилини перед процедурою переривання за 1-4 години. Середній гестаційний вік жінок становив 10 тижнів (7-12 тижнів). Концентрацію антибіотиків визначали в плазмі матері, тканинах плаценти, амніотичній рідині. В плазмі матері середні рівень коливався в межах від 76 мкг/мл через 1 годину до 16,5 мкг/мл через 4 години. Концентрація в тканині плаценти була сталою: 12 мкг/кг через 1 годину і 13 мкг/кг через 4. Щодо концентрації в амніотичній рідині: 0,5 мкг/мл та 2,8 мкг/мл, відповідно. Підвищення виведення з сечею препарату зареєстрували у 12 жінок з асимптоматичною бактеріурією, яких лікували болюсною дозою 400 мг, надалі тривалою інфузією дозою 1 грам протягом 4 годин. Лікування стартувало в І триместрі, далі приблизно за 2 тижні до пологів і після припинення грудного вигодовування. Середній кліренс з сечею протягом 3 періодів призначення препарату становив 143, 170 і 103 мл/хвидину, відповідно.

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику при пренатальному впливі цефалоспоринів, використавши базу даних угорського наглядового дослідження випадок-контроль за період 1980-1996 років (Hungarian Case–Control Surveillance of Congenital Abnormalities) для вивчення асоціації між цефалоспоринами (цефалексин, цефаклор, цефамандол, цефоперазон, цефотаксим, цефтибутен, цефуроксим) та вродженими вадами. Основну групу склали 22865 вагітних, у плодів або новонароджених яких діагностували вроджену патологію. Відповідні контролі  – вагітні без вроджених аномалій у потомства.

Застосування препарату під час вигодовування:

Цефтазидим проникає до грудного молока в низькій концентрації. Повідомляється про 11 жінок, лікованих внутрішньовенними введеннями цефтазидину в дозі 2 грами кожні 8 годин з приводу ендометриту після кесаревого розтину.  Невідомо, чи діти годувались грудним молоком під час цього лікування. Між 2 і 4 днями лікування (всього отримано в середньому 12,6 доз) відбирали зразки плазми і грудного молока. Середні рівні препарату в плазмі матері безпосередньо перед дозою і через годину після були наступними: 7,6 та 71,8 мкг/мл, відповідно. Середня концентрація в грудному молоці перед дозою і через 1 і 3 години після дози становила 3,8; 5,2 і 4,5 мкг/мл, відповідно.

Існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

У 2001 році Американська академія педіатрії класифікувала цефтазидим, як сумісний з грудним вигодовуванням. Згідно з 11 переліком ВООЗ основних лікарських засобів цефтазидим є сумісним з грудним вигодовуванням (WHO 2002).

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/ceftazidime/product/).

 

Адаптовано 18.06.2020 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 19.06.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!